Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Petycja przeciw wprowadzaniu dodatkowych ograniczeń 
w używaniu fajerwerków

Petycja przeciw wprowadzaniu dodatkowych ograniczeń w używaniu fajerwerków

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Robert N.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Robert N.
kieruje swoją petycję do:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
PETYCJA PRZECIW WPROWADZANIU DODATKOWYCH OGRANICZEŃ W UŻYWANIU FAJERWERKÓW

Fajerwerki od wieków są nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych na całym świecie. W Polsce również jest to wielowiekowa tradycja – sztucznymi ogniami celebrowano królewskie elekcje, militarne zwycięstwa, ale również tak doniosłe w historii Polski wydarzenia jak odzyskanie niepodległości i uchwalenie Konstytucji 3 maja. Obecnie ich udział powszechnie uświetnia również święta
o wymiarze personalnym i rodzinnym takie jak wesela, komunie czy jubileusze. Dlatego nie zgadzamy się na próby odbierania nam emocji towarzyszących widowiskom poprzez wprowadzanie dodatkowych ograniczeń w używaniu fajerwerków w Polsce.


PROTESTUJEMY PRZECIW OGRANICZANIU SWOBÓD OBYWATELSKICH ZE WZGLĘDU NA PREFERENCJE – UŻYWANIE FAJERWERKÓW TO KWESTIA INDYWIDUALNEGO WYBORU
 
Dlaczego wciąż znajdują się grupy ludzi, które chcą ograniczać innym prawo do korzystania z pirotechniki ? Fajerwerki w Polsce używane są okazjonalnie, głównie w Sylwestra i przy okazji wszelkiego rodzaju uroczystości. Mimo to pewne grupy ludzi chcą odebrać innym te wszystkie pozytywne emocje, które towarzyszą pokazom i widowiskom pirotechnicznym. Chęć wprowadzenia w obecnych przepisach dodatkowych ograniczeń to, poza wątpliwymi prawnie działaniem, bezpośrednie ograniczenie praw obywatelskich i ingerencja w sferę osobistych przekonań i preferencji.  
FAJERWERKI SĄ BEZPIECZNE DLA LUDZI I ZWIERZĄT

Korzystanie z fajerwerków jest obecnie kompleksowo uregulowane na mocy przepisów prawa. Wszystkie kwestie wymogów bezpieczeństwa zostały uwzględnione w przepisach europejskich oraz wdrożone do krajowego porządku prawnego. Odnoszą się one do specjalnych wymagań wobec producentów, importerów oraz dystrybutorów tych wyrobów, określonych w rozdziałach 5a, 5d i 5f ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204) (ustawa o MWC) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818).   Notyfikowane laboratoria BADAJĄ KAŻDĄ PARTIĘ WYPRODUKOWANYCH WYROBÓW przed ich wprowadzeniem do obrotu. Ta procedura zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa   STANOWI GWARANCJĘ, ŻE WYRÓB NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ZDROWA I ŻYCIA LUDZKIEGO, MIENIA ORAZ ŚRODOWISKA, TAKŻE POD WZGLĘDEM HAŁASU ORAZ SUBSTANCJI EMITOWANYCH PODCZAS ICH UŻYWANIA. Zgodność z normami na bieżąco bada w Polsce również PIH i UOKiK.              

FAJERWERKI SĄ BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA
Ze względu na obowiązujące przepisy fajerwerki są również od strony chemicznej bezpieczne dla środowiska. Wyroby pirotechniczne podlegają bowiem rozporządzeniu (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), ze względu na obecne w ich składzie substancje i mieszaniny chemiczne. W zależności od klasyfikacji wyrobu pirotechnicznego, przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania ww. przepisów, w tym także dotyczących stosownych ograniczeń. Rozporządzenie powyższe zostało stworzone przede wszystkim z myślą o skutecznej ochronie życia, zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed stwarzającymi zagrożenie chemikaliami.  

Należy pamiętać, że wprowadzone normy są poparte badaniami naukowymi, potwierdzającymi znikomy wpływ hałasu i zanieczyszczeń na środowisko, a nie subiektywnymi odczuciami przeciwników fajerwerków.

Podpisując się pod tą petycją deklarujesz, że jesteś PRZECIW WPROWADZANIU DODATKOWYCH OGRANICZEŃ W UŻYWANIU FAJERWERKÓW.
Opublikowane (Aktualizacja )