Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Overwinning
Deze petitie is gesloten
Samenhuizen behoudt subsidie!

Samenhuizen behoudt subsidie!

Overwinning
Deze petitie is gesloten
16,859 Ondertekenaars

Roland K.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Vlaamse regering
Op 25/09/2020 besliste de Vlaamse regering over het voorstel van minister Jambon ivm de subsidies van de sociaal-culturele organisaties in het volwassenenwerk. Later die dag kreeg ook Samenhuizen het heuglijke nieuws dat we toch subsidie krijgen voor de komende beleidsperiode 2021-2025.

Alle ondertekenaars: hartelijk dank voor jullie steun!

Samenhuizen vzw ontving een negatief advies over onze verdere subsidiëring als socioculturele organisatie. Uiteindelijk is het de minister van Cultuur, Jan Jambon die voor 1 oktober de uiteindelijke beslissing moet nemen.

In het jaar van ons 20-jarig bestaan hadden we natuurlijk op ander en beter nieuws gehoopt, maar bij de pakken blijven neerzitten ligt niet in onze aard. We willen eerst nog een ultieme poging doen om zo veel mogelijk volksvertegenwoordigers en de minister te overtuigen van het nut van de vzw Samenhuizen.  Het zou fijn zijn als je onderstaande brief ook wilt onderschrijven.
---------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Minister,

Maatschappelijke relevant maar overboord

Samenhuizen vzw bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2011 konden wij rekenen op een subsidie als socioculturele beweging. De voorbije twee beleidsperiodes groeiden we, mede dankzij deze ondersteuning, uit tot een organisatie met een goed uitgewerkt aanbod van informatie en activiteiten. We zijn voor gemeenschappelijk wonen hét aanspreekpunt voor particulieren en professionals en een kenniscentrum in Vlaanderen en Brussel.

Gemeenschappelijk wonen zit in de lift.
Het aantal gerealiseerde projecten stijgt elk jaar. En het is ons niet eens te doen om het aantal projecten, het is ons in wezen te doen om het realiseren van meer cohesie, nabijheid, warmte in een samenleving die steeds meer verkilt en uiteen valt in individualiteit. We zien dat veel mensen op zoek gaan naar contact, samenwerking en echte verbinding, ook in hun wooncultuur. De corona crisis van dit jaar accentueert eens te meer de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen. Mensen voelen zich in isolatie toch geborgen, ze weten bij wie ze terecht kunnen voor praktische en emotionele ondersteuning, de hulp is nabij. Samenhuizen versterkt de veerkracht in de samenleving.

MAAR
De structurele ondersteuning via de subsidie als sociaal culturele beweging wordt per 1 januari 2021 stopgezet, aldus het advies van de beoordelingscommissie. We willen met dit schrijven uw aandacht vragen omtrent dit advies, want we lezen in de beoordeling: “De commissie meent dat Samenhuizen zinvol werk levert rond een actueel maatschappelijk thema, maar dat ze het sociaal culturele karakter van haar werking onvoldoende aantoont en onderbouwt” We zijn m.a.w. niet geslaagd voor het examen “beleidsplannen schrijven”. We vragen met deze een extra zittijd. Wij, en met ons velen, vinden het immers onterecht dat het bestaan van de organisatie op de helling wordt gezet omdat we onvoldoende passen in het aangeboden sjabloon. De jas die ons aangeboden wordt, is te groot.

In het vernieuwde decreet sociaal-cultureel werk worden alle organisaties groot en klein(er) naast dezelfde lat gelegd. Zo werd Samenhuizen als kleine organisatie (2,1 VTE) beoordeeld net zoals de grote spelers beoordeeld worden, dit verschil in mogelijkheden speelde ons parten. Het gaat hier niet om oversubsidiëring maar over onderbemanning.

Wat een enthousiast verjaardagsfeest had kunnen worden op 22 november 2020 in Mechelen zal een feest in mineur worden. Samenhuizen vzw zal niet bij de pakken blijven zitten, we werken verder voor meer gemeenschappelijk wonen, omdat we weten dat het een belangrijke toevoeging is aan de sociale cohesie in de samenleving. Gemeenschappelijk wonen is een oefening in democratie en een spiegel voor jezelf in de samenleving. We betreuren heel erg dat onze overheden dit (nog) niet (willen) zien.

We zouden u, als Minister van Cultuur, willen vragen om de verdere subsidiëring van Samenhuizen vzw te overwegen. Geef ons de nodige tijd om op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen. De tendens tot gemeenschappelijk wonen is een feit, laat ons dit dan ook (verder) structureel uitwerken en de meerwaarde schenken aan de hele samenleving.
Altijd bereid om dit mondeling verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Trui Maes secretaris
Luk Jonckheere voorzitter
Samenhuizen vzw


Geplaatst: 11 augustus 2020 (Laatst bijgewerkt: 28 september 2020)
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.