Το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό κίνημα πολιτών στο διαδίκτυο.
για να επεξεργαστείς το ψήφισμα

Δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή Β' Ξένης Γλώσσας

Δικαίωμα
στην ελεύθερη επιλογή Β' Ξένης Γλώσσας
  
  

 


Γιατί είναι σημαντικό;

Δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή της Β' Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Έκπαίδευση.

Γιατί είναι σημαντικό
: Η Υπουργική Απόφαση Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» αφαιρεί στους μαθητές της Ε' Δημοτικού το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα μία από τις δύο προσφερόμενες Β' Ξένες Γλώσσες (Γερμανικά ή Γαλλικά). Η απόφαση αυτή:
  • Καταστρατηγεί το δημοκρατικό και παιδαγωγικά αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών και των γονέων για ελεύθερη και συνειδητή επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας.
  • Εξαναγκάζει τους μαθητές να διδαχθούν άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, με μόνο κριτήριο την αριθμητική και συχνά οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας.
  • Έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία αρνητικού μαθησιακού και παιδαγωγικού κλίματος και αντικινήτρων μάθησης.
  • Οδηγεί στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφωνων ή γερμανόφωνων τάξεων και σχολείων της Πρωτοβάθμιας και κατ’ επέκταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση του αντικειμένου εργασίας εκατοντάδων διορισμένων εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας.
  • Αναιρεί την παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής ξενόγλωσσης παιδείας σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.
  • Υποβαθμίζει το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
  • Αντίκειται στην έμπρακτη εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα.
Ψήφισε για την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας στην Ε’ Δημοτικού.

Δημοσιεύτηκε: Μάιος 17, 2016
Κατάγγειλε αυτό το ψήφισμα ως ανάρμοστο
Αντιγραφή URL: