Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie.
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies”.
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Petycja została zamknięta
RATUJMY ZABYTKOWĄ KOLEKCJĘ FABRYKI URSUS! / LET'S SAVE THE ANTIQUE COLLECTION OF URSUS FACTORY SOUVENIRS!

RATUJMY ZABYTKOWĄ KOLEKCJĘ FABRYKI URSUS! / LET'S SAVE THE ANTIQUE COLLECTION OF URSUS FACTORY SOUVENIRS!

Petycja została zamknięta
1,317 podpisało. Niech będzie nas  2,000
1,317 podpisało

Igor S.
kieruje swoją petycję do:
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
[Scroll down for ENGLISH VERSION]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Muzeum Historii Ursusa to kolekcja ok. 400 cennych maszyn i pamiątek zakładowych sięgających początków XX w. W wyniku przekształceń własnościowych eksponaty te znalazły się w posiadaniu Polskiego Holdingu Obronnego (dawniej Bumar). Od roku 2012 kolekcja Muzeum Historii Ursusa wystawiona jest na sprzedaż, zaś dotychczasowe starania lokalnej społeczności oraz Zarządu Dzielnicy Ursus o to, by pozostała na terenie Ursusa nie przynoszą rezultatu.
Sprawa kolekcji Muzeum Historii Ursusa budzi szczególne emocje wśród mieszkańców dzielnicy. Znika materialna spuścizna kultury przemysłowej Ursusa, nierozerwalnie związana z biografiami dziesiątek tysięcy pracowników i pracownic zakładów Ursus, jak i przyzakładowej infrastruktury socjalnej, kulturalnej i wychowawczo-edukacyjnej.
Sprawa ta budzi nie mniejsze emocje w środowisku ponadlokalnym, Ursus bowiem stanowi dziedzictwo kulturowe związane z dziejami rodzimego przemysłu w XX wieku. W ursuskiej fabryce produkowano pierwsze w Polsce modele samochodów ciężarowych, Ursus dostarczał pojazdy wojskowe dla armii II RP, mieściła się tutaj największa w tej części kontynentu fabryka maszyn rolniczych w okresie powojennym, która zaopatrywała w traktory Europę i Azję. Dzieje ursuskiego przemysłu to także historia rodzenia się opozycji demokratycznej w okresie PRL. Strajk ursuski z czerwca 1976 r. był jedną z przyczyn zawiązania się Komitetu Obrony Robotników. Z ursuskimi robotnikami, technikami i inżynierami współpracowali m.in. Henryk Wujec i Jacek Kuroń. W Ursusie był Lech Wałęsa i inni czołowi działacze Solidarności oraz współtwórcy polskich reform ustrojowych i gospodarczych.
Należy uczynić wszystko, by kolekcja Muzeum Historii Ursusa pozostała w dzielnicy!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ENGLISH VERSION:
Ursus History Museum is a collection of around 400 valuable machines and memorabilia dating back to the early 20th century. As a result of privatization, these exhibits were held by the Polish Defence Holding (formerly Bumar). From 2012 the collection of the Ursus History Museum is laid out for sale, and the hitherto efforts of the local community and the Board of Ursus district to keep the collection in Ursus are futile.
The Ursus History Museum collection brings strong emotions among the residents of the district. Tangible heritage of Ursus’ industrial culture, inseparably linked with the biographies of tens of thousands of workers of Ursus factory, as well as employees of social, cultural and educational infrastructure dedicated to supporting the factory, is disappearing.
This case also triggers intense emotions outside local community, since Ursus is a cultural heritage associated with the history of domestic industry in the twentieth century. Ursus factory provided first Polish models of trucks, military vehicles for Polish army before 2nd world war. In the postwar period Ursus was the home of the largest agricultural machinery factory in this part of the continent, supplying Europe and Asia in tractors. The history of the industry in Ursus area is also the history of giving birth to Polish democratic opposition during the communist era. Ursus strike in June 1976 was one of the reasons for founding the Workers' Defence Committee (Komitet Obrony Robotników, KOR). Ursus workers, technicians and engineers collaborated with prominent Polish dissidents, i.a. Henryk Wujec and Jacek Kuroń. Also Lech Wałęsa and other leaders of the Polish Solidarity movement as well as co-founders of Polish political and economic reforms were in Ursus.
Everything should be done for the collection of Ursus History Museum to remain in the neighbourhood!
Opublikowane: 25 lutego 2015 (Aktualizacja: 23 kwietnia 2015)