Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
STOP finansowaniu planów zwiększania suchej retencji na Ziemi Kłodzkiej kosztem wysiedleń

STOP finansowaniu planów zwiększania suchej retencji na Ziemi Kłodzkiej kosztem wysiedleń

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Elżbieta W.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Elżbieta W.
kieruje swoją petycję do:
Bank Światowy World Bank, Komisja Europejska
W lipcu Bank Światowy ma udzielić rządowi polskiemu promesy finansowania kolejnego etapu programu budowy suchych zbiorników na Ziemi Kłodzkiej, w ramach Projektu Odra-Vistula, zakładającego sztuczną regulację i poprawę żeglowności polskich rzek. Zaprojektowano 16 nowych suchych zbiorników, z których do budowy zarekomendowano 9, powielanych na zasadzie kopiuj wklej , w odległości kilku-kilkunastu kilometrów jeden od drugiego, w najpiękniejszych krajobrazowo miejscach Ziemi Kłodzkiej oraz w centrach historycznych wsi. Wysiedlenia oraz wyburzenia domów, często zabytkowych, mają objąć Stary Gierałtów, Radochów, Wilkanów, Gorzanów, Stary Waliszów, Pławnicę, Nagodzice, Nową Bystrzycę. Długopole Górne miałoby całkowicie zniknąć. W bliskich okolicach Wilkanowa i Starej Morawy istnieją już zbiorniki, a pomimo to zaplanowano dodatkowe. Odległość między tamą w Międzygórzu a projektowanym zbiornikiem Wilkanów wynosić miałaby 500 m w linii prostej. W miejscowości Sarny zbiornik suchy miałyby się pojawić w miejscu pałacowego parku, z pomnikową aleją dębową. Podobny los przewidziano dla przypałacowego parku w Gorzanowie.

Przygotowania do uzyskania promesy kredytowej Banku Światowego dla projektu o nazwie Koncepcja, zleconego firmie SWECO przez PGW Wody Polskie toczą się w sposób nietransparentny, z pominięciem etapu konsultacji społecznych, bez udziału tych, których budowa zbiorników dotyczy i dotknie: mieszkańców wsi, w których zaplanowano zbiorniki. W przypadku czterech aktualnie budowanych zbiorników mieszkańcy zaplanowani do wysiedlenia dowiedzieli się o konieczności opuszczenia swoich domów w chwili doręczenia decyzji o wysiedleniu, podjętej na mocy specustawy powodziowej . Specustawa została w 24 punktach skrytykowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Wysiedleńcy nie otrzymali za swój dobytek godziwych rekompensat, nie odpowiadano na ich pisma, nie mieli możliwości żadnego odwołania. Obecnie zaplanowano wysiedlenie 1170 osób. Nie są one przez władze miejscowe dopuszczane do rozmów, toczących się za zamkniętymi drzwiami . Widać to na filmie nakręconym przez delegację mieszkańców Ziemi Kłodzkiej w Bystrzycy. Na salę, w której odbywało się nieoficjalne spotkanie Wód Polskich z władzami lokalnymi nie wpuszczono między innymi dwóch sołtysów: wsi Stara Morawa oraz Radochów. W kwestii tej kierujemy protest do Banku Światowego, który będzie podpisywany przez mieszkańców.

https://youtu.be/nKLabaB2MKc

Budowa zbiorników oznacza nieodwracalne zmiany w krajobrazie Ziemi Kłodzkiej, często określanym jako dziewiczy czy dziki . Niszczone są cenne ekosystemy leśne: zboczowe lasy lipowo-jaworowe, grądy środkowoeuropejskie, łęgi nadrzeczne, olsy źródliskowe, priorytetowe dla sieci Natura 2000, będące siedliskami wielu chronionych roślin i zwierząt, w tym gatunków z Czerwonej Listy Gatunków Ginących. Wycinka przed budową zbiornika w Boboszowie pociągnęła za sobą zniszczenie siedlisk 88 gatunków chronionych zwierząt. Siedliska te nie są możliwe do sztucznego odtworzenia, zwłaszcza w warunkach suszy, pogłębionej przez głębokie wykopy. Na obszarze aktualnie budowanego zbiornika Roztoki, powstał lej depresyjny, powodujący wysychanie wody w okolicznych studniach. Mieszkańcy wsi zmuszeni są czerpać wodę z wyższych partii strumieni i wozić ją beczkowozami. Lasy glebo- i wodo-ochronne, pełniące funkcje małej retencji , zastępuje się betonowo-ziemnymi silosami. Wysokość planowanych zapór ma sięgnąć 32 metrów a ich łączna powierzchnia to, wraz ze zbiornikami budowanymi, ponad 863 ha zaplanowanej pustyni . Zbiorniki mają powstać w praktycznie każdej dolinie rzecznej, na potokach, które obecnie ledwo się sączą . Koryta górskich strumieni mają zostać zabetonowane, skarpy nadrzeczne pozbawione naturalnej pokrywy leśnej i przemodelowane lub zniwelowane . Na działania takie nie ma społecznego przyzwolenia. Świadczą o tym liczne protesty mieszkańców, których podstawę utrzymania stanowi turystyka. Katastrofalne dla Ziemi Kłodzkiej inwestycje pozbawiłyby wiele rodzin domów oraz źródeł utrzymania.

Pomóżmy Bankowi Światowemu zrozumieć, że nie może on kredytować inwestycji, niszczących przyrodę i szkodliwych dla lokalnych społeczności, planowanych centralnie, bez wiedzy oraz zgody zainteresowanych. STOP budowie dotychczasowych zbiorników i NIE dla kredytowania następnych!

https://www.facebook.com/Niedlazbiornikow/
https://youtu.be/5SAnnL66JGk
https://youtu.be/VvSuY2cFPcg
https://www.youtube.com/watch?v=oLGGGfPJRKM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ilC2ceW_XaQ0rNitfaBjwK3pdYv8E8kodamOOWzXn47tZ9w1f5FwKW84
Trzy wolumeny Koncepcji zwiększenia suchej retencji:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJf5VnKYS3Gt79E&id=8D8A8B82A5F40AB3%21699&cid=8D8A8B82A5F40AB3

Link do raportów ooś dla realizowanych zbiorników:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIA0KaLFKPicbwo&id=8D8A8B82A5F40AB3%21974&cid=8D8A8B82A5F40AB3

Link do decyzji derogacyjnych i innych dokumentów:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAHWe9LjoSYDBAk&id=8D8A8B82A5F40AB3%211182&cid=8D8A8B82A5F40AB3

Link do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIulXaAJRbdUh7k&cid=0C8E6DA72C75945E&id=C8E6DA72C75945E%21122&parId=C8E6DA72C75945E%21121&o=OneUp

Link do Studium Wykonalności Ochrony Przeciwpowodziowej Kłodzka ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kłodzko w roku 2009:

https://drive.google.com/drive/folders/1NCa-N6ijG513hbR62c9IN4kRPTpwa1dK?fbclid=IwAR3tzfdVN3FtW2gDWMoevfD3d0kp3Ne2DfpoTVLtbzuqU6oPwq5C2k_wz8A

Opublikowane (Aktualizacja )