Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Voor een veilig kruispunt zonder groene kaalslag!

Voor een veilig kruispunt zonder groene kaalslag!

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Beter K. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Beter K.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Agentschap Wegen en Verkeer
Recent werden de plannen van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bekendgemaakt voor de heraanleg van het kruispunt van de R11 met de Prins Boudewijnlaan. In dit voorstel verdwijnt 10.000m² groen en worden meer dan 200 volwassen bomen gekapt . Grote delen van de berm langs de R11 en Prins Boudewijnlaan verdwijnen voor bijkomende rijstroken en verharding.

"Beter Kruispunt" staat achter het initiatief om dit verkeersplein veiliger te maken en de verschillende verkeersstromen te stroomlijnen. Voorwaarde is echter dat dit gebeurt met respect voor de omliggende woonwijken en het nu al schaarse groen in de omgeving. Het plan dat nu voorligt, focust echter vooral op vlot autoverkeer en het conflictvrij maken van het kruispunt voor de zachte weggebruiker. Respect voor het omliggende groen en omwonenden is ver te zoeken.

De groene long en geluidsbarrière die de oude spoorwegberm vormt, dreigt samen met een deel van de fauna en flora te verdwijnen . Van de open ruimte, die zo van belang is voor mentale en fysieke gezondheid, gaat wederom een aanzienlijk stuk verloren.

Beter Kruispunt pleit voor:
  • Leefbare woonwijken !
  • Behoud van het bestaande groen en parkgebied !
  • Behoud van de bestaande berm!
  • Een veilig kruispunt!
  • Een door de buurt gedragen oplossing die in dialoog tot stand gekomen is!

De groep Beter Kruispunt voert actie voor het behoud van alle groen bij de heraanleg van het kruispunt door AWV en pleit voor een nieuw ontwerp dat in dialoog met de omwonenden tot stand komt.

Steun onze buurt en levenskwaliteit door de ondertekening van deze petitie!


Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.