Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
STOP blokowaniu i usuwaniu kont użytkowników przez Facebook i YouTube!

STOP blokowaniu i usuwaniu kont użytkowników przez Facebook i YouTube!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Mariusz S.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Mariusz S.
kieruje swoją petycję do:
Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
W zw. z tym, iż Facebook i YouTube coraz częściej usuwają oraz blokują profile użytkowników reprezentujących poglądy konserwatywne i patriotyczne, my, niżej podpisani zwracamy się z postulatem wprowadzenia dodatkowych ustawowych gwarancji wolności słowa w sieci .
Praktyka uznaniowego usuwania profili oraz blokowania treści na portalach społecznościowych nasila się, a apogeum tego samowładztwa Facebooka mieliśmy okazję obserwować w dniach kiedy taki los spotkał osobiste profile prezydenta USA. W tej więc sytuacji my, niżej podpisani uznajemy za konieczne stworzenie dodatkowych gwarancji ustawowych wolności słowa w sieci, które miałyby na celu m.in. zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentom korzystającym z serwisów społecznościowych oraz ukrócenie kryptocenzury w internecie stosowanej przez wiodące portale społecznościowe.

UZASADNIENIE NASZEGO ŻĄDANIA
Domagamy się podjęcia radykalnych kroków prawnych ponieważ dotychczasowe działania mające zabezpieczyć wolność słowa na portalach społecznościowych okazały się kompletnie bezskuteczne. Korporacje nie posłuchały apeli i petycji zachęcających m.in. Marka Zukerberga do stosowania uczciwych kryteriów gry. Ponieważ obywatelskie i społeczne apele i prośby nie przyniosły żadnego pozytywnego skutku pozostaje nam jedynie droga prawna.
Uznaniowe kasowanie profili przez portale społecznościowe jest działaniem niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem i jest wprost wyrazem brutalnego kneblowania jedynej możliwej przestrzeni publicznej wypowiedzi obywateli naszego kraju.
  • Portale społecznościowe, z których usług korzystają na terenie RP jej mieszkańcy i obywatele, mają obowiązek stosować polskie ustawodawstwo. Polskie prawo stanowi, iż niedopuszczalne jest w szczególności tworzenie regulaminów i stosowanie praktyk pozwalających na arbitralne ingerowanie w kształt usługi przez przedsiębiorcę; art. 58 par. 1 Kodeksu Cywilnego mówi, iż czynność prawna (umowa) będzie nieważna wtedy, gdy jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście prawa . Taką umową jest Regulamin portalu społecznościowego, który notabene jest dowolnie interpretowany przez właściciela portalu, a zdarza się często że interpretacja ta jest wręcz groteskowa – byle tylko zyskać wygodny pretekst zablokowania kanału, profilu czy strony. W takim przypadku użytkownik jest praktycznie pozbawiony możliwości odwołania i arbitrażu przed niezależnym sądem gdyż regulaminy wielu wiodących portali dopuszczają do arbitrażu jedynie sądy w Californi lub Irlandii lub innych odległych krajach. W praktyce prowadzi to do rezygnacji z dochodzenia swych praw przez przeciętnego użytkownika portalu, którego nie stać na zagraniczne podróże i procesy sądowe, tłumaczy przysięgłych itd. - Wyłączenie jurysdykcji sądów polskich jest „niedozwoloną klauzulą umowną” (art. 385 pkt. 23 Kodeksu Cywilnego).

          My, niżej pod Petycją podpisani obywatele domagamy się zmiany prawa, które powinno ustanowić dla krajowych użytkowników wyłączną właściwość sądu zamieszkania osoby pozywającej portal o naruszenie swoich praw.
Nie dopuszczamy sytuacji aby prawo polskie obowiązywało wyłącznie obywateli naszego kraju oraz krajowych przedsiębiorców, zaś podmioty zagraniczne były od przestrzegania naszego prawa zwolnione i kierowały się tzw. prawem silniejszego czyli tzw. „prawem dżungli i maczugi”. Przykładem tejże arogancji jest punkt 14 regulaminu Facebooka, który przewiduje możliwość wyłączenia dostępu do portalu w przypadku naruszenia „ducha regulaminu" – nie precyzując co oznacza ów „duch”? Stanowi on wygodny pretekst do usuwania oraz blokowania profili użytkowników prezentujących poglądy konserwatywne i patriotyczne. Konstytucja RP zakazuje dyskryminacji ze względu na światopogląd i gwarantuje swobodę wyrażania swych przekonań, a żaden podmiot działający w Polsce nie może tej Konstytucji naruszać. Domagamy się również zmiany prawa tak aby gwarantowało ono wypłatę pieniężnego zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego użytkownika a portal któremu udowodniono rażące naruszenie prawa był obligatoryjnie zagrożony karą finansową przewidzianą prawem. W obecnej sytuacji bezradne są UOKiK jak i inne organy państwowe mające chronić konsumentów przed arogancką wszechwładzą korporacji, zaś prawo bez przewidzianej dotkliwej kary będzie tylko martwą literą.

Bezczynność rządu, ministrów i posłów  jest dla nas nie do pojęcia i nie do przyjęcia w obecnej sytuacji. Domagamy się podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych działań w celu zmiany sytuacji prawnej w w/w. zakresie gwarantujących ustawowo wolność słowa i wypowiedzi bez dyskryminowania z uwagi na światopogląd lub wyznanie.
Nie ma i nie będzie zgody na brutalną kradzież naszych wolności obywatelskich jaką jest wolność słowa i wypowiedzi w przestrzeni publicznej, które stanowią fundament demokracji.

          Istnieje również możliwość zadzwonienia do Kancelarii Premiera i zapytania o realizację postulatów tej Petycji. Prosimy Państwa o wykonanie dwóch telefonów do:
Biura Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Premiera tel. (+48) 22 694 75 70
oraz
do Departamentu Koordynacji Procesu Legislacyjnego w Kancelarii Premiera
tel. (+48) 22 694 75 00

Doświadczenia z innych krajów, ale także z kontaktów z polskimi politykami pokazują, że takie akcje telefoniczne są często skuteczne, o ile uda się do udziału w nich zmobilizować wystarczająco dużą liczbę osób. Dlatego bardzo prosimy nie odkładać na potem wykonania telefonu do Premiera i zrobić to teraz. Ruszajmy do dzieła! Tylko kiedy nasza akcja będzie miała wymiar masowy, może być skuteczna.

          O efektach akcji  i odpowiedzi na naszą Petycję będziemy informować na łamach kanału YouTube; TelewizjaTychy, która jest inspiratorem i inicjatorem tej akcji.  Prosimy abyście Państwo podpisali Petycję, podali ją dalej i zasubskrybowali nasz kanał co będzie wyrazem podziękowania za nasz trud włożony w przygotowanie i publikację Petycji oraz propagowanie tej akcji.

- To jest wojna! Wojna z kneblowaniem i cenzurowaniem wolności słowa w internecie.

Opublikowane (Aktualizacja )