Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
STOP ECOCIDE WESTERSCHELDEREGIO!

STOP ECOCIDE WESTERSCHELDEREGIO!

1,493 hebben getekend. Op naar de 2,000
1,493 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door bo V. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
bo V.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Martin Schulz (Pres. EU) - Mark Rutte (PM NL) - Charles Michel (PM Belgium)
STOP ECOCIDE WESTERSCHELDEREGIO!

Stop met het vernietigen van vruchtbare landbouwgronden, karakteristieke polderlandschappen en waardevol agrarisch cultureel erfgoed!


Stop met het verdiepen en verruimen van de Westerschelde!

De Westerschelde is onderdeel van het Europees territorium, een unieke zeearm, omringd door vruchtbare agrarische gebieden, kostbare zoetwaterbronnen, natuur en cultureel erfgoed. Vernietigen van primaire waterkeringen veroorzaakt aantasting van de leefbaarheid, veiligheid en economie.

Met het opnieuw onder zout getij brengen van vruchtbarepolders, worden tegelijkertijd waardevolle zoetwaterbuffersvernietigd. Dat is al gebeurd bij Perkpolder en Breskens.Toch kampt Zeeland met een klemmend zoetwaterprobleem.
Een vorm van zelfdestructie!

Op de grens van Nederland en België ligt de Hedwigepolder, zo’n 300 hectare vruchtbare landbouwgrond in een schitterende natuuromgeving. Op 7 juni 2016 bepaalde de rechtbank dat de (enige) eigenaar van deze polder Gery De Cloedt door de Nederlandse Staat onteigend mag worden ten behoeve van ontpoldering (het terug aan de zee geven) van de Hedwigepolder. De Cloedt vecht al meer dan tien jaar voor het behoud van één van de mooiste polders van Europa. Ruim tachtig procent van de Zeeuwse bevolking heeft zich uitgesproken tegen afbraak van de zeedijk zodat het zoute water weer vrij spel krijgt in de Hedwigepolder. Met de watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen druist dat regelrecht in tegen de gevoelens van de meeste Zeeuwen en de identiteit van deze provincie én van Nederland. Door bij de Hoge Raad in cassatie te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank over de onteigening zet de heer De Cloedt nu zijn strijd tegen het onder water zetten van zijn polder voort. In de hoop dat dat hoogste rechtscollege van Nederland de zinloosheid van het ontpolderingsplan erkent en aangeeft dat het verlies aan natuurlijkheid van de Westerschelde op andere wijze goedgemaakt kan worden.

Daarom komen wij nu in actie, roepen wij de regeringsleiders van Nederland en België op de Scheldeverdragen uit 2005 aan te passen en hopen wij dat onze Europese voorzitter hierin kan bemiddelen en sturen.

Er moet hoe dan ook een oplossing komen. Het voortdurend uitbaggeren van de Westerschelde is buitengewoon schadelijk voor het waardevolle estuarium. Die schade in de zeearm compenseren door prachtige vruchtbare polders onder water te zetten draagt absoluut niet bij aan een betere natuurlijkheid.

Nederland heeft in 2012 onder druk van België uiteindelijk toch besloten vruchtbare landbouwgrond aan de zee terug te geven. Dit naar aanleiding van de tweede verruiming (1997) van de Westerschelde. De eerste vond plaats in de jaren zeventig, de derde is ook al uitgevoerd. Over een vierde verruiming (of verdieping) wordt gesproken. Zeker nu de grootste sluis ter wereld, de Kieldrechtsluis, in het Antwerpse havengebied tot een diepte van 17,5 meter schepen kan ontvangen komt die vierde verdieping angstwekkend dichtbij. De economische belangen van de Antwerpse haven vragen onevenredig zware en heilloze offers van de noorderburen. Dat mag niet!

Er is door de dreigende ontpoldering en de intentie van Antwerpen om de grootste haven van Europa te worden veel onrust ontstaan in vooral Zeeland.

Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat ontpolderen noodzakelijk is.

Wat we wel weten is dat de haven van Antwerpen fors wil uitbreiden en dat vanuit dat economische belang de Westerschelde permanent moet worden uitgebaggerd met alle schadelijke gevolgen voor natuur en veiligheid
vandien. De natuurorganisaties willen de natuur een handje helpen door te ontpolderen en worden daarin gesteund door Vlaanderen uit angst voor blokkades via de rechter van nieuwe verdiepingen van de vaargeul. Zij zijn als het ware tot elkaar veroordeeld.

Ondertussen vinden vakmensen, journalisten, onderzoekers, wetenschappers en ingenieurs dat het blijvend verdiepen en het onder water zetten van vruchtbare polders achterhaald is. Er zijn zoveel meer mogelijkheden om de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te garanderen zonder negatieve effecten op natuur en waterveiligheid.

Een mooi voorbeeld is de buitendijkse aanleg van schorren in de Westerschelde. Een plan daartoe van het toenmalige Waterschap Zeeuws-Vlaanderen is in 2009,onder zware druk van Belgiё, door de Nederlandseoverheid afgeschoten. Toch is het nog steeds een zeer reёle optie. De bewering dat dit niet zou mogen van de Europese Commissie, klopt niet.
Daar gaatBrussel helemaal niet over.

Wij roepen Europa op om te durven kijken naar toekomstbestendige en alternatieve oplossingen. Er is inmiddels heel veel voortschrijdend inzicht op basis waarvan dat mogelijk is.

Antwerpen wil de grootste haven van Europa worden. Dat gaat over de rug van de Westerschelde, de unieke natuurlijkheid van deze zeearm en de veiligheid van de Zeeuwen achter de dijken.
  • Help de Europese havens beter samen te werken.
  • Containerschepen richting Antwerpen kunnen niet groter blijven groeien; de stad, de infrastructuur en het wegennet lenen zich daar niet voor!
  • Stop het permanent uitbaggeren van een uniek estuarium!
  • Stop de ontpoldering en zet in op behoud van cultureel agrarisch erfgoed!
Zoek samen naar toekomstbestendige, innovatieve, baanbrekende oplossingen. Die zijn er, als er maar een opening komt naar een dialoog tussen beide Nederlandstalige landen. Laat de “strijd om de stroom” eindelijk ophouden! Maak een eind aan de heersende kortzichtigheid.

Actiegroep 'Noodklok Hedwige'
Woordvoerder Oud Statenlid Zeeland Johan Robesin bereikbaar: j.c.robesin@zeelandnet.nl

Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.