Для работы данного функционала, пожалуйста, обновите настройки cookies .
Нажмите ”Разрешить Bсе” или просто активируйте «Целевые файлы cookies» .
Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Политику конфиденциальности Авааз, в которой разъясняется, как могут быть использованы Ваши данные и как обеспечивается их защита.
Понятно
Мы используем cookies, чтобы лучше понимать, как люди пользуются нашим сайтом. Это помогает нам обеспечивать наилучший пользовательский опыт для вас. Вы можете ознакомиться с нашей политикой Cookies .
ОК
Прем'єр-міністру України: Дайте матерям, які народили вдома, займатися дітьми, а не папірцями!

Прем'єр-міністру України: Дайте матерям, які народили вдома, займатися дітьми, а не папірцями!

1,355 подписали петицию. Давайте соберем 2,000
1,355 Сторонники

Закрыть

Подписать

,
Avaaz.org защищает Вашу конфиденциальность и будет информировать Вас об этой и подобных кампаниях
Эта петиция была создана пользователем Svetlana D., чье мнение может не совпадать с мнением сообщества Авааз.
Svetlana D.
создал эту петицию с обращением к
Прем'єр-міністру України

Хоч би де мати народила дитя - у будинку, в саду, в морі, - дитина має право на невідкладне отримання імені та громадянства. Українські лікарі з метою монополізації допомоги породіллі та перешкоджання домашнім пологам торік значно ускладнили отримання медичного документу задля держреєстрації «домашніх» дітей. Відтепер замість одного огляду дитини необхідно пройти 3 комісії, долучити 11 фахівців-лікарів, неодноразово вистоювати черги і вислуховувати лікарський негатив. А так хочеться віддати ці сили на турботу про малюка замість війни з лікарями! У зв'язку з цим українські мами «домашніх» діток виступають з ініціативою спрощення процедури отримання медичної довідки для «домашніх» дітей.

Для зручності сприйняття аналогічна петиція нижче викладена російською мовою.

Шановний пане Прем’єр-міністре!


9 січня 2013 року Кабінетом міністрів України був затверджений ПОРЯДОК підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я, який значно ускладнив процедуру державної реєстрації домашніх дітей. Цим документом передбачено, що для отримання свідоцтва про народження домашньої дитини необхідно надати в РАГС, окрім необхідної раніше медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1 /о), ще Висновок Медико-консультативної комісії (комісії створені при облдержадміністраціях в департаментах охорони здоров'я). Цей Висновок, в свою чергу, видається на підставі проходження ще двох комісій - вже лікарсько- консультаційних (одна -для матері в жіночій консультації, друга- для дитини в дитячій поліклініці) . Термін подачі документів у комісію - 7 днів з моменту пологів.

Хоча ми усвідомлюємо, що народження поза медичної установи створює можливість деяких незаконних дій стосовно дітей, а держава цілком справедливо намагається нас, своїх громадян, захистити від таких загроз, все-таки треба враховувати і інтереси матерів, які в даній ситуації піддаються стресу і загрозі втрати грудного молока!


Ми, дві матері, одна з яких народила трьох домашніх дітей (юрист-волонтер, яка консультує батьків з цього питання), а інша - мама «домашньої» дитини, яка звернулася в національні та міжнародні ЗМІ і відстоює реалізацію цього права в суді, що подолали масу складнощів у проходженні вищевикладеної процедури (дітей народили вдома в 2013р.), можемо заявити, що реєстрація штучно ускладнена і бюрократизована, і може бути значно спрощена без втрати доказовості факту народження жінкою саме цієї дитини.


Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (ст.13, п.4, ч.2) передбачає два варіанти підтвердження факту народження домашніх дітей:


1. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я, документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини.

2. У разі, якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Насправді ВСІХ батьків домашніх дітей направляють до Комісії (за п.2), хоча в Законі ми бачимо можливість отримання довідки для держ.реєстрації без проходження складної процедури 3-х комісій, а спрощену схему, у разі проходження вчасно оглядів у медичному закладі. Незважаючи на це, підзаконні акти ніяк не роз'яснюють цю можливість (п.1), а лікарі та працівники РАГСів всіх батьків змушують пройти за ускладненою бюрократизованою схемою отримання висновку Комісії.

Враховуючи вищевикладене, а також знаючи Ваші намагання щодо вдосконалення правової системи України, Ваші турботи про демографію та здоров'я жителів нашої країни, звертаємося до Вас із проханням підтримати нашу ініціативу - закріпити законодавчо можливість проходження спрощеної процедури реєстрації дітей, що народжені поза медичної установи, якщо дотримані наступні умови:

1. Пологи пройшли у фізіологічно нормальний термін вагітності (37-42 тижні), що підтверджують записи в обмінній карті вагітної.

2. Жінка вчасно (протягом 5-7 днів після пологів) звернулася до будь якого зя її вибором гінеколога і пройшла огляд, що підтверджує її післяпологовий стан.

3. Батьки вчасно (протягом 5-7 днів після пологів) запросили дитячого лікаря на огляд новонародженого, і лікар підтверджує його заявлений батьками вік.

Нам очевидно, що в такій ситуації у лікарів не повинно бути сумнівів у тому, що дитина народжена саме цією матір'ю, і зробити такий висновок з видачею медичного документу для РАГСу може один лікар (наприклад, зав.дитячоюю поліклінікою), а залучати 11 фахівців - членів медико-консультативної та лікарсько-консультаційних Комісій для цього не доцільно.

Більш того, для більшості жінок, що дотримувалися вищезазначених умов, комісійний гінекологічний огляд в чутливий післяпологовий період є травматичним у фізичному, моральному і психологічному сенсах.

Враховуючи це, ми конче наполягаємо, щоб огляд був одноразовим, м'яким і поверхневим. Ми також наполягаємо, щоб у підзаконних актах до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» було зафіксовано, що породілля має право звернутися до будь-якого за її вибором гінеколога задля її огляду, щоб запобігти спекуляціям лікарями за місцем мешкання породіллі. Це право гарантовано Конституцією України та міжнародним правом.

Запропонована нами ініціатива не потребує бюджетних та приватних витрат, проте в короткостроковій перспективі сприятиме модернізації існуючої системи охорони здоров'я та подальшої гуманізації українського законодавства в частині більш повного захисту прав годуючих матерів та їх новонароджених дітей, а в довгостроковій перспективі може позитивно позначитися і на поліпшенні демографічної ситуації в нашій країні.

Запрошуємо приєднатися до нашої петиції небайдужих батьків, фахівців, держслужбовців, підприємців, представників науки, культури і мистецтва задля подальшого звернення до Прем'єр-міністра України.


Ми щиро не хочемо бути змушеними звертатися до Європейського суду з прав людини, як це вже зробили матері «домашніх» дітей Чехії, Литви та Угорщини, подавши позови проти своїх країн за неповагу до сімейного та особистого життя громадян - неможливість народжувати в своєму власному будинку, - і виграли! Найдосконаліше законодавство з домашніх пологів мають Нідерланди, де пологи за стінами лікарні вже стали буденним явищем.

З надією та рішучістю, Ольга Вішкіна і Світлана Дем'янова-Пономаренко з сім'ями

Розгорнуту петицію можна знайти на http://svitmam.ua/community/jizn-na-svit-mam/posts/202613

Премьер-министру Украины:
Дайте матерям, родившим дома, заниматься детьми, а не бумажками

Где бы мать ни родила дитя, - в доме, в саду, в море, – ребенок имеет право на безотлагательное получение имени и гражданства. Украинские врачи с целью монополизации родовспоможения и препятствования домашним родам в прошлом 2013 году значительно усложнили получение медицинского документа для госрегистрации домашних детей. Теперь вместо одного осмотра ребенка кормящей матери необходимо пройти 3 комиссии, привлечь 11 специалистов-врачей, неоднократно выстаивать очереди и выслушивать врачебный негатив. А так хочется отдать это время и силы на заботу о малыше вместо того, чтобы конфликтовать с врачами! В этой связи украинские мамы «домашних» деток выступают с инициативой упрощения процедуры получения медицинской справки для регистрации «домашних» детей.

Уважаемый Премьер-министр Украины!

9 января 2013 года Кабинетом министров Украины был утвержден ПОРЯДОК подтверждения факта рождения ребенка вне учреждения охраны здоровья, который значительно усложнил процедуру государственной регистрации домашних детей. Этим документом предусмотрено, что для получения свидетельства о рождении домашнего ребенка необходимо предоставить в ЗАГС, помимо требуемой ранее медицинской справки о пребывании ребенка под наблюдением лечебного заведения (форма №103-1/о), еще Заключение (Висновок) Медико-консультативной комиссии (Комиссии созданы при облгосадминистрациях в департаментах охраны здоровья). Это Заключение, в свою очередь, выдается на основании прохождения еще двух комиссий – уже врачебно-консультационных (одна для матери – в женской консультации, вторая для ребенка – в детской поликлинике). Срок подачи документов комиссию – 7 дней с момента родов.

Хотя мы и осознаем, что рождение вне медицинского учреждения создает возможность неких незаконных действий в отношении детей, а государство вполне справедливо старается нас, своих граждан, оградить от таких угроз, все-таки надо учитывать и интересы матерей, которые в данной ситуации подвергаются стрессу и угрозе потери грудного молока!

Мы, две матери, одна из которых родила троих домашних детей (юрист-волонтер, консультирующая родителей по этому вопросу), а другая - мама «домашнего» ребенка, обратившаяся в национальные и международные СМИ и отстаивающая реализацию этого права в суде, преодолевшие массу сложностей в прохождении вышеизложенной процедуры (детей родили дома в 2013 г.), можем заявить, что регистрация искусственно усложнена и бюрократизирована, и может быть значительно упрощена без потери доказательности факта рождения женщиной именно этого ребенка.

Закон Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» (ст.13, п.4, ч.2) предусматривает два варианта подтверждения факта рождения домашних детей:


1. В случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения, документ, подтверждающий факт рождения, выдает учреждение здравоохранения, который проводил осмотр матери и ребенка.
2. В случае, если учреждение здравоохранения не проводил осмотр матери и ребенка, документ, подтверждающий факт рождения, выдает медицинская консультационная комиссия в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

На самом деле ВСЕХ родителей домашних детей направляют в Комиссию (по п.2), хотя в Законе мы видим возможность получения справки для гос.регистрации без прохождения сложной процедуры 3-х комиссий, а упрощенную схему, в случае прохождения вовремя осмотров в медицинском учреждении. Несмотря на это, подзаконные акты никак не разъясняют эту возможность (п.1), а врачи и работники РАГСов всех родителей заставляют пройти по усложненной бюрократизированной схеме получения заключения Комиссии.

Учитывая вышеизложенное, а также зная Ваши старания по совершенствованию правовой системы Украины, Ваши заботы о демографии и здоровье жителей нашей страны, обращаемся к Вам с просьбой поддержать нашу инициативу - закрепить законодательно возможность прохождения упрощенной процедуры регистрации детей, рожденных вне медицинского учреждения, если соблюдены следующие условия:


1. Роды прошли в физиологически нормальный срок беременности (37-42 недели), что подтверждают записи в обменной карте беременной.
2. Женщина вовремя (в течение 5-7 дней после родов) обратилась к любому на ее выбор гинекологу и прошла осмотр, подтверждающий ее послеродовое состояние.
3. Родители вовремя (в течение 5-7 дней после родов) пригласили детского врача на осмотр новорожденного, и врач подтверждает его заявленный родителями возраст.

Нам очевидно, что в такой ситуации у врачей не должно быть сомнений в том, что ребенок рожден именно этой матерью, и сделать такой вывод с выдачей медицинского документа для ЗАГСа может один врач (например зав.детской поликлиникой), а привлекать 11 специалистов – членов медико-консультативной и врачебно-консультационных Комиссий для этого не целесообразно.

Более того, для большинства женщин, соблюдавших вышеперечисленные условия, комиссионный гинекологический осмотр в чувствительный послеродовый период является травматичным в физическом, моральном и психологическом смыслах.

Учитывая это, мы настаиваем, чтобы осмотр был единоразовым, мягким и поверхностным. Мы также настаиваем, чтобы в подзаконных актах к Закону Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" было зафиксировано, что роженица может обратиться к любому по ее выбору гинекологу для прохождения осмотра, дабы упредить спекуляции врачами по месту проживания роженицы. Это право гарантировано Конституцией Украины и международным правом.

Предлагаемая нами инициатива не требует бюджетных и частных затрат, однако в краткосрочной перспективе будет способствовать модернизации существующей системы здравоохранения и дальнейшей гуманизации украинского законодательства в части более полной защиты прав кормящих матерей и их новорожденных детей, а в долгосрочной перспективе может положительно сказаться и на улучшении демографической ситуации в нашей стране.

Приглашаем присоединиться к нашей петиции неравнодушных родителей, специалистов, госслужащих, предпринимателей, представителей науки, культуры и искусства для дальнейшего обращения к Премьер-министру Украины.

Мы искренне не хотим быть вынужденными обращаться в Европейский суд по правам человека, как это уже сделали матери домашних детей Чехии, Литвы и Венгрии, подав иски против своих стран за неуважение к семейной и личной жизни граждан – невозможность рожать в своем собственном доме, - и выиграли! Самое совершенное законодательство по домашним родам имеют Нидерланды, где роды за стенами больницы уже стали обыденным явлением.


С надеждой и решимостью, Ольга Вишкина и Светлана Демьянова-Пономаренко с семьями

Расширенную петицию с объяснениями и законодательством можно найти на http://svitmam.ua/community/jizn-na-svit-mam/posts/202613

Опубликовано (Обновление )