Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
 Stop met besparingen in de zorgsector en gehandicaptensector!!

Stop met besparingen in de zorgsector en gehandicaptensector!!

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Bo M. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Bo M.
heeft deze petitie aangemaakt voor
De Vlaamse regering
Beste vlaamse regering

Met deze petitie willen wij ons ongenoegen uiten over de besparingen in de Zorgsector en in het bijzonder in de gehandicaptensector. De aangekondigde besparingen zijn in strijd met artikel 19 van het VN verdrag. Omdat jullie willen snoeien in de dienst zelfstandig wonen, maar voor vele mensen is dit een noodzaak om artikel 19 te kunnen naleven! Jullie maken het bovendien ook ZEER MOEILIJK voor de mensen die in de instelling / voorziening leven en werken!

Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijkerecht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat:
a. personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling;
b. personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij-ondersteunendediensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunenen isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen;
c. de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemenepubliek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.


Bij deze willen wij u nog meegeven dat, er dus NIET  (zoveel) MEER MAG BESPAARD WORDEN IN DE GEZONDHEIDSSECTOR met de nadruk op de GEHANDICAPTE ZORG!
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.