Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło 

00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3: Solidarność zamiast strachu - Przyjmijmy uchodźców !

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3: Solidarność zamiast strachu - Przyjmijmy uchodźców !

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Maciej S.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Maciej S.
kieruje swoją petycję do:
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
Nie – dla przedkładania doraźnego interesu politycznego nad wartości europejskie, humanitarne i chrześcijańskie&excl
Tak – dla wypełnienia naszych zobowiązań jako Europejek i Europejczyków&excl
Nie – dla kampanii nienawiści i strachu&excl
Tak – dla europejskiej i ludzkiej solidarności&excl
Nie – dla selekcji potrzebujących według wieku, płci i wyznania&excl
Tak – dla przyjęcia uchodźców&excl

We wrześniu 2015 r. ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przegłosowali decyzję o relokacji uchodźców. Polska głosowała ZA solidarnym udziałem wszystkich państw w tym procesie. 16 grudnia 2015 roku, już w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Polska złożyła ponowne zobowiązanie do przyjęcia 73 osób, przebywających w obozach w Grecji. W połowie 2017 roku Polska, obok Węgier i Austrii, nadal nie przyjęła ani jednego uchodźcy. Przez dwa lata rząd nie zrobił NIC, aby wypełnić swoje zobowiązania.

Od dwóch lat trwa pełna kłamstw, nienawistna kampania skierowana przeciw ludziom uciekającym przed wojną i prześladowaniem. Obrzydliwa nagonka grająca na najniższych instynktach, mająca na celu jedynie skuteczne zarządzanie strachem

Od dwóch lat słuchamy, jak w imię słupków sondażowych, szczuje się opinię publiczną, szkalując ludzi, którzy cierpieli i cierpią z powodu koszmaru wojny. Ludzi, którzy musieli porzucić swoje domy i zrezygnować z przyszłości, którzy stracili bliskich, dorobek życia i godność&excl Patrzymy, jak odmawia się schronienia najsłabszym i najbardziej potrzebującym.
Udajecie głuchych, kiedy mówi do Was Europa. Odwracacie głowę, kiedy apeluje do Was Kościół w osobie Jego Świątobliwości, papieża Franciszka i hierarchów polskiego kościoła. Nie słuchacie. Nie czujecie. Nie chcecie widzieć tragedii, która dotyka cierpiących i prześladowanych.

Mamy dość Waszych kłamstw i Waszej bierności. Teraz chcecie poddać prawa człowieka pod głosowanie, co jest haniebne&excl W obliczu zapowiedzi zorganizowania przez rząd referendum dotyczącego przyjęcia uchodźców, postanowiliśmy działać. Rozpoczynamy obywatelską kampanię, domagając się realizacji zobowiązań wobec człowieczeństwa oraz wobec Europy.

Polska i Polacy otrzymali olbrzymie wsparcie od „starej Europy”, dzięki któremu możemy się rozwijać. Pokażmy, że oczekując solidarności od innych, sami potrafimy być solidarni. Żądamy realizacji przyjętych zobowiązań, bo tak powinniśmy postąpić jako ludzie i członkowie wielkiej europejskiej rodziny.

Jeśli czujesz i myślisz podobnie, podpisz nasz apel. Nie odwracaj się od potrzebujących. Twój głos wiele znaczy. Razem pokażmy siłę sprawiedliwych&excl

Grupa Tak Dla Uchodźców
przyjmijmy_uchodzcow@o2.pl

English

Solidarity not fear – Refugees welcome No – to short‐term political interest being put over European, humanitarian and Christian values&excl
Yes – to fulfilling our commitments as Europeans&excl
No – to propaganda inciting hatred and fear&excl
Yes – to European and human solidarity&excl
No – to the selection of the needy according to their religion, sex or age&excl
Yes – to accepting refugees&excl In September 2015, the foreign ministers of the member states of the European Union voted through the relocation of refugees. Poland voted FOR the collective participation of all the countries in this process. On 16 December 2015, already under the Peace and Justice Party administration, Poland reaffirmed its commitment to accept 73 refugees from the refugee camps in Greece. By mid‐2017, Poland, as well as Hungary and Austria, still have not accepted a single refugee. For two years the Polish government have failed to do anything to meet its commitments. A campaign of hatred and lies against the people fleeing war and persecution has continued for two years. A disgusting smear campaign based on the lowest instincts was launched only for one purpose – to use fear as a tool of effective manipulation. For the purpose of increasing their popularity we have heard the public antagonized, and those who have suffered the atrocities of war slandered. The people who had to leave their homes and abandon their future, the people who lost their loved ones and those who were deprived of everything they owned as well as their dignity&excl We can see how refuge is being denied to the vulnerable and to the needy.

You are deaf to what Europe is saying to you. You turn a deaf ear to the appeals of the Church made by his Holiness Pope Francis and by the hierarchs of the Polish Church. You are not listening. You have no feelings. You do not want to see the tragedy of the sufferers and of the oppressed. We have had enough of your lies and your inactivity. And now you want to put human rights to the vote. How shameful&excl Now, as the government has mentioned its intention to hold a referendum on the issue of accepting refugees, we decided to take action. We are launching a civil campaign demanding that you meet your commitments to humanity and to Europe. Poland and Polish citizens have benefited from the support offered by “old Europe” which boosted the development of this country and society. Let us show that we live in solidarity and not only expect solidarity from others.
We demand the implementation of Poland's commitments because this is the right thing to do for us both as human beings and as the members of a big European family. If you feel and think as we do, sign the petition&excl Don’t turn your back on the people in need. Your voice matters and can make a difference. Together we can show the power of fairness&excl

Grupa Tak Dla Uchodźców
przyjmijmy_uchodzcow@o2.pl

Opublikowane (Aktualizacja )