Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Petycja została zamknięta
Ustawa „antyprzemocowa” – NIE dla karania bez kontroli sądu!

Ustawa „antyprzemocowa” – NIE dla karania bez kontroli sądu!

Petycja została zamknięta
548 podpisało

Grzegorz G.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie!

W dniu 30 kwietnia 2020 Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawę „antyprzemocową”. Niestety część tej ustawy pozwala na pozbawienie obywatela podstawowych praw z pominięciem kontroli sądu , co budzi istotne wątpliwości.

Proszę Pana Prezydenta o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie zgodności ww. ustawy z Konstytucją .

Problem: karanie z pominięciem Sądu

W szczególności ustawa ta wprowadza nowy przepis w ustawie o policji, art. 15aa. Zgodnie z tym przepisem, policjant będzie miał prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Przepis ten stoi w sprzeczności z art. 45 Konstytucji , zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Zagrożone dobro: prawa człowieka

W tym miejscu chcę podkreślić, że nie ma zgody na przemoc, w tym na przemoc domową .

Jednak w państwie prawa i kierując się duchem sprawiedliwości nie możemy dopuszczać do sytuacji, gdy jednostka jest pozbawiana swoich praw jedynie w oparciu o oskarżenia, z pominięciem kontroli sądu .

Przestroga: przykład Hiszpanii

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że przyjęte przepisy wzorowano na rozwiązaniach obowiązujących w inny krajach – w szczególności w Hiszpanii. Niestety, skutki funkcjonowania takich przepisów w Hiszpanii są tragiczne .

Po wprowadzeniu tych przepisów odnotowuje się tam ponad 90% fałszywych oskarżeń o przemoc domową (według różnych statystyk od 90-99%).
Obecnie w Hiszpanii rocznie składa się około 140 tys. oskarżeń o przemoc domową, z czego co najmniej 90% stanowią oskarżenia fałszywe . Ponad 126 tys. mężczyzn rocznie pada ofiarą fałszywego oskarżenia o przemoc domową.

Załączam link do przykładowego artykułu opisujący sytuację w Hiszpanii
https://www.rp.pl/Publicystyka/308289913-Orwell-w-Hiszpanii.html

Główne spostrzeżenia z artykułu:
Ustawa „antyprzemocowa" z 2004 r. przyniosła więcej szkody niż pożytku – pisze obserwatorka życia polityczno-społecznego na Półwyspie Iberyjskim.
Według Serrano [sędzia], który samotnie podjął walkę (i przegrał) z systemem penalizującym ze względu na płeć, zaledwie 1 proc. procesów dotyczył autentycznej męskiej agresji, podczas gdy przygniatająca większość spraw procesowych to „kłótnie równego z równym". Kobiety świadome, że prawo z góry je faworyzuje, zaczęły używać go bezkarnie wobec mężczyzn, których chciały pozbyć się z życia, z domu, a także pozbawić majątku i prawa do opieki nad dziećmi.
Hiszpania stała się jedynym krajem na świecie, gdzie obowiązywać zaczęło domniemanie winy. (…) To ofiara zmuszona jest udowadniać swoją niewinność

Inne rozwiązanie: „sądy 24-godzinne”

Na koniec chciałbym zauważyć, że nawet obecnie w polskim prawie istnieją inne instrumenty, które mogłyby być skuteczniejsze w sytuacjach przemocy domowej. Szkoda, że te rozwiązania nie zostały wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie prac nad omawianą ustawą.

W szczególności istnieje w polskim prawie tzw. postępowanie przyspieszone (rozdział 54a kodeksu postępowania karnego) – tzw. „sądy 24-godzinne”. To rozwiązanie jest chwalone w sprawach dot. np. nietrzeźwych kierowców czy ekscesów chuligańskich.
W ten sposób można by zapewnić bezpieczeństwo ofiarom przemocy domowej, sprawcy i sprawczynie przemocy domowej mogliby zostać szybko osądzeni i w razie potrzeby ukarani przez Sąd , a jednocześnie zmniejszylibyśmy ryzyko fałszywych oskarżeń.

Tak więc prace nad ustawą powinny zostać wznowione, by doprowadzić do stworzenia rozwiązań zapewniających rzeczywiste bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.


Opublikowane (Aktualizacja )