Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Reflexologie: wij willen terugbetaling van de VI // Nous voulons remboursement par les IdA

Reflexologie: wij willen terugbetaling van de VI // Nous voulons remboursement par les IdA

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door TAmara C. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
TAmara C.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Mutualiteiten
Consulteer jij een reflexoloog, al dan niet erkend door de beroepsvereniging van BeVo, om jouw gezondheid te optimaliseren zowel preventief als curatief? Dan is deze petitie belangrijk voor jou!

Reeds in verschillende landen, waaronder Nederland, is er via de aanvullende verzekering een terugbetaling van reflexologie mogelijk. In België bood Partena ziekenfonds voor hun leden een terugbetaling aan en sinds 1/1/2021 zijn ook zij hiermee gestopt na een fusie met het OZ. Mutualia is de enige momenteel die nog enkele sessies terug betaald.

In België is BeVo de enige erkende beroepsvereniging waarbij elk lid:
 • minstens een opleiding van 100 uren anatomie, fysiologie en pathologie, 150 uren reflexology en 50 case-studies genoten heeft of hieraan gelijkgeschakeld door praktijkervaring
 • ingeschreven is bij de kruispuntbank van ondernemingen of tewerkgesteld is bij een werkgever ingeschreven bij de KBO.
 • in het bezit is van een blanco strafregister
 • een verzekering heeft voor de beroepsactiviteit als reflexoloog
 • jaarlijks minstens 3 volle dagen bijscholingen volgt
 • onze deontologische code volgt
 • strikte richtlijnen volgt rond hygiëne en veiligheid in de praktij
Graag willen wij dat mutualiteiten het belang inzien van reflexologie en via hun aanvullende verzekering een terugbetaling toekennen.

Wil jij ook genieten van een terugbetaling na een sessie bij jouw reflexoloog of wil jij een terugbetaling voor jouw cliënten? Onderteken dan snel deze petitie zodat wij kunnen aantonen bij de mutualiteiten dat de vraag groot is.

Bedankt voor uw steun.

BeVo... een vereniging van en voor reflexologen...
--------------------------------------------------------------------------

Vous consultez un réflexologue, reconnu ou non par l'association professionnelle BeVo, pour améliorer votre santé, tant à titre préventif que curatif ?
Alors cette pétition est importante pour vous !

Dans plusieurs pays, dont les Pays-Bas, il existe déjà un remboursement de la réflexologie via l'assurance complémentaire. En Belgique, Partena ziekenfonds offrait un remboursement à ses membres et depuis le 1/1/2021, elle a également cessé de le faire après une fusion avec l'OZ. Mutualia est la seule à rembourser actuellement certaines sessions.

En Belgique, BeVo est la seule association professionnelle reconnue où chaque membre doit:
 • avoir suivi une formation d'au moins 100 heures de "anatomie, physiologie, pathologie", 150 heures de réflexologie et 50 études de cas ou une formation équivalente par l'expérience pratique,
 • est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou employé par un employeur inscrit à la BCE
 • est en possession d'un casier judiciaire vierge
 • est assuré pour l'activité professionnelle de réflexologue via une RC
 • suit au moins 3 jours complets de cours de formation continuée chaque année
 • suit notre code de déontologie
 • suit des directives strictes en matière d'hygiène et de sécurité dans la pratique
Nous souhaiterions que les mutuelles reconnaissent l'importance de la réflexologie et accordent un remboursement via leur assurance complémentaire.

Si vous le voulez aussi, pour pouvoir bénéficier de ce remboursement après une séance chez votre réflexologue ou si, vous-même le voulez pour vos clients, alors signez rapidement cette pétition pour que nous puissions démontrer aux mutuelles qu'il y a une grande demande.

Merci pour votre soutien.

BeVo ...Une association de et pour les réflexologues...Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.