The world's largest and most effective online campaigning community for change

Prezes Zarządu spółki PKP PLK: Stop kopcącej nastawni PKP w Falenicy!

This petition is closed
Prezes Zarządu spółki PKP PLK: Stop kopcącej nastawni PKP w Falenicy!
  
  

 


Why this is important

Falenica jest jednym z najbardziej dotkniętych przez smog miejsc w Warszawie. Wskaźniki notorycznie notują bardzo wysokie stężenia pyłów, wielokrotnie przekraczające normy. W sezonie grzewczym wyjście z pociągu w Falenicy oznacza drapanie w gardle, czasem spacer w dymie emitowanym z pobliskiej nastawni zarządzanej przez PLK. Ten budynek i jego wyziewy są symbolami naszej walki ze smogiem. Mimo zapewnień, że instalacja grzewcza w budynku spełnia wszystkie normy, dysponujemy dziesiątkami relacji i zdjęć, na których widać jak dym spowija całe centrum Falenicy.
Żądamy natychmiastowej rezygnacji z dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku i przejście na ogrzewanie elektryczne. Budynek ma zainstalowaną klimatyzację, linia kolejowa jest zelektryfikowana od lat 30. XX w. i wydaje się, że palenisko zasilane kilkunastoma tonami węgla w sezonie nie licuje z wizerunkiem spółki PKP PLK. Co więcej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Falenicy Zachód cz. 1 dopuszcza na terenie opracowania prócz ogrzewania z sieci gazowej, tylko ogrzewanie olejem opałowym lub elektrycznością. Prosimy więc w imieniu swoim ‐ mieszkańców Falenicy, naszych dzieci i wszystkich podróżnych o szybką interwencje w tej sprawie.

Posted January 8, 2018
Report this as inappropriate
Click To Copy: