Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski: Niedopuszczenie do zabudowy terenu fortu Luneta Warszawska

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski: Niedopuszczenie do zabudowy terenu fortu Luneta Warszawska

875 podpisało. Niech będzie nas 1,000
875 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Avaaz.org chroni Twoją prywatność i będzie Cię powiadamiał o tej i innych podobnych kampaniach.
Tę petycję utworzył/a Joanna N.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Joanna N.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
PETYCJA

w sprawie niedopuszczenia do zabudowy terenu fortu Luneta Warszawska blokami od strony ul. Rogatka oraz budynkiem biurowym od strony al. 29 Listopada


Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w obronie fortu 12 ‐ „Luneta Warszawska”.


Fort „Luneta Warszawska” to element systemu fortyfikacji Twierdzy Kraków znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Kamiennej i al. 29 listopada w Krakowie. Jest to jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków pierwszego etapu budowy XIX wiecznej Twierdzy Kraków, który powstawał do roku 1856.

Obecny właściciel fortu, Nowa Kamienna sp. z o.o., podmiot należący do grupy URBA, zamierza zabudować część obiektu budynkami mieszkalno‐usługowymi i biurowcem. Planowana inwestycja oznacza w praktyce destrukcję przeciwstoku fortu, drogi krytej i tzw. glacis, które stanowią dobrze zachowaną integralną częścią zabytkowego fortu reditowego.


Inwestor swoje działania usprawiedliwia zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Żabiniec–Południe, który zezwala na zabudowę przeciwstoku fortu. Zapisy takie uchwaliła Rada Miasta Krakowa w 2012 roku (Uchwała nr LII/688/12 z dnia 11 lipca 2012 r.). Uważamy jednak zapisy MPZP za wewnętrznie sprzeczne oraz szkodliwe
dla bezcennego zabytku.

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków w dniu 10 października 2016 roku negatywnie zaopiniowała obecny projekt inwestora.
Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że projekt w tym zakresie nie może zostać zaakceptowany i że konieczna jest znaczna redukcja ingerencji w tym miejscu. Członkowie Rady nie zakwestionowali jednak samego faktu zabudowy przedpola, ograniczani zapisami MPZP.


Nie wolno też zapominać, że fort „Luneta Warszawska” to miejsce martyrologii. W latach 1940–1950 pełnił on rolę więzienia, najpierw gestapo, a po wojnie Urzędu Bezpieczeństwa. Ściany jednej z cel do dzisiaj pokryte są napisami i rysunkami więźniów. Ich treść nie pozostawia złudzeń. Więźniowie (żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych) czekali w tym pomieszczeniu na śmierć. W latach 1945–1948 w forcie mogło zginąć nawet pięćset osób. Uważamy, że takie miejsca wymagają należytego szacunku oraz buforu ochronnego oddzielającego je od zabudowy mieszkalno‐usługowej.


Ponadto plany inwestora pociągają za sobą degradację jednego z niewielu obszarów zielonych zachowanych na tym obszarze Dzielnicy Kraków Stare Miasto – mowa tu o splantowaniu wałów fortecznych, oraz o wycince stu czterdziestu drzew w samym centrum miasta. Mapa Roślinności Rzeczywistej Miasta Krakowa opracowana przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK w roku 2007 ocenia walory przyrodnicze tych terenów na cztery w pięciostopniowej skali. W kolejnych latach pozwalano na jej degradację. Czy możemy pozwolić sobie na ostateczną dewastację tego obszaru, jeśli stanowi on jedyny teren zielony przewidziany w wspomnianym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz z uwagi na niedobór zieleni w centrum Krakowa&quest

Nasze dążenia opieramy również o fakt występowania przedmiotowego terenu w rejestrze zabytków już od 1984 roku jako części „układu urbanistycznego Kleparza”, co tym bardziej czyni zupełnie nie zrozumiałą zgodę na tak dalece idącą ingerencję ze strony dewelopera. Nie mniej istotny jest fakt zignorowania istotnych zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z roku 2003 przy sporządzania MPZP Żabiniec‐Południe. W ramach kierunków, zasad ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego w naszym mieście teren Fortu zaliczono do „strefy kształtowania systemu przyrodniczego” i tym samym objęto nakazem „ochrony przed zabudową”.

Jako mieszkańcy Krakowa będziemy uważnie śledzić losy „Lunety Warszawskiej” w ramach działalności stowarzyszenia, które właśnie powołujemy. Będziemy też dążyć do zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Żabiniec–Południe w odniesieniu do fortu „Luneta Warszawska”.

Oczekujemy wsparcia ze strony Pana Prezydenta naszych dążeń by ocalić integralność tego bezcennego zabytku, uruchamiając proces zmiany zapisów MPZP Żabiniec‐Południe.


Opublikowane (Aktualizacja )