Το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό κίνημα πολιτών στο διαδίκτυο.

GREXIT: GREXIT

GREXIT: GREXIT
  
  

 


Γιατί είναι σημαντικό;

Συλλογή υπογραφών για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 του Συντάγματος,
προκειμένου να προκηρυχθεί δημοψήφισμα με ερώτημα την Έξοδο ή την
Παραμονή της χώρας μας στα όργανα της Ε.Ε. (Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή
Ένωση)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες Έλληνες, έχοντες δικαίωμα ψήφου και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγουςΕφόσον υπάρχει καταχωρημένο και ταυτοποιημένο email στο TAXIS παράκληση να χρησιμοποιηθεί αυτό

Δημοσιεύτηκε: Ιούνιος 25, 2016
Κατάγγειλε αυτό το ψήφισμα ως ανάρμοστο
Αντιγραφή URL: