Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Sukces
Petycja skierowana do Rady Gminy

Petycja skierowana do Rady Gminy

Sukces
1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Mirosław K.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Mirosław K.
kieruje swoją petycję do:
grodziskmazowiecki@partiazieloni.pl
Petycja została skierowana do Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn jednak prosimy o dalsze zaangażowanie w celu zbudowania świadomości wokół tematu.

Dalszy przebieg sprawy mogą państwo obserwować na kanałach Facebook:

Grodziskiego koła Partii Zieloni
Okręgu Podwarszawskiego Lewica Razem
Grodziskiego koła Partii Nowoczesna.
Polska 2050 powiat grodziski i pruszkowski

Mamy nadzieję, że dzięki waszemu zaangażowaniu uda nam się powstrzymać plany przekształcenia charakteru oraz statusu formalnego Rezerwatu Przyrody – Stawy Raszyńskie.

STOP deweloperce w Rezerwacie Przyrody - Stawy Raszyńskie

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach w gminie Raszyn (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie) przedstawił Radzie Gminy wniosek o zmianę przeznaczenia 26 działek o powierzchni ponad 200 ha, znajdujących się w obrębie rezerwatu przyrody oraz otuliny Stawów Raszyńskich.

Rezerwat jest strefą objętą czynną ochroną przyrody, czyli nie można ingerować w środowisko naturalne bez konkretnej przyczyny (np. zabiegi ochronne lub pielęgnacyjne, pomagające utrzymać istniejący charakter rezerwatu).
Obszary te są bardzo bogate w roślinność oraz drzewa, które tworzą bagienne lasy olszowe oraz lasy łęgowe. Ponadto, na tym terenie mieszczą się dziesiątki pomników przyrody.

Przede wszystkim ten naturalny teren stanowi siedlisko dla ok. 100 gatunków ptaków wodno-błotnych min.:
 • perkoz dwuczuby
 • perkoz rdzawoszyi
 • zausznik
 • perkozek
 • łabędź niemy
 • łyska
 • trzciniak

Dodatkowe 50 gatunków pojawia się okresowo, w tym:
 • gęgawa
 • głowienka
 • kaczka krzyżówka
 • błotniak stawowy
 • zimorodek
 • brodziec piskliwy
 • brodziec samotny
 • kwokacz
 • krwawodziób
 • rybołów
 • bielik
 • mewa czarnogłowa
 • rycyk
 • remiz
 • dzięcioł białoszyi.

Wyjątkowo pojawiają się zalatujące osobniki gatunków takich jak pelikan różowy, kilkukrotnie obserwowany w XX i XXI w.

W rezerwacie występuje około 20 gatunków ważek, m.in.:
 • pałątka pospolita,
 • tężnica wytworna,
 • łątka dzieweczka,
 • świtezianka błyszcząca,
 • pióronóg zwykły,
 • żagnica jesienna,
 • oczobarwnica mniejsza
 • ważka czteroplama.

Na terenie rezerwatu znajduje się jedno z nielicznych polskich stanowisk chrząszcza Mordellaria aurofasciata.

Te cenne przyrodniczo tereny wg. planów Instytutu miałyby być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, rolną oraz usługi komercyjne i publiczne!

Pełny opis planów dostępny jest na stronie 10 oraz 11 lokalnej gazety mieszkańców Gminy Raszyn - Nasza Strefa.
http://online.anyflip.com/vloy/fazp/mobile/index.html?fbclid=IwAR2IgtVVfSr--inDN6mawpQlBvu3Xox_cBhrt29vH-YSBI0_-7SkHmBI8gU

Jako aktywni społecznicy, działający w strukturach Partii Zieloni w na rzecz ochrony przyrody w walce z kryzysem klimatycznym, wraz z mieszkańcami regionu  wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec wszelkiej ingerencji w obecny stan rezerwatu.

Nie zgadzamy się na dewastację tych cennych przyrodniczo obszarów na rzecz nowych projektów deweloperskich w obiekty usługowe oraz obiekty mieszkalne.
Działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, podległe ministrowi rolnictwa Grzegorzowi Puda z ramienia Partii PiS , mają znamiona działań czysto komercyjnych.

Zmiana funkcji tych obszarów ze środowiskowej na deweloperską w sposób trwały:
 • zdewastuje ekosystem rezerwatu,
 • pozbawi tysiące zwierząt naturalnego lęgowiska,
 • zniszczy w sposób trwały roślinność oraz panującą bioróżnorodność,
 • zmusi do wycinki wielu cennych drzew, które pomagają użyźnić glebę, utrzymać właściwy poziom wód gruntowych oraz oczyszczają powietrze w gminie,
 • pozbawi mieszkańców pięknych terenów rekreacyjnych oraz krajobrazowych.

Apelujemy do Radnych Gminy Raszyn o podjęcie racjonalnej decyzji w obliczu walki z kryzysem klimatycznym i odrzucenie tych planów, aby zachować obecny status formalny oraz charakter przyrodniczy Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie.


Opublikowane (Aktualizacja )