Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
KONIEC LOCKDOWNU! Petycja do Rządu

KONIEC LOCKDOWNU! Petycja do Rządu

2,425 podpisało. Niech będzie nas 3,000
2,425 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Avaaz.org chroni Twoją prywatność i będzie Cię powiadamiał o tej i innych podobnych kampaniach.
Tę petycję utworzył/a Mikołaj M.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Mikołaj M.
kieruje swoją petycję do:
Prezes Rady Ministrów
Z nieopisaną przykrością przyjmujemy wystosowanie przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (aktualne na dzień 11.12.2019), zwanego dalej Rozporządzeniem. Jest to kolejna już odsłona dokumentu podtrzymującego tzw. „lockdown", który narusza fundamentalne prawa człowieka, w tym prawo do wolności, w szczególności prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zamykanie ludziom ich prywatnych przedsiębiorstw jest przekroczeniem pewnej granicy, które przekraczać nie wolno.

Naruszenie praw człowieka jest wystarczającym powodem, aby uznać Rozporządzenie, o którym mowa, za nieuprawnione. Niemniej, każde naruszenie tych praw rodzi szereg szkodliwych implikacji. W tym wypadku jest
ich wiele: bankructwa przedsiębiorstw, znalezienie się na granicy upadłości, zwolnienia z pracy, pozbawianie ludzi środków do życia, skazywanie ludzi na biedę i walkę o przetrwanie.

Rozważna polityka polega na uwzględnieniu wielu kryteriów. Jeśli zabieramy ludziom możliwość zarobku, mając świadomość, że większość z nich płaci co miesiąc rachunki, spłaca kredyt i utrzymuje rodziny, bez względu na intencje działamy na ich szkodę.

Uzasadnianie celowości Rozporządzenia wyższym dobrem, jakim jest walka z epidemią, uważamy za nieuprawnione z dwóch powodów. Pierwszym jest postawa szacunku, zgodnie z którą cel nie uświęca środków , tym samym szlachetne pobudki nie mogą być uzasadnieniem do naruszania praw człowieka, w tym prawa do wolności. Drugim jest skazywanie ludzi na rzeczywistość, w której oprócz epidemii, muszę dodatkowo zmagać się z ruiną życia spowodowaną odgórnymi decyzjami rządu.

W związku z powyższym, domagamy się natychmiastowego uchylenia Rozporządzenia w całości i powstrzymanie się od wydawania kolejnych jego odsłon. Wszelkie zapisy zawarte w Rozporządzeniu (po uchyleniu), jak i nowe informacje, prosimy przedstawiać w formie ZALECEŃ i REKOMENDACJI, rzetelnie przekazywanych do wiadomości środkami masowego przekazu, aby Obywatele samodzielnie, świadomie i skutecznie mogli dostosowywać swoje działania do panujących warunków.

Pragniemy niniejszym przypomnieć Panu Premierowi, że administracja państwowa nie może uzurpować sobie pozycji władzy zwierzchniej nad Społeczeństwem złożonym z suwerennych osób. Aparat państwa nie może rościć sobie prawa do narzucania określonych zachowań społecznych. To instytucje państwowe, politycy i urzędnicy powinni znajdować się pod kontrolą Obywateli, nigdy odwrotnie. Uchylenie Rozporządzenia i powstrzymanie się przed wydawaniem podobnych w przyszłości będzie pierwszym krokiem w ustanowieniu właściwych zależności pomiędzy aparatem państwa a Obywatelami . Ufamy, że zależy na tym również panu Premierowi i Radzie Ministrów, gdyż wspólne działanie to nasz solidarny obowiązek.

W imieniu: zespołu VETO, Mikołaj Myśliwiec, Maciej Wapiński, Szymon Michalica, oraz osób, które podpisały petycję.
Opublikowane (Aktualizacja )