Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Nie zabijajcie nam łosi! / Save our elks!

Nie zabijajcie nam łosi! / Save our elks!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Monika S.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Monika S.
kieruje swoją petycję do:
Minister Środowiska RP / Minister of the Environment (Republic of Poland)

Szanowny Panie Ministrze!

Apelujemy o rezygnację z planów wznowienia polowań na łosie. Prosimy o utrzymanie całorocznego okresu ochronnego dla tego gatunku.

Decyzja o wznowieniu odstrzału łosi nie ma merytorycznego uzasadnienia, co podkreślają naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Projekt został także negatywnie zaopiniowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody.

Od 13 lat obowiązuje w Polsce moratorium na odstrzał łosi. Dzięki niemu udało się uratować populację całkowicie przetrzebioną na skutek polowań w latach 80. i 90. XX wieku. Zatrważa to, że obecny projekt rozporządzenia przewiduje odstrzał łosi na zasadach jak sprzed wprowadzenia moratorium. Zasadach, które niemalże doprowadziły do zaniku tego gatunku w Polsce.

Planowane zmiany zupełnie pomijają następujące fakty:

1. Stosowane obecnie metody liczenia populacji są obciążone olbrzymim marginesem błędu i doprowadzają do zawyżenia oficjalnych statystyk.
2. Ciężkie zimy (jak np.w sezonie 2012/2013) powodują dużo wyższą śmiertelność łosi.
3. Propozycje nie uwzględniają wyjątkowej odrębności genetycznej biebrzańskiej populacji łosia, która zasługuje na szczególną ochronę.
4. Odstrzał uderzy w populację z północno-wschodniej Polski, która zasila pozostałe obszary kraju i w konsekwencji doprowadzi do wymierania wszystkich populacji łosia w całej Polsce.
5. Kolizje drogowe z udziałem łosi nie są argumentem za odstrzałem. Na obszarze RDLP Białystok, od momentu zastosowania odkrzaczania poboczy, liczba kolizji zmalała o połowę, a w niektórych miejscach prawie dwudziestokrotnie.
6. Problem szkód powodowanych przez łosie w lasach ma charakter lokalny i nie powinien służyć za argument na rzecz odstrzału.
7. Wpływy z "turystyki łosiowej" w samej tylko Dolinie Biebrzy to kwota rzędu 14 mln zł rocznie czyli dziesięciokrotnie więcej niż wartość odszkodowań wypłaconych na terenie całego kraju z tytułu szkód spowodowanych przez łosie.

Wyrażamy nadzieję, że nie zapisze się Pan w historii polskiej ochrony przyrody jako Minister Środowiska, który dopuścił do tego, aby po raz trzeci we współczesnej Polsce łoś stał się gatunkiem zagrożonym wyginięciem.


Strona Facebook: https://www.facebook.com/events/684577811596407/?source=1
-----------------------------------------------------------------------

Dear Minister,

We, the undersigned, demand that the Polish Ministry of Environment gives up its recent plans to lift the all-year ban on elk hunting in Poland. Elk is and must remain under strict protection in our country!

The decision to resume of elk hunting has no reasonable grounds, which was emphasised by the scientists from the Polish Academy of Sciences in their 2001 report on elk population management in Poland. The draft regulation was also given a negative opinion by the National Council of Nature Conservation.

For the last 13 years, elk has been protected in Poland under a Moratorium on elk hunting which came into force in 2001. This helped the survived population of elk to be rescued from extinction after it had been severely thinned due to the exterminating hunting in 1980’s and 1990’s. It is absolutely unacceptable that the current draft regulation provides for the hunting policy identical to that which put elk at the verge of extinction in the late 1990’s! The proposed two years of free hunting from September through December will severely damage the newly recovered population of elk in Poland.

The intended changes in law seem to ignore entirely the facts such as:

1. The currently used methods of population counting are defective because of the high margin of error and thus leading to overvaluation in the official statistics.
2. The severe winter seasons (e.g. 2012/2013) cause higher than average death rate of elks.
3. The regulation proposed by the Ministry does not take into consideration the unique genetic characteristics of the elk population in the Biebrza River area, which deserves special protection.
4. The hunting will negatively affect the population of elk in Northeast Poland, from where this species migrate to other parts of the country, which will consequently lead to extinction of all populations of elk in Poland.
5. Car accidents caused by elks are not a good argument for lifting the ban on hunting these animals. In the territory of the Regional Directorate of State Forest in Białystok alone, the number of collisions has decreased twice and in some places even twenty times after the bushes had been removed from the roadside belts.
6. The damages caused by elks in the forests and crops is a local problem and should not be used as an argument for country-wide elk hunting.
7. The annual revenues generated by “elk tourism” in the Biebrza Valley alone amount to to PLN 14,000,000, which is ten times the total amount of damages paid in Poland for the losscaused by elks.

Mr Minister, we do believe that it is not your intention to go down in the environmental history of Poland as the one whose unreasonable decisions brought elks to the verge of extinction for the third time in less than 100 years. Therefore, we expect that you give up this damaging draft regulation immediately and let people in Poland enjoy these beautiful animals for the years to come.

Facebook page: https://www.facebook.com/events/684577811596407/?source=1

Opublikowane (Aktualizacja )