Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Wzywamy do zaprzestania działań zmierzających do zniszczenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego/Stop measures leading to devastation of Beskid Mały

Wzywamy do zaprzestania działań zmierzających do zniszczenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego/Stop measures leading to devastation of Beskid Mały

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a karol C.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
karol C.
kieruje swoją petycję do:
Burmistrz Andrychowa

Powzięte przez Państwa działania, prowadzone bez przeprowadzenia konsultacji społecznych i poinformowania mieszkańców, zakładają budowę sieci wyciągów narciarskich, tras biegowych i zjazdowych. Działania te, obiektywnie rzecz ujmując, spowodują całkowitą degradację środowiska naturalnego Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Nade wszystko zaś stwarzają zagrożenie dla zdrowia i normalnego toku życia mieszkańców przysiółków położonych na stokach Potrójnej, Pracicy, Turonia i Klimaski.


Istniejący ośrodek narciarki na stokach Czarnego Gronia już spowodował nieodwracalne szkody w środowisku. Jego użytkowanie burzy ład przestrzenny PKBM objętego programem Natura 2000, a użytkowanie quadów i skuterów śnieżnych, będących na wyposażeniu obiektu, jest sprzeczne z obowiązującym prawem używania traktów leśnych i szlaków turystycznych oraz implikuje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Nieodpowiedzialnym pomysłem jest, by na terenie Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych miało funkcjonować kilka takich obiektów. Doprowadzi to do nieodwracalnych strat w środowisku, szczególnie zinwentaryzowanych na tym obszarze 41 gatunków roślin podlegających prawnej ochronie; 8 gatunków płazów i 6 gatunków gadów, objętych ścisłą chronioną na terenie Polski; 12 gatunków ptaków znajdujących się w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej a także doprowadzi do całkowitego ograniczenia siedlisk niezbędnych do funkcjonowania wilka i rysia, którego obecności na tym obszarze od 2002 roku jest systematycznie potwierdzana.

Strona Facebook

https://pl-pl.facebook.com/CHRONMYBESKIDMALY

-----------------------------------------------------------------

The measures you have undertaken, without any public consultations or informing local citizens, lead to establishing a network of ski lifts, ski pistes and cross-country routes. Objectively speaking, these measures are going to cause complete devastation of the natural environment of the Beskid Mały Landscape Park. Above all, they pose serious threat to the health and everyday life of the inhabitants of the hamlets situated on the slopes of Potrójna, Turoń and Klimaska mountains.

The existing ski resort located on the slopes of Czarny Groń has already caused irreversible damage to the local environment. It disturbs the spatial order of the Landscape Park which is protected within the Natura2000 network. Using quads and snowmobiles by the ski resort employees is also contrary to the Polish law of using forest roads and tourist trails, and implies a serious threat to health and life of the local inhabitants.

It is a highly irresponsible idea to locate several objects of this kind within a landscape park, in the closest vicinity of homes. Such decision will lead to further irreversible damage to the precious local wildlife, especially to the rare species protected by the Polish law that occur in this area: 41 plant species, 8 species of amphibians, 6 species of reptiles, and 12 bird species also listed on Appendix I of Bird Directive (Directive 2009/147/EC). It will also result in the loss of the habitats that are absolutely necessary to the survival of lynx and wolf whose presence in this area has been systematically confirmed since 2002.

Facebook Page

https://pl-pl.facebook.com/CHRONMYBESKIDMALYOpublikowane (Aktualizacja )