Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskej: Podpisanie Konwencji o udziale cudzoziemców w życiu publicznym

Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskej: Podpisanie Konwencji o udziale cudzoziemców w życiu publicznym

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Maria S.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Maria S.
kieruje swoją petycję do:
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskej
My, niżej podpisani, apelujemy do Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej o podpisanie Konwencji o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, przyjętej przez Radę Europy w 1992 roku.

Uważamy, że Polska jako członek Rady Europy od 1991 roku oraz członek Unii Europejskiej od 2004 roku, zobowiązana jest do dostosowania prawa krajowego do norm europejskich, szczególnie w kontekście coraz intensywniejszych migracji - także osób spoza Unii Europejskiej.

Nadanie lokalnych praw wyborczych długoterminowym rezydentom, pozwoli na szybszą I skuteczniejszą integrację cudzoziemców, którzy zdecydowali się zdecydowali się żyć, pracować i założyć rodzinę w Polsce.

Przyczyni się to też do budowania prawdziwie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa, którego podstawą jest dialog i wypracowywanie wspólnych stanowisk. Społeczeństwa, w którym wszyscy członkowie lokalnej społeczności mogą mieć wpływ na decyzje ich dotyczące.

Długoterminowi rezydenci mają wszystkie obowiązki zwykłych obywateli (m.in. płacą podatki) i prowadzą takie samo jak oni życie (korzystają z urzędów, komunikacji miejskiej, posyłają dzieci do przedszkoli, szkół, korzystają ze służby zdrowia). Nie posiadając jednak praw wyborczych nie mają wpływu na lokalną politykę. To sprawia, że ich interesy, potrzeby i preferencje nie są brane pod uwagę przez lokalne władze. Taka sytuacja nie sprzyja integracji, a nawet ma znamiona dyskryminacji oraz zachęca do przedmiotowego traktowania imigrantów. Skoro państwo umożliwia napływ imigrantów spoza UE oraz ich długą rezydenturę, powinno jednocześnie dawać im możliwość nabycia, pod określonymi warunkami, lokalnych praw wyborczych.

Konwencja o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, przyjęta przez Radę Europy w 1992 roku zobowiązuje kraje do umożliwienia rezydentom, przebywającym na ich terenie powyżej 5 lat, udziału w wyborach na szczeblu lokalnym.
Obecnie grupa osób, które obejmowały by te zmiany to około 58 000 osób, co stanowi zaledwie 0,15% ludności Polski. Jednak współczesne trendy demograficzne wskazują, że migracje są nieuniknione i należy się spodziewać większego napływu cudzoziemców do Polski w przyszłości. Warto by politycy wykorzystali ten moment, by przygotować grunt na przyjęcie migrantów.
Opublikowane (Aktualizacja )