Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Sukces
Polska popiera zachowanie artykułu dotyczącego gwałtu (art.5) w antyprzemocowej Dyrektywie UE

Polska popiera zachowanie artykułu dotyczącego gwałtu (art.5) w antyprzemocowej Dyrektywie UE

Sukces
1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a NEWW N.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
NEWW N.
kieruje swoją petycję do:
Premier RP, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych
Polska znalazła się wśród 13 państw członkowskich (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Finlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Polska, Słowenia, Hiszpania i Szwecja), które poparły utrzymanie artykułu 5 Dyrektywy dotyczącego gwałtu. Działamy dalej aby Artykuł poparły Francja i Niemcy. Dziękujemy wszystkim za poparcie dla naszych postulatów!

TYLKO TAK ZNACZY TAK!
Organizacje kobiece w całej Unii Europejskiej żądają, by przestępstwo gwałtu zostało
uwzględnione w nowej dyrektywie UE, dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

W imieniu Europejskiego Lobby Kobiet (EWL), największej organizacji zajmującej się prawami kobiet w UE apelujemy o podpisanie i rozpowszechnienie petycji w sprawie przyjęcia nowej dyrektywy UE dotyczącej przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wraz z artykułem 5 zawierającym nową definicję przestępstwa zgwałcenia.
                              
Od 1 października 2023 r. UE jest oficjalną stroną Konwencji Stambulskiej, najbardziej kompleksowego instrumentu do walki z przemocą wobec kobiet w Europie. W celu zharmonizowania prawa na poziomie całej UE obecnie trwają międzyinstytucjonalne negocjacje między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie nowej dyrektywy UE dotyczącej przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, aby zapewnić wszystkim kobietom w UE ochronę przed przemocą i gwałtem.

Parlament Europejski proponuje rozszerzenie katalogu przestępstw, które będą wyszczególnione w dyrektywie. Jednak wiele państw członkowskich w Radzie UE (w tym Polska) postanowiło wykluczyć artykuł 5 dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, używając argumentów prawnych jako wymówki. Pięć państw członkowskich: Belgia, Grecja, Włochy, Luksemburg i Irlandia przyjęły deklarację przypominającą, że istnieją solidne podstawy prawne do włączenia tego artykułu do dyrektywy.

Dla organizacji zajmujących się prawami kobiet art. 5 jest kluczowym przepisem dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Proponuje on definicję gwałtu, odwołującą się do pojęcia zgody, rozumianej jako swobodnie wyrażona wola, niezależnie od okoliczności.

Wspólne, zharmonizowane podejście do jednego z najbrutalniejszych naruszeń praw człowieka kobiet ma absolutnie fundamentalne znaczenie. W załączonym liście EWL przedstawia argumenty prawne, które dowodzą, że istnieją solidne podstawy do ponownego włączenia art. 5 do dyrektywy. Już ponad 60 prawniczek i prawników z całej UE podpisało ten list otwarty, przedstawiając argumenty prawne, które obalają wymówki państw członkowskich.

EWL wzywa państwa członkowskie: Francję, Niemcy, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Finlandię, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Holandię, Polskę , Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję, aby podjęły działania zmierzające do przyjęcia dyrektywy z artykułem 5 dotyczącym gwałtu, w przy czym definicja gwałtu zawiera odniesienie do braku dobrowolnie wyrażonej zgody, niezależnie od okoliczności.

Obecnie trwają negocjacje międzyinstytucjonalne, zapraszamy do zapoznania się z naszym listem otwartym, aby argumenty prawne nie mogły być wykorzystywane jako wymówka!

Więcej informacji na temat kampanii EWL można znaleźć tutaj: https://womenlobby.org/EU-Directive-on-violence-against-women?lang=en

Europejskie Lobby Kobiet jest największą organizacją zrzeszającą organizacje kobiece w Europie. Założona w 1990 roku, EWL działa na rzecz promowania praw kobiet oraz równości kobiet i mężczyzn i reprezentuje ponad 2000 organizacji w całej Europie. Prace Polskiego Lobby Kobiet koordynuje Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska. W kampanii na rzecz Dyrektywy współpracuje Fundacja Kobieca eFKa.
Opublikowane (Aktualizacja )