Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Wprowadzenie powszechnego programu badań przesiewowych w kierunku HCV

Wprowadzenie powszechnego programu badań przesiewowych w kierunku HCV

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Fundacja U.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Fundacja U.
kieruje swoją petycję do:
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


P E T Y C J A

  • w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) w polskim społeczeństwie,
  • w sprawie zapobiegania powikłaniom nieleczonych zakażeń HCV, w tym w szczególności marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego, wskutek późnego wykrycia zakażenia.

Działając na podstawie ustawy o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) w imieniu własnym oraz w interesie publicznym, wnosimy o:

  • umożliwienie polskim obywatelom dostępu do bezpłatnych i powszechnie dostępnych badań na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C poprzez wprowadzenie powszechnego programu badań przesiewowych w kierunku HCV,
  • zorganizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej profilaktyki, diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz możliwych powikłań wskutek późnego wykrycia tego zakażania.

U Z A S AD N I E N I E

W 2016 roku Polska wspólnie ze 193 innymi państwami, przyjęła na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO globalną strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby na lata 2016–2021. Celem tej szczytnej inicjatywy jest eliminacja wirusowego zapalenia wątroby typu B i C do roku 2030. [1]

Strategia była długo oczekiwanym, ambitnym i bardzo potrzebnym dokumentem wytyczającym drogę działaniom mających na celu eliminację wirusa HCV. Wskutek ogólnoświatowej pandemii wirusem SARS-Cov-2 wiele działań, w tym te zmierzające do eliminacji wirusa HCV zostało zepchniętych na plan dalszy.

Jednocześnie pandemia pokazała nam, jak groźne w skali globalnej mogą być choroby wirusowe, ale też nauczyła nas jak wspólnymi i skoordynowanymi działaniami można skutecznie walczyć w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby. Bez zdecydowanych i podobnych działań w przypadku HCV osiągnięcia zakładane w strategii wydają się coraz mniej możliwe do realizacji, a czasu mamy coraz mniej.

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest zaliczane do najważniejszych zagrożeń zdrowia publicznego. Szacuje się, że wirusy hepatotropowe są odpowiedzialne corocznie za śmierć 1,34 miliona ludzi, dorównując pod tym względem zakażeniom HIV, gruźlicy i malarii. Według najnowszych szacunków WHO na świecie żyje 71 milionów ludzi zakażonych HCV, a w 2016 r. około 399 000 osób zmarło z powodu zapalenia wątroby typu C, głównie z powodu marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego (pierwotnego raka wątroby). [2], [3].

Zgodnie z najnowszymi danymi Polskiej Grupy Ekspertów HCV szacuje się, że w Polsce żyje około 150 tys. zakażonych osób. Niestety większość z nich nie wie o swojej chorobie. Obecnie dostępne na rynku leki dają szansę na wyleczenie niemal 100% chorych. Leczenie HCV w Polsce odbywa się w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia i jest w pełni refundowane. [4].

Z raportów dostępnych dla populacji polskiej wynika również, że najwłaściwszym z punktu widzenia ekonomiki zdrowia podejściem jest wprowadzenie powszechnego programu badań przesiewowych w kierunku HCV [5].

Jednocześnie chcemy zwrócić Panu Ministrowi szczególną uwagę na konieczność wprowadzenia szerokich i skoordynowanych działań w zakresie informacyjno-edukacyjnym dotyczącym tej tematyki. Z własnych wieloletnich doświadczeń wiemy, że obszar edukacji społeczeństwa jest zawsze zaniedbywany, a tylko takie kompleksowe działania mogą przynieść zakładane rezultaty i przyczynić się do ostatecznego sukcesu powszechnego programu badań przesiewowych w kierunku HCV.

Źródła:

1. GLOBAL HEALTH SECTOR STRATEGY ON VIRAL HEPATITIS 2016–2021 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf
2. WHO. Global hepatitis report, 2017. Geneva, Switzerland: World Health Organization. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf
3. WHO (Hepatitis C- Key facts) - Hepatitis C (who.int)
4. Halota W, Flisiak R, Juszczyk J, i wsp. Recommendations of the Polish Group of Experts for HCV for the treatment of hepatitis C in 2020. Clinical and
Experimental Hepatology. 2020;6(3):163-169. doi:10.5114/ceh.2020.98606.
5. Program badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C realizowany w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. https://www.ceestahc.org/pliki/nasze_publikacje/raporty/raport_program_badan_przesiewowych_wzwc_w_poz_2019.pdf

  • Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję naszych danych osobowych.
  • Korespondencję w powyższej sprawie proszę kierować na adres:

Fundacja Urszuli Jaworskiej
Ul. Międzynarodowa 61
03-922 Warszawa
office@fundacjauj.pl
www.fundacjauj.pl
www.panwątroba.pl
KRS 0000055503
#CzasNasGoni

 
Opublikowane (Aktualizacja )