Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie.
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies”.
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Chcemy oddychać! Petycja o podjęcie pilnych działań anty-smogowych w Gminie Myślenice.

Chcemy oddychać! Petycja o podjęcie pilnych działań anty-smogowych w Gminie Myślenice.

93 podpisało. Niech będzie nas  100
93 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Myślenicki Alarm Smogowy .. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Myślenicki Alarm Smogowy .
kieruje swoją petycję do:
Burmistrz oraz Radni Miasta i Gminy Myślenice
Szanowne Panie i Panowie Radni
Szanowny Panie Burmistrzu

 Zwracamy się do Państwa jako mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice o podjęcie pilnych działań anty-smogowych w naszej Gminie. Fatalny stan powietrza w Gminie Myślenice nie stanowi żadnej tajemnicy, a działania podejmowane przez władze centralne nie przynoszą spodziewanego rezultatu. Smog – powstający głównie w sezonie grzewczym – jest powodem pogorszenia się stanu zdrowia wielu mieszkańców naszej gminy. Wśród popularnych dolegliwości należy wymienić: bóle głowy, zapalenie spojówek i górnych dróg oddechowych. Życie w warunkach skażonego powietrza może być również przyczyną hospitalizacji, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci. Każdego roku w Małopolsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie kilka tysięcy osób.
  Faktem jest, że w ostatnim okresie Gmina Myślenice podejmowała działania anty-smogowe takie jak przystąpienie do programu LIFE, z którego finansowana jest praca eko-doradcy, jednak w naszym przekonaniu są one niewystarczające i w zbyt małym stopniu wpływają na jakość powietrza w Gminie Myślenice. Zdajemy sobie również sprawę, że za smog w naszym mieście oraz sołectwach w dużej mierze odpowiedzialność ponoszą sami mieszkańcy – palący w piecach w gospodarstwach domowych oraz firmach opałem niskiej jakości, a nawet śmieciami. Niemniej jednak to właśnie władza samorządowa zobligowana jest dbać o interes mieszkańców dlatego, my niżej podpisani, zwracamy się do Państwa o opracowanie oraz wdrożenie daleko idącego programu anty-smogowego. Mając na uwadze wiedzę naukową oraz doświadczenie innych gmin i miast walczących z problemem smogu program ten powinien zawierać:
 1. Zabezpieczenie, na rok 2021 i kolejne lata, środków finansowych na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców opalanych węglem na piece gazowe, pompy ciepła i inne ekologiczne techniki grzewcze. 
 2. Pilne zainstalowanie na terenie Gminy Myślenice miernika jakości powietrza Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i informowanie mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice o stanie jakości powietrza.
 3. Wprowadzenie zakazu montażu kotłów opalanych węglem w gospodarstwach domowych i budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Miasta i Gminy Myślenice od 2021 r.
 4. Wprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Myślenice zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych od początku 2030 r. i w budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza od początku 2021 r.
 5. Opracowanie rzetelnej i kompleksowej inwentaryzacji rodzajów źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Stworzenie skutecznego systemu informowania o obowiązku wymiany kotłów w związku z obowiązującą Małopolską uchwałą anty-smogową, a także karach jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń.
 7. Wzmożoną kontrolę gospodarstw domowych pod względem sposobów ich ogrzewania, spalania odpadów w paleniskach otwartych przez cały rok i egzekwowanie kar nakładanych przez odpowiednie służby. Prowadzenie rejestru i publikowanie wyników kontroli po numerze zgłoszenia/kontroli na stronie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 8. Stworzenie skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie mieszkańców.
 9. Podjęcie intensywnych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców.
 10. Stworzenie programów edukacyjnych z zakresu ekologii i zanieczyszczenia powietrza dla organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Wprowadzenie w gminnych placówkach oświatowych szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również rodziców, uczniów (np. w czasie zebrań).Opublikowane: 19 marca 2020 (Aktualizacja: 30 marca 2020)