Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Zaszczepiony rodzic, to bezpieczny rodzic!

Zaszczepiony rodzic, to bezpieczny rodzic!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Fundacja P.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Fundacja P.
kieruje swoją petycję do:
Każdy pełnoletni obywatel RP
Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
zwracamy się z prośbą o umożliwienie wczesnego dostępu, wraz z personelem medycznym, do szczepień przeciwko Covid-19, by rodzice mogli znowu być obecni na oddziałach onkologicznych przy swoich dzieciach, nie stanowiąc zagrożenia dla innych rodziców i personelu medycznego.
Zaszczepiony rodzic to bezpieczny rodzic.
Choroba onkologiczna dziecka, to szczególny rodzaj kryzysu, który stawia rodziców wobec poważnego wyzwania – muszą poradzić sobie nie tylko z własnymi emocjami i utrzymaniem funkcjonowania rodziny, lecz przede wszystkim muszą opiekować się swoim chorym dzieckiem i dawać mu wsparcie podczas długiego i trudnego procesu leczenia. W wielu badaniach wskazuje się na szczególnie wysoki poziom stresu rodzicielskiego oraz objawów stresu potraumatycznego po zakończonym leczeniu.
Musimy pamiętać, że zapewnienie kompleksowego systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową jest niezbędne, aby pomóc małemu pacjentowi wrócić do zdrowia oraz zapewnić optymalną jakość życia w trakcie i po leczeniu.
Rodzice odgrywają̨ kluczową rolę we wspieraniu dziecka w przezwyciężaniu choroby, co więcej mają znaczący wkład w proces diagnozowania i całego leczenia. Dziecko potrzebuje pomocy rodziców, aby przejść przez długotrwałe leczenie z minimalnymi negatywnymi skutkami psychologicznymi, a także, aby utrzymać poczucie własnej wartości, zachować nadzieję i w miarę możliwości zmniejszyć stres, przy zachowaniu pewnego stopnia normalności. W tym
traumatycznym okresie dla dziecka rodzice odgrywają kluczową rolę w świadczeniu miłości, wsparcia i łagodzeniu bólu powstającego w trakcie diagnozy i leczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy wykonywane są bolesne procedury medyczne lub na przykład wtedy, gdy występują problemy żywieniowe i konieczne jest sztuczne dokarmianie.
Jeśli mały pacjent wskutek pobytu w szpitalu jest w izolacji, a pandemia Covid-19 pogłębia ten stan, odczuwanie stresu u dziecka nasila się, to właśnie rodzice mogą̨ odgrywać kluczową rolę w minimalizowaniu tych niedogodności. W związku z tym należy zapewnić́ odpowiednie warunki rodzicom i tym samym zadbać o szczepienia przeciwko Covid-19 na najwcześniejszym etapie programu szczepień.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskich Standardach Opieki nad Dziećmi z Chorobą Nowotworową hospitalizowane dziecko powinno mieć prawo do stałego i ciągłego zaangażowania rodziców w proces terapeutyczny. To rodzice odgrywają kluczową rolę we wspieraniu dziecka w trakcie trwania choroby i powinni mieć zapewnione dogodne warunki na oddziale do przebywania z dzieckiem w trakcie leczenia onkologicznego. Rodzice powinni spełniać rolę "partnerów” w procesie terapeutycznym. W myśl zaleceń, w przytaczanym dokumencie, rodzice po otrzymaniu informacji na temat planowanego leczenia dziecka powinni wspólnie z psychologiem, rehabilitantem, terapeutą i nauczycielem czynnie uczestniczyć w procesie rehabilitacji psychicznej, społecznej i fizycznej.
Pamiętajmy, iż chore onkologicznie dziecko ma prawo do przebywania w towarzystwie rodzica podczas całego procesu leczenia. Rodzice odgrywają szczególną rolę w procesie terapeutycznym. Wiemy z doświadczenia, że rodzice często lepiej niż̇ inni członkowie zespołu terapeutycznego są w stanie zrozumieć emocje dziecka, rozładować bunt wynikający z ograniczenia niezależności i życiowych aspiracji dziecka. Dlatego też musi być rozwijane partnerstwo między pacjentem, jego rodziną a zespołem lekarskim i pielęgniarskim, a obecność rodzica przy dziecku może być pozytywnym bodźcem w zmaganiu się z chorobą onkologiczną i pozwoli zachować pewną normalność pomimo diagnozy i procesu leczenia.
Pandemia to niezwykle trudny czas dla dzieci chorych onkologicznie i ich rodzin, którzy pozbawieni więzi rodzinnych toną w smutku, rozpaczy i bólu. Dziecko leczone onkologicznie jest bardzo często w głębokiej immunosupresji, z niedoborem odporności. W tym okresie mali pacjenci są szczególnie podatne na zakażenia, bardziej niż inni zdrowi rówieśnicy. Przebieg Covid-19 u tych chorych, ze względu na obniżoną odporność, może być dramatyczny w skutkach i nieprzewidywalny. Każda infekcja, w tym Covid-19, powoduje opóźnienia w realizacji planowej chemioterapii, co z kolei może przełożyć się na gorsze wyniki leczenia choroby nowotworowej. Szczepiąc rodziców - chronimy pacjentów. Dlatego konieczne jest umożliwienie wczesnego dostępu do szczepień przeciwko Covid-19 i włączenie rodziców małych pacjentów chorych onkologicznie do grupy jeden. Rodzice tych dzieci powinni być traktowani jak personel medyczny, gdyż ich udział jest aktywny i niezbędny w leczeniu onkologicznym. Dzięki szczepieniom rodzice będą mogli znowu być przy swoich dzieciach jak przed pandemią i nie będą stwarzali zagrożenia po wypisie dziecka do domu.
Opublikowane (Aktualizacja )