Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Vastgelopen in het asielsysteem, uitzetting dreigt voor de Angolese zusjes Gloria en Maura

Vastgelopen in het asielsysteem, uitzetting dreigt voor de Angolese zusjes Gloria en Maura

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Tanna H. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Tanna H.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Eric van der Burg Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Het is inmiddels meer dan 11 jaar geleden dat de zussen Gloria en Maura Afonso Nzaw vanuit Angola naar Nederland zijn gekomen. Ze waren toen 15 en 13 jaar oud. Ze zijn uit Angola gevlucht nadat hun vader om politieke redenen werd vermoord.

Gehoren IND
In Nederland aangekomen, werden ze allebei apart gehoord door de IND, zónder dat hun advocaat of voogd aanwezig was, zoals de regel is bij minderjarige asielzoekers. Het verhaal dat ze 11 jaar geleden verteld hebben, is verwarrend en wordt niet geloofd door de IND. De zusjes waren destijds bang en durfden hun verhaal niet goed te vertellen. En op hun jonge leeftijd konden ze de gevolgen van het gehoor niet overzien. Het eerste gehoor van Gloria telt 17 pagina's, ze krijgt 185 vragen op zich af. De advocaat die indertijd hun zaak behandelde schrijft in een brief aan de IND dat zij er over nadacht om een klacht in te dienen tegen de medewerker die het eerste gehoor deed "omdat het meer op een verhoor leek dan een gehoor".

Tot op de dag van vandaag achtervolgt dit gehoor de zusjes, wat zij ook aanvoeren, telkens grijpen de autoriteiten terug naar dit eerste gehoor en weigeren zij de meisjes te geloven.

Rolstoel
Gloria heeft – omdat zij getuige is geweest van de moord op haar vader – PTSS, toen zij in Nederland aankwam, liep ze met een stok. Inmiddels is door de gebeurtenissen uit haar verleden en door alle stress van het asielproces, haar medische situatie zo erg verslechterd dat zij in een rolstoel zit en bijna niets meer kan zonder hulp. Gloria heeft last van een ernstige depressie.

En toch wil de IND haar terugsturen naar een land waar ze geen familie meer heeft en waar passende medische zorg nauwelijks beschikbaar is – en al helemaal niet wanneer je geen geld hebt.

Verloren toekomstperspectief
De zusjes hebben in de 11 jaar dat ze hier zijn door talloze verhuizingen binnen het asielsysteem nauwelijks Nederlands geleerd en geen opleiding kunnen doen. Hun kans om hier of in Angola een toekomst op te bouwen is daarmee verkeken.

Het is onmenselijk om de zusjes na zo'n lange tijd, zonder perspectief en met de medische klachten die Gloria heeft, terug te sturen naar Angola.

Laat Gloria en Maura daarom in Nederland blijven!


Relevante links:

Artikel Trouw:
https://www.trouw.nl/buitenland/gloria-26-en-maura-24-zitten-na-tien-jaar-procederen-nog-steeds-in-ter-apel~be8ab8d2d/

Artikel Trouw:
https://www.trouw.nl/binnenland/ind-schendt-rechten-asielkinderen-onbegrijpelijke-vragen-veroorzaken-onnodig-veel-stress~b7928fd2/

Artikel Welingelichte Kringen: https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/3649312/medici-ernstige-schade-bij-asielzoekers-door-tekortschieten-zorg.html

Brief van de voorzitters van de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten: https://www.nvvp.net/website/nieuws/2022/brandbrief-om-zorgen-over-toegang-tot-en-continuiteit-van-medische-en-psychische-zorg-aan-asielzoekers

================================================

Stuck in the Dutch asylum system, the threat of deportation is looming over Angolan sisters Gloria & Maura


Gloria & Maura Afonso Nzaw arrived in the Netherlands over 11 years ago, in 2012, when they were 15 and 13 years old. They fled Angola after their father was killed for political reasons.


The hearings at IND (the Dutch Immigration and Naturalization Service)
When they arrived in the Netherlands, they were questioned separately by the IND, without a lawyer or guardian being present, even though that is mandatory with minor asylum seekers.

The story they told 11 years ago came across as confusing and IND does not believe them. The girls were afraid and felt too intimidated to tell their true story properly. At their young age, they did not understand what the consequences of these hearings would be.

The transcript of 15-year old Gloria’s first hearing is 17 pages long. She was asked 185 questions. The hearing had to be paused several times, because Gloria was too upset to continue. The lawyer that was handling their case at the time wrote in a letter to IND that she was contemplating filing a complaint against the IND caseworker who did the interview, because the interview seemed like an interrogation rather than a hearing.


To this day, these hearings haunt the sisters, no matter what arguments they try to raise, the authorities keep going back to these first botched hearings and they refuse to consider anything else the girls might want to add.


Wheelchair
Gloria suffers from PTSD, because she witnessed her father getting murdered. When she arrived in the Netherlands, she was still walking, but with a cane. Because of the trauma from her past and the added stress of these asylum procedures, her physical condition has deteriorated to the point that she is now confined to a wheelchair. She can no longer walk or do anything at all without her sister Maura’s assistance. Gloria also suffers from serious depression.
And yet, the IND wants to send her back to a country where she has no family anymore and where there is no appropriate medical care available – certainly not when you have no money.


Lost future
In their 11 years in the Netherlands, the sisters have been moved all over the country, from one refugee center to another. They have not had much opportunity to go to school, to learn Dutch or get a professional education. Their dreams of building a future for themselves here or even in Angola have been crushed.

It would be inhuman to send these sisters back to Angola after such a long time, without any money, perspective and with Gloria’s mental, and physical condition.
Therefore Gloria and Maura must stay in the Netherlands!


Please sign this petition to help Gloria and Maura stay in the Netherlands.

Relevant links (all in dutch):

Newspaper article Trouw:
https://www.trouw.nl/buitenland/gloria-26-en-maura-24-zitten-na-tien-jaar-procederen-nog-steeds-in-ter-apel~be8ab8d2d/

Newspaper article Trouw:
https://www.trouw.nl/binnenland/ind-schendt-rechten-asielkinderen-onbegrijpelijke-vragen-veroorzaken-onnodig-veel-stress~b7928fd2/

Newspaper article Welingelichte Kringen: https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/3649312/medici-ernstige-schade-bij-asielzoekers-door-tekortschieten-zorg.html

Brief van de voorzitters van de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten: https://www.nvvp.net/website/nieuws/2022/brandbrief-om-zorgen-over-toegang-tot-en-continuiteit-van-medische-en-psychische-zorg-aan-asielzoekersGepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.