By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
The world's largest and most effective online campaigning community for change

Marneuli Bələdiyyəsinin sədri cənab Amiran Giorgadzeyə: Marneulidəki Mədəniyyət evinə Nəriman Nərimanovun adı verilsin

Marneuli Bələdiyyəsinin sədri cənab Amiran Giorgadzeyə: Marneulidəki Mədəniyyət evinə Nəriman Nərimanovun adı verilsin
  
  

 


Why this is important

Marneulidəki Mədəniyyət Evi son 50 ildə Nəriman Nərimanovun adı ilə tanınır. Nəriman Nərimanov görkəmli dövlət xadimi, maarifpərvər və dramaturq-yazıçı kimi qonşu respublikalarla dostluq münasibətinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynamışdır.

Posted July 24, 2018
Report this as inappropriate
Click To Copy: