Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Petycja Kibiców RESOVII do Prezydenta i Radnych Miasta Rzeszowa w sprawie PCLa i terenu.

Petycja Kibiców RESOVII do Prezydenta i Radnych Miasta Rzeszowa w sprawie PCLa i terenu.

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Jarosław D.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Jarosław D.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Radni Miasta Rzeszowa
Petycja Kibiców Klubu Sportowego CWKS RESOVIA do Prezydenta i Radnych Miasta Rzeszowa w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych do obiektów sportowych klubu CWKS RESOVIA Rzeszów i konsekwencji z tym związanychW związku z wciąż niewykonaną inwestycją Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne oraz na skutek pojawiających się w mediach doniesień o niezwykle radyklanym jak na warunki rzeszowskie sposobie zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych do obiektów sportowych klubu CWKS RESOVIA Rzeszów, my, jego kibice i sympatycy pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie tym stanem rzeczy, traktując powyższe jako zagrożenie dla przyszłości naszego klubu i obiektów sportowych jemu przynależnych.Z przykrością przychodzi nam stwierdzić iż pomimo upływu wielu lat i składanych nieustanie obietnic o rychłym rozpoczęciu prac budowlanych kompleks sportowy przy ulicy Wyspiańskiego 22 wciąż nie może doczekać się realizacji. Klub sportowy z ponad 115 letnią tradycją pozostaje bez infrastruktury godnej jego zaangażowaniu w promocje Rzeszowa nie tylko na arenie ogólnopolskiej ale i międzynarodowej. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na dające się słyszeć szczególnie w ostatnim czasie próby deprecjonowania celowości tej tak newralgicznej dla przyszłości naszego klubu inwestycji, czego usprawiedliwieniem miałaby być rzekomo zwykle niska frekwencja na stadionie .Drodzy włodarze i radni miejscy, wy którzy przy każdej nadążającej się okazji z taką troską wypowiadacie się o rzeszowskim sporcie i potrzebie jego ciągłego rozwoju, teraz kiedy słowa trzeba wcielić w czyn zdajecie się nie dostrzegać istoty tej tak ważnej dla Rzeszowa sprawy. To nie słowa ale czyny budują zaufanie wśród wyborców a tych w przedmiotowej sprawie po prostu brak. Waszą wieloletnią opieszałość w podejmowaniu decyzji na rzecz rychłej realizacji tego sportowego przedsięwzięcia, skutkującą jego choćby wciąż niepewnym rozmachem, odbieramy jako policzek wymierzony wszystkim mieszkańcom Podkarpacia, którym miałaby ta inicjatywa służyć, jak przystało na stolice prawie dwumilionowego regionu Polski.Wieloletni brak konkretnego wsparcia dla naszej sprawy szczególnie mocno kontrastuje w zestawieniu z uskutecznianym niemalże na każdej sesji rady miasta zaangażowaniem Prezydenta i was Drodzy Radni w interes bynajmniej nie sportu rzeszowskiego ale branży deweloperskiej. Najlepszym tego dowodem są nie tylko niszczejące obiekty RESOVII oraz do niedawna status Rzeszowa jako jedynego miasta wojewódzkiego na mapie Polski bez infrastruktury piłkarskiej spełniającej wymogi licencyjne PZPN ale również ostatnie wydarzenia związane z planowanym sposobem zagospodarowania terenów u zbiegu ulicy Wyspiańskiego i alei Witosa, sąsiadujących z mieniem klubu CWKS RESOVIA .Nasz sprzeciw budzi nie tylko sama potrzeba zmiany planu miejscowego dla tego rejonu miasta ale i zawarte w niej zapisy o skrajnie wielkomiejskim sposobie organizacji dla tego miejsca. Nie uwzględnienie w w/w zmianie obiektów sportowych RESOVII, zważywszy na fakt, iż od tylu lat czynione są przez Prezydenta Miasta zapewnienia o ich planowanej przebudowie daje nam podstawy do tego by sądzić iż mogą to być jedynie zapewnienia gołosłowne. Brak jednoznacznej deklaracji w ustaleniach przedmiotowej zmiany planu miejscowego co do możliwości zrealizowania inwestycji Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne w formie i skali zgodnych z zaprezentowaną w dniu 10 czerwca 2020 r. koncepcją budowlaną obiektu uważamy za rzecz absolutnie niedopuszczalną i kolejny dowód niechęci miejskich urzędników do naszego klubu. Wobec tak sformułowanych argumentów, pełni niepokoju o przyszłość nie tylko naszej RESOVII ale i całego sportowego Rzeszowa stanowczo domagamy się od Prezydenta Miasta Rzeszowa i Radnych Miejskich:
a) podjęcia konkretnych i stanowczych działań mających na celu ostateczną finalizację przedsięwzięcia pod nazwą Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne tj. podaniem jasno sprecyzowanych ram czasowych jej realizacji w pełnym zakresie i sumami oraz terminami wydatkowania pieniędzy budżetowych na ten cel, które wpisane zostaną do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Rzeszowa
b) organizacji wspólnego posiedzenia trzech komisji Rady Miasta tj. komisji zagospodarowania, inwestycji i zrównoważonego rozwoju które dedykowane by było określeniu planu inwestycyjnego dla przedmiotowego obszaru. Należy przy tym zapewnić udział architektów, mieszkańców, sympatyków i działaczy ze stowarzyszeń wspierających inicjatywę zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym
c) bezwzględnego odrzucenia forsowanej zmiany nr 301/6/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 145/16/2006 WYSPIAŃSKIEGO – WITOSA wobec nieobjęcia jej ustaleniami inwestycji Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne w formie i skali jakie zgodne są z zaprezentowaną w dniu 10 czerwca br. koncepcją budowlaną obiektu.
d) aktywnej współpracy Urzędu Miasta Rzeszowa z przedstawicielami kibiców i sympatyków klubu RESOVIA w postaci cyklicznych spotkań sprawozdawczych z postępu prac zmierzających do realizacji kolejnych etapów inwestycji miejskiej pod nazwą Podkarpackie Centrum Lekkoatletycznee) publicznego zobowiązania Prezydenta do regularnych (min. raz na kwartał) i oficjalnie dostępnych sprawozdań z przebiegu zarówno przygotowań jak i realizacji procesu inwestycyjnego na całym przedmiotowym obszarze. 
Licząc na jedynie pozytywny wydźwięk naszej petycji, 
Kibice klubu sportowego CWKS RESOVIA


Opublikowane (Aktualizacja )