Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Ratujmy Zielone Płuca Gliwickiego Sikornika i Wójtowej Wsi!

Ratujmy Zielone Płuca Gliwickiego Sikornika i Wójtowej Wsi!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Emilia W.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Emilia W.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent Miasta Gliwice, Rada Miasta Gliwice, WIOŚ w Katowicach
W imieniu mieszkańców Gliwic, a przede wszystkim dzielnic Sikornik i Wójtowa Wieś, oraz osiedli Wiśniowe Wzgórze i Nowe Wiśniowe, sprzeciwiamy się obecnemu projektowi budowy suchego zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach.

Projekt według opracowania firmy "BIPROWODMEL" z Poznania zakłada utworzenie gigantycznego, suchego, kamiennego zbiornika o powierzchni 79 000 m2 z betonową konstrukcją zapory (długość od strony północnej i południowej po 570 m i 270 m długości korpusu zapory czołowej!) w bezpośrednim sąsiedztwie wyżej wymienionych osiedli, na Wilczych Dołach - terenie zielonym, stanowiącym siedlisko licznych i różnorodnych okazów fauny i flory (w tym piżmaków, a nawet traszek zwyczajnych - zagrożonych wymarciem!). Co najmniej 37 gatunków ptaków zamieszkujących Wilcze Doły jest objętych ochroną gatunkową. Przepiórka jest wpisana na czerwoną listę gatunków zagrożonych wymarciem, gąsiorek to gatunek chroniony na terenie całej Unii Europejskiej w ramach tzw. Dyrektywy Ptasiej. Realizacja projektu wymaga między innymi: wycięcia 662 drzew oraz usunięcia krzewów z powierzchni 1094 m2, przeniesienia i skanalizowania fragmentu koryta rzecznego; znaczącą, negatywną ingerencję w miejscową strukturę hydrogeologiczną. Należy przy tym zwrócić uwagę, że rozmiar oraz pojemność zbiornika według tego projektu ponad dwukrotnie przekracza rozmiar wynikający z ekspertyzy Głównego Instytutu Górnictwa Instytutu Badawczego, z roku 2012, na bazie którego powstał ów projekt!

Oprócz znaczenia ekologicznego, teren ten spełnia niezwykle ważną rolę rekreacyjną dla mieszkańców. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego stanowi teren zieleni niskiej i wysokiej w ciągach dolin, tworzący pasma ekologiczne o dużym znaczeniu przyrodniczo – krajobrazowym Zwłaszcza w dobie pandemii, gdy niemożliwe jest korzystanie z publicznych placów zabaw, siłowni itp. jego znacznie dla zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli jest nieocenione.

Liczyliśmy na to, że na budowie tzw. "Zachodniej Obwodnicy Gliwic" zakończą się negatywne ingerencje w ten teren oraz że pozostały obszar zostanie wykorzystany jako przestrzeń rekreacyjna dla obecnych i powstających w okolicy budynków mieszkalnych. Budowa zbiornika według obecnego projektu przekreśla nadzieje na zachowanie walorów przyrodniczych tego obszaru i pozbawia mieszkańców jedynej w tej części miasta ostoi przyrody!

Nie akceptujemy tego, że Rządzący Miastem chcą obniżyć jakość życia mieszkańców i są zamknięci na konstruktywną dyskusję. Chcemy, aby Osiedle Sikornik w Gliwicach nadal mogło szczycić się mianem zielonej dzielnicy, przyjaznej dla mieszkańców i przyrody. W trosce o nasze wspólne dobro, jakim są tereny zielone i zasoby wodne naszego miasta żądamy:
- aktualizacji projektu,
- dopasowania go do współczesnych problemów hydrologicznych i klimatycznych,
- wypracowania mądrego, hybrydowego rozwiązania, łączącego funkcję przeciwpowodziową z retencyjną, które w możliwie minimalnym stopniu wpłynie na przekształcenie środowiska przyrodniczego zlewni potoku,
- zaplanowania dotychczasowej funkcji rekreacyjnej tego obszaru jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Szeroki wykaz argumentów przeciwko projektowi w obecnej formie można znaleźć pod linkiem: https://tiny.pl/7tnlf

Opublikowane (Aktualizacja )