By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The government of Israel היועץ המשפטי לממשלה: תשוחרר המשוררת דארין טאטור ויבוטלו ההאשמות נגדה!

The government of Israel היועץ המשפטי לממשלה: תשוחרר המשוררת דארין טאטור ויבוטלו ההאשמות נגדה!

67 have signed. Let's get to  100
67 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Yoav H. and may not represent the views of the Avaaz community.
Yoav H.
started this petition to
The government of Israel היועץ המשפטי לממשלה
שנה תמימה במעצר על פרסום
שיר –

תשוחרר המשוררת דארין טאטור
ויבוטלו ההאשמות נגדה!
ב‐11 באוקטובר 2015 נעצרה המשוררת דארין טאטור בפשיטה משטרתית לילית על ביתה
בריינה שליד נצרת. ב‐2 בנובמבר 2015 הוגש נגדה כתב אישום באשמת הסתה לאלימות.
במוקד כתב האישום עומד שיר שכתבה דארין במחאה על הרג מוחמד
אבו ח'דיר, הדיל אל‐השלמון ובני משפחת דוואבשה בדומא. כתב האישום מצטט במלואו
תרגום של השיר שערך שוטר ללא כל הכשרה בתרגום או בשירה. גם לפי תרגום זה הרצוף
אי‐דיוקים, שרבים מייחסים לו הקצנה מכוונת של השיר, יש קריאה להתנגד לכיבוש אך לא
הסתה לאלימות.
דארין שהתה שלושה חודשים במעצר בבתי כלא שונים. אחר כך
הועברה למעצר בית עם אזיק והגבלות קשות הרחק מאזור מגוריה. לאחר יותר מחצי שנה
בגלות כפויה, ורק לאחר דיונים משפטיים חוזרים ונשנים, הורשתה דארין להמשיך את מעצר
הבית בביתה בריינה אך עדיין עם אזיק והגבלות קשות, כולל איסור מוחלט על שימוש
באינטרנט. אין היא יכולה לעבוד וגם בשעות המועטות (6 בשבוע) שמותר לה לצאת מביתה
היא מחוייבת להיות מלווה על ידי "מפקחים". כל ההתעמרות הנמשכת הזו בעוון
פרסום שיר.
בימים אלה תמלא שנה שלמה למעצרה של דארין טאטור.
מצב זה שבו משוררת נעצרת ונשפטת בגין כתיבת שיר סותר את
יסודות הדמוקרטיה, חופש הביטוי וחופש היצירה האמנותית.
היחס לדארין טאטור מבטא מדיניות של אפליה חמורה ביחס לחופש
הביטוי של אזרחי ישראל הערבים הפלסטינים. הניסיון להציג באור פלילי מחאה פוליטית
לגיטימית מונע אפשרות של שיח כן ונועד לחסום כל אפיק להידברות בין יהודים וערבים במדינה.
המחאה על רדיפתה של טאטור חרגה מגבולות ישראל ומתפשטת בעולם, והופכת אותה ממשוררת
אלמונית לסמל של התעמרות השלטון. בין השאר מחו על הפרשה הארגון "קול יהודי
לשלום" מארה"ב, הארגון Pen International שהקדיש לה את
"יום התרגום הבינלאומי" ב‐30 בספטמבר השנה, נועם חומסקי, אליס ווקר ועוד
מאות סופרים ואנשי רוח בעלי שם עולמי שגינו בחריפות את ההתעמרות בה, ועוד.
אנו, משוררים, סופרים, אקדמאים, מחנכים ואנשי רוח, החרדים לחופש
הביטוי ולסיכוי להבנה ולחיים משותפים של ערבים ויהודים בארץ, קוראים בזאת להפסיק
את רדיפתה של דארין טאטור, לשחרר אותה מיד ולבטל את האישומים המופרכים נגדה.
יותר ממאתיים כבר חתמו על מכתב זה, שפורסם בעיתונות ביום בו מלאה שנה למעצר המשוררת דארין טאטור, כולל:
דויד גרוסמןא.ב. יהושע, חתן פרס ישראל
טוביה ריבנר, חתן פרס ישראל
פרופ'
אבישי מרגלית, חתן פרס ישראל
פרופ'
שמעון זנדבנק, חתן פרס ישראל
ציבי גבע, חתן פרס מפעל חיים של משרד התרבות
פרופ'
נורית פלד‐אלחנן, כלת פרס סחרוב לחופש המחשבה
פרופ' אריאל הירשפלד
פרופ' משה רון
המשוררת טל ניצן