Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Warszawo! Miej odwagę, wywieś flagę!

Warszawo! Miej odwagę, wywieś flagę!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Adam R.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Adam R.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
W obliczu nasilających się ataków na osoby LGBTQ – my, mieszkańcy stolicy i ludzie związani z tym miastem, wnioskujemy, by miasto Warszawa w sposób jawny i zdecydowany opowiedziało się po stronie swoich nieheteronormatywnych obywateli . Gestem takiego wsparcia i solidarności może być zawieszenie tęczowych flag na ulicach Warszawy.

Osoby LGBTQ są ofiarami bezpardonowej nagonki słownej, do której włączają się też niestety organy władzy centralnej. Mnożą się przypadki napaści fizycznych na osoby LGBTQ lub na osoby kojarzące się agresorom z tą społecznością. Pora, by Warszawa, wzorem innych stolic europejskich wywieszających w przestrzeni publicznej tęczowe flagi, dała jasny i widoczny sygnał, że jest miastem otwartym i nieakceptującym homofobii ani przemocy.

Zwracamy uwagę, że prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski zobowiązał się w tzw. „deklaracji LGBT+” do wspierania obywatelskich inicjatyw równościowych. Między innymi podjął się patronatu nad warszawską Paradą Równości, która ze względów epidemicznych się w tym roku nie odbyła. Dekoracja miasta tęczowymi flagami byłaby częściowym wypełnieniem tego punktu zobowiązania.

Wnioskujemy, by tęczowe flagi rozwiesić na latarniach na Trakcie Królewskim od Zamku Królewskiego do ronda de Gaulle'a (około 150 flag, szacunkowy koszt około 5000 zł) i pozostawić je na okres miesiąca, od 10 października do 10 listopada 2020 roku.

Trakt Królewski ma obecnie znaczenie szczególne. To tu policja wyłapywała 7 sierpnia 2020 roku przypadkowe osoby z tęczowymi emblematami, zatrzymując je na noc w aresztach bez kontaktu z adwokatem. Tutaj też odbyła się ostatnio manifestacja środowisk nacjonalistycznych, na której wzywano do przemocy wobec osób nieheteronormatywnych i zainicjowano projekt odebrania im podstawowych wolności obywatelskich (projekt Kai Godek dotyczący wolności słowa i zgromadzeń).

Wiele osób podpisujących tę petycję umieściło, niezależnie od swojej orientacji psychoseksualnej, tęczowe flagi na własnych oknach i balkonach, traktując to jako wsparcie moralne naszych wykluczanych, bitych i znieważanych współmieszkańców. Oczekujemy, że do naszej oddolnej akcji przyłączy się oficjalnie miasto Warszawa.
Petycja ta zostanie przesłana, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), na ręce prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Warsaw! Have the courage and hang out the flag!

In face of increasing numbers of attacks against LGBTQ people, we, residents of the Capital City and those with ties to this city, are petitioning for the city of Warsaw to openly and decisively declare itself and stand by its non-heteronormative citizens . Hanging out rainbow flags on the streets of Warsaw could serve as such a gesture of support and solidarity.

LGBTQ persons are falling victim to ruthless verbal attacks and regrettably, also central authorities have become involved in such campaigns. Physical assaults against LGBTQ persons or against anyone whom the aggressor associates with this community are on the rise. The time has come for Warsaw, following the examples of other European capitals that are hanging out rainbow flags in the public space gave a clear and visible signal that it is an open city and one that does not accept homophobia or violence.

We draw attention to the fact that in the so-called „LGBT+ Declaration”, President Rafał Trzaskowski undertook to support citizens’ equality initiatives. Among others, he took upon himself patronage of the Warsaw Equality Parade that did not go ahead this year because of the epidemic. Decorating the city with rainbow flags would constitute a partial fulfilment of this obligation.

We petition for rainbow flags to be hanged on lamp posts along the Royal Route commencing from the Royal Castle to the de Gaulle Roundabout (approximately 150 flags, estimated cost of 5000 zł) and be left there for a one month period, from 10 October till 10 November 2020.

The Royal Route is particularly significant at the moment. This is where, on 7 August 2020, the police plucked out chance individuals with any rainbow signs or badges, placing them overnight in prison without access to lawyers. It is also along the Royal Route that nationalistic groups marched down just recently calling for violence against non-heteronormative people, initiating to strip away from them their fundamental civil liberties (freedom of speech and assembly).

Many people who have signed this petition, regardless of their own psychosexual orientation, have hanged out rainbow flags from their own windows and balconies to manifest their moral support for our excluded, assaulted and insulted co-residents. We expect the city of Warsaw will officially join our grassroots campaign.

This petition shall be submitted in accordance with the Act dated 11th July 2014 on Petitions (Journal of Laws of 2018, item 870) to the President of the Capital City of Warsaw.
Opublikowane (Aktualizacja )