Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Petycja została zamknięta
Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Petycja została zamknięta
50 podpisało

Krajowa I.
kieruje swoją petycję do:
Petycja wzywająca MRiRW do podjęcia rozmów w sprawie wynagrodzenia ULW i pracowników IW
Warszawa, dnia 25 lipca 2022 r.
KILW/066/02(02)/22
                  Pan
            Henryk Kowalczyk
            Wiceprezes Rady Ministrów,
            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
            ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

LIST OTWARTY
       
My, niżej podpisani lekarze weterynarii oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej wzywamy Pana Premiera do wycofania kuriozalnego projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii rozesłanego do konsultacji społecznych oraz do niezwłocznego podjęcia prac z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego nad nowym projektem powyższego rozporządzenia, uwzględniającym aktualną sytuację gospodarczą oraz waloryzację stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii w okresie od 2011 roku (w niektórych przypadkach 2004 roku), to jest od daty ich ostatniej nowelizacji. W naszym odczuciu podstawą wspólnych prac powinien być projekt z dnia 27 stycznia 2022 roku opracowany przez Porozumienie Warszawskie (w załączeniu).
Projekt rozporządzenia autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii jest nie do zaakceptowania, gdyż proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, ustalonych w roku 2011, a w niektórych przypadkach nawet w 2004 i z przyczyn ekonomicznych spowoduje masowe odstąpienia od podpisywania aneksów do umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii lub wręcz ich wypowiedzenia, co będzie stanowiło zagrożenie dla ciągłości weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia.
Niezależnie od powyższego, wskazujemy również na konieczność podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją.
My, niżej podpisani lekarze weterynarii oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku niepodjęcia wspólnych prac nad wskazanymi powyżej tematami deklarujemy udział w akcji protestacyjnej, włącznie z wypowiedzeniem umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.


Opublikowane (Aktualizacja )