Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Sukces
Petycja została zamknięta
Petycja została złożona w Ministerstwie  Sprawiedliwości

Petycja została złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości

Sukces
Petycja została zamknięta
50 podpisało

Bartosz L.
kieruje swoją petycję do:
Minister Sprawiedliwości
Proszę obserwować stronę internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości gdzie będzie opublikowane rozstrzygnięcie

Szanowny Panie Ministrze,

W interesie osób osadzonych w zakładach karnych oraz ich
rodzin i  osób niżej podpisanych
wnoszę  o :


 1. Przywrócenie
normalnych widzeń przy stoliku (bez pleksy)  w których będą mogły brać udział dzieci
skazanych czyli realizacji art 105 par 1 k.k.w.


2. Wznowienie widzeń bez dozorowych.


3. Wznowienie przepustek dla skazanych


4. Wznowienie pracy wolnościowej .


5. Wznowienie
wszystkich form wyjść wolnościowych pod nadzorem wychowawcy .


6. Wznowienie realizacji art. 164 kkw

7. Wznowienie posługi kapłańskiej wszystkich wyznań dla
chętnych skazanych zgodnie z  art 106kkw

 

Uzasadnienie


Szanowny Panie Ministrze nadszedł czas najwyższy poruszyć
problem tysiąca rodzin osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych . Już ponad rok dzieci nie widziały swoich
ojców , matek , dziadków , babć , ciotek i wujków . Z powodu rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 wszystkie zakłady karne w naszym kraju wstrzymały widzenia
skazanych z ich rodzinami , mimo luzowania obostrzeń i odmrażania gospodarki ,
nie zostały podjęte żadne działania w celu przywrócenia normalnych widzeń w
których będą mogły uczestniczyć dzieci osób odbywających karę pozbawienia
wolności . Chciałbym wyraźnie pokreślić że kontakty osadzonego z rodziną
mają kluczowe znaczenie w procesie
jego resocjalizacji . Zgodnie z art. 105 par 1 kkw , „Skazanemu należy umożliwiać
utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez
widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a
w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez
inne środki łączności, oraz ułatwiać utrzymywanie kontaktów z podmiotami, o
których mowa w art. 38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń
sądowych, § 1. „ . Na stronach Zakładów Karnych widnieje komunikat że starają
się skazanym rekompensować brak widzeń poprzez zwiększenie możliwości rozmów
poprzez komunikator skejp oraz wydłużenie czasu przeznaczonego na rozmowę telefoniczna z najbliższymi , ale to jest
fikcja która nie ma żadnego poparcia w rzeczywistości , realnie skazany ma możliwość 5-8 minut rozmowy przez telefon
w ciągu dnia ( w zakładach karnych typu zamkniętego ) oraz 3 razy dziennie po
5-8minut (w zakładach typu półotwartego) , skazany ma również możliwość raz w
miesiącu 15minutowej rozmowy poprzez
komunikator internetowy Skype . Czy wg Pana da się w wyżej wymienionym
czasie w sposób prawidłowy utrzymywać
relacje rodzinne w szczególności miedzy małoletnimi dziećmi a ojcami i matkami
które przebywają w zakładzie karnym ??
Czy udałoby się Panu w ciągu 5 minutowej rozmowy dowiedzieć od żony o
wszystkich najistotniejszych sprawach dotyczących swoich dzieci oraz o tym co
się dzieje w domu ? Myślę że nie . Proszę zwrócić uwagę że osoby pozbawione
wolności posiadają prawa , a głównym ich prawem jest możliwość utrzymywania
więzi rodzinnych poprzez bezpośredni
kontakt ze swoją rodziną , podkreślę w szczególności z własnymi dziećmi . W
związku ze spadającą liczbą zakażeń i
luzowaniem obostrzeń . Zwracam się z Prośbą o podjęcie kroków w celu
przywrócenia widzeń . Skazani oraz ich rodziny które na nich czekają , są na
skraju wytrzymałości przez brak
rzetelnych informacji oraz spychania ich na boczny tor , jako obywateli drugiej
kategorii. CZSW cały czas przerzuca odpowiedzialność za brak widzeń na decyzje
podejmowane przez Dyrektorów Zakładów Karnych , a Ci Dyrektorzy przerzucają z
kolei odpowiedzialność   na decyzje wydawane przez regionalne
sanepidy . I tak kółko się zamyka .

Chciałbym  nadmienić że w innych krajach widzenia ze
skazanymi były wstrzymane tylko chwilowo ,a od tamtego roku normalnie się odbywają
. Wierząc w to że zrozumie Pan sytuacje
skazanych  i tęsknotę dzieci za swoimi
ojcami i matkami których nie widzieli od Ponad
roku, podejmie Pan kroki w celu realizacji przedstawionych przez nas postulatów
.

Mam nadzieje że zajmie się Pan wyżej opisanym przeze mnie  problemem ,który jest sprawa
niecierpiącą zwłoki dla tysięcy rodzin osób pozbawionych wolności i że
potraktuje go Pan jako sprawę priorytetową .
Opublikowane (Aktualizacja )