Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid.
Oké
Nederland Maakt Kunst / Kunst Maakt Nederland: Investeer meer in kunst

Nederland Maakt Kunst / Kunst Maakt Nederland: Investeer meer in kunst

12,501 hebben getekend. Op naar de   20,000
12,501 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Door verder te gaan ga je ermee akkoord e-mails van Avaaz te ontvangen. In ons privacybeleid leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Deze petitie is gecreëerd door Platform A. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Platform A.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Minister van Engelshoven (D66)
Nederland is een welvarend land.
Er is een begrotingsoverschot en er wordt veel geïnvesteerd.
Maar de kunstensector blijft achter, waardoor niet alleen banen verloren gaan maar waarmee ook de tolerante cultuur, de innovatieve identiteit en de internationale aantrekkingskracht van Nederland op het spel worden gezet.


[ENGLISH BELOW] 

NEDERLAND MAAKT KUNST

Kunst is overal om ons heen en diep verweven met de belangrijkste momenten in ons leven: Als we verliefd zijn, als we jarig zijn, als iemand om ons heen sterft. Kunst biedt troost en geeft energie waar we dat het hardst nodig hebben.

11 miljoen Nederlanders beoefenen een vorm van kunst. Dat zijn cijfers van het CPB. In bijna ieder huishouden is er wel iemand die schrijft, danst, vlogt, zingt, schildert, larpt, muziek maakt of toneelspeelt. Deze mensen halen inspiratie uit de professionele kunsten en inspireren op hun beurt de beroepssector.

Het welzijn van de kunstensector is niet alleen van belang voor de sector zelf, maar van invloed op het welzijn van heel Nederland.


KUNST MAAKT NEDERLAND

Kunst maakt een land tot wat het is. Kunstenaars hebben het vermogen om mensen te verbinden, de maatschappij te bevragen en vooruit te helpen.

We leven in een complexe tijd waarin veel sociale, culturele, en politieke structuren vast lijken te zitten. Er is een klimaatprobleem, er is polarisatie en verharding. We moeten dingen anders gaan doen.

De creatieve sector is hierin onmisbaar.

Kunstenaars scheppen alternatieve werelden, zodat we met meer inzicht naar de onze kunnen kijken. Via kunst begrijpen we onszelf en de tijd waarin we leven.


HET GAAT GOED MET NEDERLAND

Nederland is een welvarend land. Er is een begrotingsoverschot. Er wordt veel geïnvesteerd maar de kunstensector blijft achter. Nog steeds gaat er jaarlijks 2,5 keer zo veel subsidie naar fossiele brandstoffen dan naar de kunsten.

Kunst levert altijd meer op dan het kost. Waar kunst gemaakt wordt bloeien wijken op, waardoor steden groeien en werkgelegenheid ontstaat. Hoe meer we in kunst investeren des te sterker onze identiteit en hoe groter onze aantrekkingskracht, nationaal en internationaal.


WIJ VRAGEN MINISTER VAN ENGELSHOVEN OM

- meer te investeren in de kunsten, zowel de amateurkunsten, kunst in het onderwijs als de professionele kunsten.

- Fair Pay voor iedereen in de kunstsector en actieve handhaving daarvan.

Na jaren van sanering en inkrimping is het tijd voor een fundamentele herwaardering van de kunstensector.
Het is tijd om in te zien dat een welvarend land zijn kunstensector steunt in plaats van klein houdt.
Want in een land waar cultuur bloeit willen mensen graag leven.

-

Deze petitie is een initiatief van Platform AANVANG: 
https://www.facebook.com/Aanvang-113268983561340/

Gebruik ook het FACEBOOK PROFIELKADER: 
https://www.facebook.com/113268983561340/photos/rpp.113268983561340/132473594974212/

------------------------------------------


THE NETHERLANDS MAKES ART
ART MAKES THE NETHERLANDS


The Netherlands is a prosperous country. There is a national budget surplus and lots of money is being invested. But the arts sector is being left behind, which is causing job losses and risking the certainty of The Netherlands' tolerant culture, innovative identity and international appeal

THE NETHERLANDS MAKES ART

Art is all around us and deeply connected to the most important moments of our lives: falling in love, our birthday, when someone close to us passes away. Art consoles us and gives us energy when we need it most.

11 million Dutch citizens practice an art form. This figure is from the CPB. There is someone that writes, sings, dances, paints, makes music, vlogs, larps or acts in almost every household. These people are inspired by professional artists and, in turn, will inspire the arts sector themselves.

The welfare of the arts sector is not only important for the sector itself but influences the wellbeing of all of The Netherlands.

ART MAKES THE NETHERLANDS

Art makes a country what it is. Artists have the ability to connect people, to question society and help progressive social reform.

We live in complex times in which a multitude of social, cultural and political seem to be stuck. We are dealing with a climate crisis, polarisation and the hardening of personal opinions. We have to do things differently.

The creative sector is crucial for this change.

Artists create alternative worlds so we can look at our own world with deeper insights.

THINGS ARE GOING WELL IN THE NETHERLANDS

The Netherlands is a prosperous country. There is a national budget surplus. Lots of money is being invested but the arts sector is being left behind. Each year, two and a half times more national funds are invested in fossil fuels than the arts.

Art always produces more than it costs. Communities flourish where art is made, which causes cities to grow and increases job prospects. The more we invest in art, the stronger our national identity and the larger our national and international appeal becomes.

WE ASK MINISTER VAN ENGELSHOVEN TO:

- invest more in the arts; in amateur arts, arts in education and the professional arts sector.

- implement Fair Pay for all in the sector and ensure Fair Pay is strongly upheld.

After years of intense reduction and occasional light repair, it is time to once again to reimplement and reaffirm the importance of the arts sector in our society. It is time to realise that a prosperous country supports its arts sector instead of shrinking it. Because the people want to live in a country where culture flourishes.

-

This petition is an initiative by Platform AANVANG:
https://www.facebook.com/Aanvang-113268983561340

Add the FACEBOOK BANNER to your profile:
https://www.facebook.com/113268983561340/photos/rpp.113268983561340/132473594974212/Geplaatst: 2 maart 2020 (Laatst bijgewerkt: 9 maart 2020)
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.