Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie .
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies” .
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności , która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie .
OK
Pola Łabędzkie dla przyszłych pokoleń! 
NIE dla przemysłu, TAK dla ludzi i przyrody!

Pola Łabędzkie dla przyszłych pokoleń! NIE dla przemysłu, TAK dla ludzi i przyrody!

1 podpisało. Niech będzie nas
50 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób możemy ich używać. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję. Jeśli mieszkasz w USA i nie masz ukończonych 13 lat lub mieszkasz w innym kraju i nie masz ukończonych 16 lat, uzyskaj najpierw zgodę rodzica lub opiekuna, zanim przejdziesz dalej.
Tę petycję utworzył/a Krzysztof P.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Krzysztof P.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent i Rada Miasta Gliwice Wójt i Rada Gminy Rudziniec, Sejmik WŚ, RDOŚ
adresaci petycji:
Pan Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice;
Pan Krzysztof Obrzut, Wójt Gminy Rudziniec;
Rada Miasta Gliwice;
Rada Gminy Rudziniec;
Sejmik Województwa Śląskiego;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Petycja w sprawie ochrony przyrody i krajobrazu
Pól Łabędzkich
na terenie Gliwic i gminy Rudziniec

My, mieszkańcy dzielnicy Łabędy i całych Gliwic oraz sąsiadującej Gminy Rudziniec, a także sympatycy Pól Łabędzkich i miłośnicy przyrody, sprzeciwiamy się projektowi zmian “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, sporządzonemu na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/495/2021 z 25 marca 2021 r. oraz projektowi zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec” sporządzonemu na podstawie Uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLVI/300/2021 z 14 kwietnia 2021 r. i domagamy się wstrzymania prac nad nimi. Wnosimy o ustanowienie prawnej ochrony krajobrazu i przyrody Pól Łabędzkich (na obszarze objętym zmianami studium w Gliwicach i gminie Rudziniec)!


Nie zgadzamy się na zmiany studiów i planów miejscowych, które polegają na przeznaczeniu cennych przyrodniczo terenów zieleni pod inwestycje przemysłowe. Obszar ten znajduje się w dwóch korytarzach ekologicznych i przewietrzających o randze regionalnej. Najważniejszym z nich jest korytarz ornitologiczny przelotu i żerowania wielu gatunków ptaków, w tym chronionych. Likwidacja tego korytarza może mieć poważne następstwa dla całej ornitofauny i bioróżnorodności regionu.

Tereny, których dotyczą projektowane zmiany, znajdują się w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w dzielnicy, którą zamieszkuje ok. 15 tysięcy osób. Dalsze inwestycje przemysłowe w tym rejonie wpłynęłyby negatywnie na jakość życia oraz na zdrowie mieszkańców, już teraz borykających się z rozlicznymi problemami wynikającymi z bliskiego sąsiedztwa zakładów przemysłowych KSSE. Zabudowanie i uszczelnienie ogromnego terenu znajdującego się powyżej ulicy Rzeczyckiej i Zamkowej już teraz powoduje zalewanie budynków mieszkalnych i ulic podczas deszczów, niszczenie stawów w Ligocie Łabędzkiej. Dalsze inwestycje o tak dużej skali spowodowałyby zwielokrotnienie i tak już bardzo nabrzmiałych konfliktów i problemów.

My mieszkańcy tej części Łabęd oraz Ligoty Łabędzkiej cierpimy także z powodu znacznego zanieczyszczenia hałasem oraz światłem, szczególnie w nocy . Niewielka odległość fabryk od zabudowy mieszkaniowej w Łabędach powoduje, że zmuszeni jesteśmy stosować dodatkowe zabezpieczenia w swoich mieszkaniach, chroniące przed nadmierną emisją światła. Hałas i zbyt duża ilość światła zakłóca sen, co powoduje chroniczne zmęczenie, migreny a w konsekwencji także inne poważne choroby. Zamysł budowy kolejnej fabryki w tym obszarze, tym bardziej o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii, jest więc realnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.
Wielu mieszkańców związało swoje życie z Łabędami i Ligotą Łabędzką z powodu ich walorów, z których najważniejsze to sąsiedztwo terenów zieleni i spokój. Jednak już w tej chwili w Łabędach ogromne ilości samochodów osobowych, którymi pracownicy dojeżdżają do fabryk, blokują wąskie ulice na wiele godzin w ciągu dnia, ograniczając dojazd mieszkańcom do ich domów, przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza i zwiększenia hałasu. Intensywny ruch samochodów ciężarowych powoduje również pękanie murów domów. Kolejne zakłady spotęgowałyby tę sytuację. Nie wolno do tego dopuścić!

Wielu mieszkańców z dużym zaangażowaniem pracowało przy poprawie jakości przestrzeni swojego osiedla przy ulicy Rzeczyckiej w Łabędach. Z własnych środków i własnymi rękoma zadbali oni o trawniki, kwietniki, ocieplenie i odnowienie poPGR-owskich bloków. Z ich inicjatywy powstał piękny plac zabaw. W sąsiedztwie osiedla powstały domy jednorodzinne, ich właściciele wybrali to miejsce ze względu na jego walory: sąsiedztwo otwartych terenów, bogatej przyrody. Wszyscy czuliśmy się bezpiecznie wiedząc, że obowiązujące w Gliwicach studium chroni obszar łabędzkich pól jako cenny przyrodniczo! Tak bogate przyrodniczo obszary na terenie miasta to rzadkość w skali aglomeracji Śląskiej! Ich ochrona jest koniecznością w dobie kryzysu klimatycznego!


Dwie historycznie znaczące drogi: Droga Rzeczycka czyli Czarna Droga, oraz droga zwana Kasztanówką, przebiegające przez środek obszaru Pól Łabędzkich, które w proponowanych zmianach studiów znikają, są używane przez mieszkańców miasta i gminy jako szlak rekreacyjny i komunikacyjny, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców Ligoty Łabędzkiej, których krewni od wieków chowani są na cmentarzu w Łabędach. Są one dla wielu osób drogą codziennej pielgrzymki na cmentarz, do bliskich. Nie da się ich zastąpić proponowaną ścieżką rowerową biegnącą dużo dalej, wzdłuż nasypu kolejowego, nie tylko z powodu tradycji, również ze względu na odległość! Czarna Droga i Kasztanówka to szlaki ważne dla kultury regionu, istotne dla lokalnej tożsamości!


Otwarte, bogate w przyrodę, ważne dla kultury regionu tereny Łabędzkich Pól są cennym zasobem! Ich niszczenie jest działaniem na szkodę obecnych mieszkańców całego regionu i przyszłych pokoleń! Zaprzecza zasadzie zrównoważonego rozwoju. Nie zgadzamy się na zniszczenie tego miejsca!

wnosimy o:
  1. zaprzestanie prac nad zmianą “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, prowadzonych na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/495/2021 z 25 marca 2021 r.
  2. zaprzestanie prac nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec” prowadzonych na podstawie Uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLVI/300/2021 z 14 kwietnia 2021 r. 
  3. ustanowienie prawnej ochrony krajobrazu i przyrody na terenach, których dotyczą uchwały wymienione w pkt. 1 i 2.
  4. zapewnienie zapisów chroniących przyrodę i krajobraz tych terenów w nowym “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” oraz “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec”. nad którymi prace mają rozpocząć się w nadchodzących miesiącach.
  5. zapewnienie zapisów prawnie chroniących przyrodę i krajobraz tych terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gliwic i Gminy Rudziniec.
więcej informacji na stronie https://labedyniefabryka.pl/
oraz na facebooku: grupa Łabędy nie fabryka!
https://www.facebook.com/groups/142887864590436Opublikowane (Aktualizacja )