Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Poparcie postulatów i apelu Kongresu Świeckości

Poparcie postulatów i apelu Kongresu Świeckości

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Monika P.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Monika P.
kieruje swoją petycję do:
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
Kongres Świeckości to wydarzenie zaplanowane w reakcji na postępującą klerykalizację kraju zmierzającą do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i życia obywateli nauczaniu Kościoła katolickiego. Kongres odbędzie się 21 X 2017 w Warszawie.

Domagamy się&colon

  • Zakazu finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa
  • Świeckiego charakteru edukacji publicznej
  • Zakazu umieszczania symboli religijnych w instytucjach państwowych oraz łączenia ceremoniału państwowego z obrzędami religijnymi
  • Bezwzględnego przestrzegania standardów prawa międzynarodowego w zakresie poszanowania praw człowieka – bez względu na kwestie religijne.

Nasz apel&colon

Zwracamy się z apelem do wszystkich współobywateli, środowisk opiniotwórczych i kulturotwórczych, organizacji społecznych i politycznych o zdecydowany sprzeciw wobec postępującej klerykalizacji kraju. Z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy oddawanie przez władze państwowe kolejnych obszarów życia społecznego i publicznego pod wpływ Kościoła katolickiego.

Postępująca klerykalizacja systemu edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej, nauki i kultury oraz ceremoniału państwowego, a także natrętne umieszczanie symboli religijnych w instytucjach i urzędach państwowych zmierzają do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności jego obywateli regułom i rytuałom wyznania katolickiego. Stanowi to niedopuszczalną ingerencję w prawa i wolności obywatelskie, w szczególności w prawa kobiet oraz mniejszości seksualnych, narodowych, etnicznych i religijnych, zagwarantowane obowiązującymi normami prawa krajowego, a także uznawanymi przez Polskę standardami międzynarodowymi. Ogromne natężenie tych niepokojących zjawisk i konsekwencja władzy w ich wprowadzaniu tworzą wrażenie, że mamy tu do czynienia z próbą przekształcania Polski w jakąś formę państwa wyznaniowego.

Uważamy, że państwo nie powinno angażować się w zaspokajanie roszczeń Kościoła do wyłączności w kształtowaniu wyobraźni, moralności i edukacji społeczeństwa. Konfesyjnie zdefiniowany system wartości nie może być narzucany zróżnicowanemu światopoglądowo społeczeństwu, ponieważ oceny moralne dokonywane z tak jednowymiarowej perspektywy są krzywdzące dla wszystkich, którzy podstawy etyczne swojego życia opierają na równie mocnych, choć innych niż wyznaniowe podstawach.

Nachalne utożsamianie polskości z wyznaniem katolickim i towarzysząca temu niechęć władzy wobec osób innych wyznań oraz osób bezwyznaniowych wyklucza liczne grupy społeczne z uczestnictwa w życiu publicznym i przyczynia się do powstawania niebezpiecznych dla spójności państwa, rozrywających tkankę społeczną antagonizmów. Z oburzeniem obserwujemy, jak będąca u władzy partia bez skrupułów korzysta z rozległej pomocy ze strony hierarchów Kościoła Katolickiego, który chętnie przyjął rolę politycznego gracza – sojusznika i faktycznego, choć nieformalnego koalicjanta rządzącej obecnie formacji politycznej, za wspieranie której uzyskuje ogromne korzyści materialne pochodzące z środków publicznych oraz uregulowania prawne pozwalające na dalsze nieskrępowane poszerzanie jego wpływu.

Tylko integracja wysiłków różnych środowisk pozwoli na zabezpieczenie naszego państwa przed dewastującym wpływem upolitycznionego religijnego fundamentalizmu. Wzywamy do poparcia organizowanego przez nas Kongresu Świeckości, którego celem jest utworzenie trwałej platformy debaty na temat relacji państwo–Kościół oraz roli religii w życiu społecznym i sprawach publicznych, promocja świeckości państwa, a także przeciwdziałanie patologiom wynikającym z powiązań kościołów i związków wyznaniowych, w szczególności Kościoła katolickiego, z polityką i politykami.


Komitet Organizacyjny Kongresu Świeckości, Warszawa, 2017

kongresswieckosci.pl

Opublikowane (Aktualizacja )