Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Verleen tijdelijke werkloosheid ook aan kunstenaars & technici met korte contracten

Verleen tijdelijke werkloosheid ook aan kunstenaars & technici met korte contracten

12,858 hebben getekend. Op naar de 20,000
12,858 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Servaas L. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Servaas L.
heeft deze petitie aangemaakt voor
(voir la pétition en français ci-dessous)

OPROEP aan de politici

Verleen de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid ook aan kunstenaars en technici die werken met tijdelijke of eendagscontracten zonder enige twijfel of onduidelijkheid! Ook nu hun contracten massaal geannuleerd werden wegens COVID-19/corona.

Wij constateren dat de freelance werknemers-kunstenaars, indien zij nog géén recht op uitkering (vaak ook het 'statuut' genoemd) hadden bewezen, niet kunnen terugvallen op deze ‘gewone’ uitkering. Anderzijds dreigen zij ook géén gebruik te kunnen maken van de uitzonderingsmaatregel tijdelijke werkloosheid 'Overmacht wegens COVID-19/Corona'.

Enkel werknemers die al in dienst zijn, kunnen gebruikmaken van deze overmacht-maatregel tijdelijke werkloosheid. Werkgevers annuleren ook massaal opdrachten.

Daarom roept Artists United en de Acteursgilde alle politici op om ook de freelance kunstenaars en technici te helpen. Deze werknemers die per project aangenomen worden, dreigen op niets terug te vallen en riskeren grote problemen zonder enige steun.

Daarom vragen we: verleen de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid zonder enige twijfel ook aan kunstenaars en technici die met tijdelijke of eendagscontracten werken - ook als die geannuleerd werden.

Bijkomend vragen wij aan de minister(s) ook om een démarche te doen bij RVA om:
- de referteperiode i.v.m. het bewijzen van de Neutralisatieregel (artikel KB 116§5) 
- de referteperiode in verband met passende dienstbetrekking (MB 31) 
- de referteperiode i.v.m. toelaatbaarheid (KB 30)
te verlengen met de periode die overeenstemt met de crisismaatregelen.

--
APPEL aux politiciens:

Accordez la possibilité de chômage temporaire sans aucun ambiguïté aux artistes & techniciens travaillant avec des contrats temporaires ou des contrats par jour ! Surtout maintenant que leurs contrats ont été annulés en grand nombre en raison de Covid19 / Corona.

Nous notons que les travailleurs-artistes freelance, s'ils n'avaient pas encore prouvé leur droit au chômage (souvent aussi appelé le «statut») ne peuvent pas recourir à cette chômage «normale». D'autre part, ils risquent également de ne pas pouvoir recourir à la mesure de chômage temporaire "Force majeure due à Covid19 / Corona".

Seuls des salariés employés peuvent recourir à cette mesure de force majeure pour le chômage temporaire. Les employeurs annulent également les productions artistiques en masse.

C'est pourquoi Artists United et le Acteursgilde appellent tous les politiciens à aider également les artistes et techniciens freelance. Ces travailleurs embauchés par projet risquent des problèmes majeurs sans aucun soutien.

C'est pourquoi nous demandons: sans aucun doute, donnez également la possibilité de chômage temporaire aux artistes et techniciens travaillant avec des contrats temporaires - même si ces contrats sont annulés.

De plus, nous demandons également aux ministres de faire une démarche à l'ONEM pour prolonger les périodes de référence (règle de neutralisation - article du décret royal 116§5, règle de admissibilité - art 30, etc.) avec la durée des mesures Covid19/Corona.
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.