Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Prezydent Miasta i Rada Miejska Bielska-Białej: WALCZMY ZE SMOGIEM NA POWAŻNlE

Prezydent Miasta i Rada Miejska Bielska-Białej: WALCZMY ZE SMOGIEM NA POWAŻNlE

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Razem P.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Razem P.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent Miasta i Rada Miejska Bielska-Białej
Mamy problem&excl
Cieszymy się, że ogólnopolskie media wreszcie dostrzegły smog, jednak nie pojawił się on wczoraj i nie zniknie wraz z najbliższymi podmuchami wiatru.

Bielsko‐Biała znajduje się w pierwszej trzydziestce najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM2,5 miast w Europie (wg rankingu Światowej Organizacji Zdrowia). Niedawna kontrola NIK wykazała z kolei, że w mieście funkcjonuje ok 8,5 tys. kotłów węglowych. 6,5 tys. To tzw. „kopciuchy”, w których spalać można każdy typ opału oraz odpady. Miejski program wymiany kotłów zakłada dopłaty do ok. 150 kotłów rocznie – w tym tempie zlikwidujemy niskosprawne piece za 40 lat&excl

Zgodnie z oficjalnymi danymi ze stacji WIOŚ w pierwszej połowie stycznia dopuszczalna zawartość PM10 przekroczona była siedmiokrotnie, z najwyższym wskazaniem dobowym na poziomie 192 µg/m3 (poziom dopuszczalny&colon 50 µg/m3). W ubiegłym roku mieliśmy 65 dni z przekroczonymi stężeniami dobowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska nie może być ich więcej, niż 35.

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc powodując poważne problemy zdrowotne. PM 2,5 to cząstki o średnicy nie większej niż 2,5 μm. Zdaniem WHO wnika bezpośrednio do krwioobiegu i jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Długotrwałe narażenie na działanie PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji. PM 2,5 przenika bezpośrednio do krwi, dlatego tak ważne jest szybkie informowanie o jego wysokiej zawartości w powietrzu.

W skali kraju problemem są zawyżone „normy” – poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 jest w Polsce dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech i w Czechach i aż czterokrotnie wyższy niż we Francji (w Polsce to 300 µg/m3, we Francji 80 µg/m3).
Problemy w mieście to natomiast brak większej ilości danych, dostępu do informacji o zanieczyszczeniach i pomysłów na działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej, która odbywała się w spowitym smogiem budynku ratusza, nikt nie zająknął się o jakości powietrza. Może trzeba było otworzyć okno sali sesyjnej&quest

W związku z zagrażającym zdrowiu i życiu mieszkańców stanem powietrza w Bielsku‐Białej apelujemy do Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej o podjęcie natychmiastowych działań w celu krótko‐ i długotrwałej poprawy jakości powietrza w mieście.

W zakresie polityki informacyjnej i monitoringu jakości powietrza proponujemy&colon

‐ udostępnianie online pełnych danych z czujników miejskich
‐ wyposażenie większej liczby osiedli w czujniki monitorujące jakość powietrza z podglądem wyników online
‐ szerokie informowanie o stanie jakości powietrza mieszkańców za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych

Oczekujemy także realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście&colon

‐ podłączenia maksymalnej liczby gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej (zwłaszcza w centrum miasta, gdzie jest to najłatwiejsze)
‐ opracowania nowego programu dofinansowania wymiany kotłów z dopłatami na poziomie min. 80&percnt, które skutecznie zniechęcą do inwestycji w nowego „kopciucha”; zwiększenia liczby wymienianych kotłów i nakładów na program dotacyjny
‐ dopłat do paliw lepszej jakości dla najuboższych, połączonych z zakazem sprzedaży paliw najgorszej jakości
‐ gruntownej modernizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej. Obecnie jest na poziomie, który nikogo nie zachęci do wyboru autobusu zamiast samochodu, nawet gdyby oferowała darmowe przejazdy w najgorszych dniach
‐ szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej związanej z bardziej efektywnym i ekologicznym spalaniem węgla – w przestrzeni miejskiej, radach osiedli, szkołach, mediach lokalnych
‐ wyposażenia Straży Miejskiej w narzędzia umożliwiające szybkie kontrole palenisk (dron), bezwzględnego karania palących substancjami trującymi (oczywiście poprzedzonego szeroko zakrojoną akcją informacyjną zachęcającą do zmiany nawyków i informującą o wysokich karach)

W Bielsku‐Białej – co potwierdzają statystyki z obecnego okresu grzewczego – za fatalną jakość powietrza odpowiadają głównie przydomowe kotłownie, w których spala się złej jakości paliwo lub pali się w nieodpowiedni sposób. Widać to jak na dłoni w ostatnich dniach, więc apelujemy do władz miasta – zacznijmy walczyć z problemem, przez który umiera w Polsce 45 000 ludzi rocznie&excl
Opublikowane (Aktualizacja )