Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Pokój Wam drodzy pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce: Wezwanie do wyznania Wiary i obrony czystości Dogmatu o Zmartwychwstaniu

Pokój Wam drodzy pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce: Wezwanie do wyznania Wiary i obrony czystości Dogmatu o Zmartwychwstaniu

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Krystian D.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Krystian D.
kieruje swoją petycję do:
Pokój Wam drodzy pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

Cieszymy się, że jesteśmy Polakami i należymy do tak pięknie postrzeganego na całym świecie Ducha Kościoła Katolickiego w Polsce.

Łk XII.48b Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.
Dz V.29 "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.
Co Bóg Stworzył, Zaplanował, Wykonał, my tworzenia bądźmy temu posłuszni. Jeżeli jesteśmy posłuszni, to nasza droga do osiągnięcia dziedzictwa obiecanego przez Boga od narodzenia jest zrozumiała, czysta i prosta.

Joz XXIII.14 Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła: wszystkie wam się spełniły; żadna z nich nie okazała się próżna.
Mt V.18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten
będzie wielki w królestwie niebieskim.


Naszym obowiązkiem jest uczyć i samemu zachowywać wszystko co przekazał nam Pan Jezus. Treścią dogmatu z definicji są twierdzenia Objawienia Bożego, które zostały ściśle zawarte w Piśmie Świętym i w Tradycji apostolskiej.
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, dogmat, to prawda-twierdzenie zawarte w Objawieniu Bożym, przedstawione członkom Kościoła przez Magisterium Kościoła w formie zobowiązującej do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę.
Mt 20.19 i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie Mt XXVIII.1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. 2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.4 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. 5 Anioł zaś przemówił do niewiast: " Wy
się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał,
jak powiedział.
Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
Mk XVI.2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.
Papież Benedykt XVI zachęcał, by Wyznanie Wiary stało się częścią codziennej modlitwy każdego wierzącego. Odmawiane w duchu pobożności pozwala ugruntować podstawy.
... I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo ....

1 Kor XV.4 że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem
Ogromnym błędem jest odprawianie Uroczystej Rezurekcji i obwieszczanie światu Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa wieczorem w Wielką Sobotę, zamiast o świcie Niedzieli Wielkanocnej.
Mt XXVIII.19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody , udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Św. Jan Paweł II w nocie uzupełniającej do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tak mówił o składaniu wyznania
wiary
przez osoby obejmujące urzędy kościelne: " Wyznanie wiary " jest niezwykle ważne, dotyczy bowiem prawd nierozerwalnie związanych z Bożym Objawieniem. Prawdy te, które w dziejach rozwoju doktryny katolickiej są przejawem szczególnej inspiracji, jakiej Duch Boży udziela Kościołowi, aby dopomóc mu w głębszym zrozumieniu jakiejś prawdy w dziedzinie wiary lub obyczajów, są ze sobą powiązane z przyczyn historycznych lub też na mocy logicznego
wynikania
(Ad tuendam fidem, 18 maja 1998)
Określając się mianem Katolików, konieczne jest, byśmy przyjmowali dogmaty Kościoła Katolickiego w tym samym znaczeniu, w jakim Kościół zawsze je rozumiał. Święty
Pius X Papież wyraźnie orzekł, że ma tak być. Zalecił on, ażeby wszyscy ci, którzy mieli otrzymać święcenia subdiakonatu, przygotowując się do stanu kapłańskiego składali Przysięgę antymodernistyczną, z której fragment brzmi: "...Szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców w tym samym sensie i w tym samym zawsze rozumieniu ; przeto jako herezję całkowicie odrzucam zmyśloną teorię o ewolucji dogmatów, według której dogmaty zmieniają jedno znaczenie na drugie i do tego odmienne od rozumienia, uprzednio istniejącego w Kościele...".
Świt pierwszego dnia tygodnia jest tutaj przeciwstawiony ciemnościom południa, które towarzyszyły śmierci Jezusa. Ten świt rozpoczyna nowy dzień. Chrystus jest wiecznym światłem. Chrystus jest świtem ludzkości.
J 8.12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia ".
Wyznajemy Wiarę i prosimy, aby od Wielkanocy 2016 odprawiono Rezurekcję o świcie w Niedzielę Wielkanocną i zostały dołożone wszelkie starania, aby nie było w Polsce żadnej parafii, gdzie Rezurekcję odprawia się w innym terminie zgodnie ze zmiennym duchem dzisiejszego świata.
Ps 118.24 Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!
Opublikowane (Aktualizacja )