Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Stop TTIP/TAFTA

Stop TTIP/TAFTA

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Piotr Z.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Piotr Z.
kieruje swoją petycję do:
Parlament EuropejskiPl
Umowa handlowa UE-USA TTIP zagraża prawom podstawowym człowieka i demokracji. Porozumienie to stanowi ściśle tajną umowę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską. Jest równie niebezpieczne dla demokracji jak umowa TPP.Porozumienie TTIP stanowi zagrożenie rozprzestrzenianiem się żywności genetycznie modyfikowanej(GMO)http://www.icppc.pl/antygmo/2014/11/zycie-z-gmo-list-z-ameryki/
http://www.theecologist.org/blogs_and..... stanowi
również zagrożenie dla prywatności w środowisku cyfrowym i nie tylkohttp://www.statewatch.org/analyses/no-257-ttip-ralf-bendrath.pdf
ENG

EU trade agreement threatens US TTIP fundamental rights and democracy. This agreement is a top secret agreement between the United States and the European Union. It is also dangerous to democracy as a contract TPP.Porozumienie TTIP endangers food spread of geneticallymodyfikowanej(GMO)http://www.icppc.pl/antygmo/2014/11/zycie-z-gmo-list-z-ameryki/http://www.theecologist.org/blogs_and.... isalso a threat to privacy in the digital environment and not tylkohttp: //www.statewatch.org/analyses/no-257-ttip-ralf-bendrath.pdf


PL

My niżej podpisani zwracam się o anulowanie mandatu negocjacyjnego w sprawie wszystkich umów handlowych zagrażających podstawowym prawom człowieka a zwłaszcza dotyczącego umowy handlowej UE-USA TTIP. Umowa handlowa TTIP nie jest korzystne dla europejczyków.Stwarza ona zagrożenie dla podstawowych praw obywatelskich(praw człowieka) Umowa ta tworzona jest w tajemnicy co budzi społeczny sprzeciw oraz stoi w sprzeczności z systemem demokratycznym ponadto umowa ta zawiera wiele elementów , które nie są korzystne dla obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw.Wśród zagrożeń jakie niesie zawarcie porozumienia handlowego TTIP należy wymienić mechanizm rozwiązywania sporów pomiędzy państwami, a przedsiębiorstwami rozwiązanie to ma służyć ułatwieniu amerykańskim przedsiębiorstwom uzyskać odszkodowanie od państwa członkowskiego UE , gdy przepisy będą zbyt "restrykcyjne". Rozwiązanie takie może doprowadzić do osłabienia europejskiej gospodarki. Kolejnym zagrożenia jakie niesie podpisanie tej umowy to zagrożenia dla prywatności, gdyż umowa ta ma dotyczyć również negocjacji dotyczącej obszaru swobodnego przepływu danych. Temat ten nie powinien znależć się w Umowie handlowej TTIP oraz w żadnej innej umowie z USA, gdyż stanowi to poważne zagrożenie dla prywatności ponieważ USA może wykorzystać dane europejczyków do rozwoju systemów inwigilacji. Następnym zagrożeniem ze strony TTIP jest możliwość wywarcia nacisku na USA na UE aby przeforsować zapisy z ACTA. Jednak najważniejsze zagrożenie stanowi złagodzenie europejskich zasad dotyczących GMO(żywności genetycznie modyfikowanej)

ENG
We, the undersigned turn to cancel the negotiating mandate on of all trade agreements that threaten the fundamental human rights and particularly on the trade agreement EU-US TTIP. TTIP trade agreement is not beneficial for the Europeans. It creates a risk to fundamental civil rights (human rights) This Agreement is created in the mystery which gives rise to public opposition, and is contrary to the democratic system furthermore it includes many items that are not beneficial to the citizens and small and medium-sized enterprises .Among risks, of any business arrangement carries TTIP must be replaced a mechanism for resolving of disputes between states or companies, this solution is aimed facilitate US companies to get compensation from the EU Member State where the rules are too "restrictive". Such a solution may lead to a weakening of the European economy. The next risks posed by the signing of of this agreement is a threat to privacy because the agreement is also involve negotiations on an area of free the flow data. This subject must not find itself in the commercial Agreement TTIP and for any other agreement with the US, as it represents a serious threat to privacy because the US can use the data to the development of Europeans of surveillance systems. Another threat from TTIP is the ability to apply pressure on the US to the EU to push through the records of ACTA. No less concerns about CETA trade agreements and TISA, which are even bigger mystery than TTIP
Opublikowane (Aktualizacja )