Το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό κίνημα πολιτών στο διαδίκτυο.

Υπογράψτε για την κατάργηση των κοινών σχολών στο Μηχανογραφικό

Αυτό το ψήφισμα αναμένει έγκριση από το Avaaz: Ψηφίσματα Πολιτών
Υπογράψτε για την κατάργηση των κοινών σχολών στο Μηχανογραφικό
  
  

 


Γιατί είναι σημαντικό;

Δεν είναι δίκαιο να διεκδικούνται ίδιες σχολές από υποψηφίους που εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα! Δεν μπορεί να συγκρίνονται επιδόσεις σε διαφορετικά μαθήματα για την εισαγωγή στην ίδια σχολή. Πρέπει σε κάθε σχολή να εισάγονται υποψήφιοι που έχουν εξεταστεί στα ίδια μαθήματα.

Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 13, 2017
Κατάγγειλε αυτό το ψήφισμα ως ανάρμοστο
Αντιγραφή URL: