Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie.
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies”.
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
LEGALIZACJA MARIHUANY

LEGALIZACJA MARIHUANY

17,275 podpisało. Niech będzie nas  20,000
17,275 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Maciej M.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Maciej M.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
07 stycznia 2020

Ruch Biblijny Plac Świętego Jana 14 43-600 Jaworzno
Adres do korespondencji jak wyżej Adres e-mail: Kontakt@RuchBiblijny.pl

Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

PETYCJA

Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Ruch Biblijny Adresat: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 ( Dz.U.2014.1195),działając w interesie Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej, społecznym oraz publicznym Stowarzyszenie Ruch Biblijny z siedzibą w Jaworznie 43-600 Plac Świętego Jana 14, składa niniejszą Petycję z żądaniem usunięcia konopi indyjskich z wykazu kontrolowanych substancji oraz zaprzestania karania za jej posiadanie, użytkowanie, wytwarzanie w warunkach domowych jak i dystrybucję. Ponadto w związku z powyższym żądamy zwolnienia wszystkich obecnie ukaranych za w/w osób, a osobom posiadającym zarzuty mieszane w tym za w/w obniżenie wymierzonej kary o czas lub środek zapobiegawczy, który został skazanym wymierzony zgodnie z ich prawomocnym wyrokiem. Tym samym dla dobra Skarbu Państwa wnosimy o stosowne umieszczenie w nowej ustawie wpisu o braku możliwości domagania się jakiegokolwiek odszkodowania za kary lub środki zapobiegawcze wykonane w całości.

Treść petycji:

Działając w imieniu Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej oraz interesie publicznym, jak i społecznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 ust. 1 ustawy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej doprowadził do zmiany Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej:,,Ustawa”) poprzez wykreślenie z wykazu kontrolowanych substancji oraz zaprzestania karania za jej posiadanie, użytkowanie, wytwarzanie w warunkach domowych jak i dystrybucję. Ponadto w związku z powyższym żądamy zwolnienia wszystkich obecnie ukaranych za w/w osób, a osoba posiadającym zarzuty mieszane w tym za w/w obniżenie wymierzonej kary o czas lub środek zapobiegawczy, który został skazanemu wymierzony zgodnie z ich prawomocnym wyrokiem. Tym samym dla dobra Skarbu Państwa wnosimy o stosowne umieszczenie w nowej ustawie wpisu o braku możliwości domagania się jakiegokolwiek odszkodowania za kary lub środki zapobiegawcze wykonane w całości.

UZASADNIENIE

USUNIĘCIE MARIHUANY Z WYKAZU ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Marihuana powinna być usunięta z wykazu kontrolowanych substancji, ponieważ ta substancja posiada ograniczony i niewielki potencjał uzależniający, określone medyczne zastosowanie i jest bezpieczna w porównaniu do innych substancji. Usunięcie marihuany z listy ułatwi i udogodni przeprowadzanie badań naukowych nad nią, zapewni dostęp do niej pacjentom i zlikwiduje krajowe zakazy opierające się na przestarzałych i nierzetelnych danych.

MARIHUANA JEST NIEODPOWIEDNIO ZASZUFLADKOWANA/OKREŚLONA W POLSKIM PRAWIE

Obecny system klasyfikowania nielegalnych (i większości legalnych) leków i substancji uznawanych za narkotyki jest wadliwy, przestarzały i nienaukowy. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. błędnie umieszcza marihuanę w najbardziej restrykcyjnej klasie substancji, zarezerwowanej dla narkotyków z ” dużym potencjałem nadużycia” i „brakiem akceptowanego bezpieczeństwa”.
Pomimo uciążliwych restrykcji nałożonych na badania nad marihuaną w Polsce, liczne badania pokazują, że marihuana przynosi czysto medyczne korzyści – włączając w to jej potencjał w leczeniu chronicznego bólu, nudności wywołanych przez chemioterapię i łagodzenia symptomów stwardnienia rozsianego, innymi słowy, jest bezpieczna w użyciu. Mimo to, przypisanie marihuany do listy kontrolowanych substancji ogranicza lekarzy by ją przepisywać. W państwie, w którym jedynie medyczna marihuana jest legalna, lekarze mogą tylko zalecać jej użycie, nie zapewniając tym samym pacjentom legalnego dostępu do niej.

UMIESZCZENIE MARIHUANY NA LIŚCIE NIEBEZPIECZNYCH I KONTROLOWANYCH SUBSTANCJI MA NEGATYWNY WPŁYW NA NAUKOWE BADANIA NAD NIĄ

Prawo/Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani usprawiedliwia umieszczenie marihuany na tej liście ze względu na brak odpowiedniej ilości badań nad tą substancją. Paradoksalnie, nałożenie restrykcji na tą substancję i umieszczenie jej na tej liście samo w sobie skutecznie ogranicza i zapobiega badaniom, które jasno mogłyby udowodnić zdrowotne korzyści i brak zagrożenia wynikający z korzystania z niej, a naukowcy próbujący podjąć badania nad marihuaną zmuszeni są stawiać czoła dodatkowym barierom.
Marihuana jest substancją, której produkowanie przez prywatne laboratoria w celach naukowych jest zakazane przez polskie prawo antynarkotykowe. Mimo wszystko prawo to jednak licencjonuje innych wytwórców produkujących inne substancje z tejże kategorii jak morfina i jej pochodne. Dodatkowo, badania które dostają prawne zezwolenie, i które często są finansowane przez państwowy kapitał, skupiają się głównie na negatywnych skutkach zażywania substancji, nie poświęcając większej uwagi terapeutycznym właściwościom konopi.

DOTYCHCZASOWE WYSIŁKI W ZAKRESIE ZMIANY SYTUACJI PRAWNEJ MARIHUANY NIE POWIODŁY SIĘ

Wielu pacjentów, adwokatów, lekarzy i polityków działa na rzecz zmiany statusu prawnego marihuany by zobrazować jej jej wartość zdrowotną, mały potencjał uzależniający i bezpieczeństwo. Zmiana statusu prawnego może nastąpić jedynie w ramach działań legislacyjnych rządu lub w ramach petycji, pod której założeniami i ideami podpisują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Nawet osoby publiczne, o wysokim autorytecie, tacy jak sędziowie czy profesorowie uczelni wyższych stwierdzają, że marihuana jest jedną z najbezpieczniejszych terapeutycznych substancji. Ze stricte medycznego punktu widzenia, marihuana jest bezpieczniejsza niż spora część pokarmów, które powszechnie spożywamy. Paradoksem jest jednak fakt, że mimo wielu apelów, dowodów i badań, jasno ukazujących brak zagrożenia wynikającego z konsumpcji marihuany, działania i głos aktywistów na rzecz legalizacji marihuany są od wielu lat ignorowane i odrzucane.
Zmiana statusu prawnego marihuany byłaby skromnym krokiem w prawidłowym kierunku, ponieważ pozwoliłaby lekarzom przepisywać i dostarczać marihuanę i otworzyłaby drzwi na większą ilość badań naukowych. Symbolicznie, byłoby to zwycięstwo dla zdrowej i rozsądnej polityki antynarkotykowej, uznając wagę naukowych dowodów i już teraz znacznego poparcia dla marihuany.

LEGALIZACJA JEST ROZWIĄZANIEM

Jednak sama zmiana pozycji na liście kontrolowanych substancji nie ochroni obecnych programów dot. medycznej marihuany, ani nie zmieni prawnych kar za posiadanie, hodowanie i dystrybucję marihuany. To nie ochroni ludzi przed pozbawianiem ich wolności i odbywaniem kar za stosowanie marihuany, która nie jest substancją niebezpieczną ani substancją o dużym potencjale uzależniającym czy dużej szkodliwości społecznej. Nie usunie to również przeszkód, które stoją na drodze większej ilości badań, dzięki którym wiedza o marihuanie i jej właściwościach mogłaby się rozwijać. Dlatego też nie zmiana statusu z „niebezpiecznej” na „bardziej bezpieczną” nie jest rozwiązaniem, jedyne rozsądne rozwiązanie to pełna legalizacja marihuany i zaprzestanie ścigania prawnego za kontakt z nią.
Tysiące Polaków odsiaduje wyrok za posiadanie marihuany, która w wielu krajach takich jak Czechy, Holandia i wiele innych jest całkowicie legalna i nie stwarza większego problemu niż alkohol. Wielu naukowców przyznaje, że alkohol jest bardziej szkodliwą używką od THC. Legalizacja marihuany w Polsce jest dobrą metodą na poprawę kondycji gospodarki naszego kraju. Tysiące osób odsiaduje wyrok za posiadanie, uprawę czy handel i państwo musi ich utrzymywać podczas pobytu w zakładzie karnym. Zamiast robić z niewinnych ludzi kryminalistów można byłoby zrobić z nich przedsiębiorców, rolników. Państwo zamiast wydawać pieniądze na utrzymanie więźniów mogło by generować przychód dając im możliwość legalnie wykonywać te same czynności. Osoby po opuszczeniu zakładu karnego mają utrudniony dostęp do rynków pracy co jest kolejną krzywdą dla nich.
Zwracając również szczególną uwagę na pacjentów korzystających z medycznych właściwości marihuany, przede wszystkim oni muszą mieć bezpieczny i bieżący dostęp do medycznej marihuany, włączając w to możliwość hodowania jej w warunkach domowych. Bariery, które stoją na drodze wszystkim tym badaniom, które dowodzą tego, że marihuana jest niemal nieszkodliwa, zestawiając ją z innymi, legalnymi, substancjami oraz które dowodzą tego, że marihuana może być efektywnie regulowana przez państwo muszą zostać ZLIKWIDOWANE. Ponadto, użytkowanie marihuany w celach medycznych oraz rekreacyjne użytkowanie przez osoby dorosłe powinno być dozwolone i nieścigane w drodze interwencji służb państwowych i porządkowych.

Podsumowując, my, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się tego, by marihuana została usunięta z listy kontrolowanych substancji, by jej status zmienił się na legalny oraz by była regulowana przez państwo w podobny sposób, w jaki regulowany jest alkohol.

Wierzymy, że Pan Prezydent Andrzej Duda zrozumie nasze postulaty i podejmie odpowiednią, rozsądną i satysfakcjonującą obywateli RP decyzję.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Stowarzyszenia

Maciej Mucha

Z POWAŻANIEM
My niżej podpisani Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Podpisując petycję wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.)  
Opublikowane: 7 stycznia 2020 (Aktualizacja: 6 lutego 2020)