Aby korzystać z tej funkcji, zmień ustawienia plików cookie.
Kliknij opcję „Zezwalaj Na Wszystkie” albo włącz akceptowanie „Reklamowe Pliki Cookies”.
Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Dariusz Stola, dyr. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Rada Muzeum: Wzywamy do uczczenia rtm. Pileckiego przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Dariusz Stola, dyr. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Rada Muzeum: Wzywamy do uczczenia rtm. Pileckiego przez Muzeum Historii Żydów Polskich

135 podpisało. Niech będzie nas  500
135 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Stefan T.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Stefan T.
kieruje swoją petycję do:
Dariusz Stola, dyr. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Rada Muzeum
(English underneath) 

Szanowni,

W Muzeum Historii Żydów Polskich w dziale Holocaust znajduje się wiele eksponatów, zdjęć, relacji i tekstów poświęconych narodowi polskiemu i jego udziałowi w tych tragicznych wydarzeniach. Abstrahując od ich wymowy i stosunku wyrażanego do samych Polaków, niepokoi nas jeden bardzo istotny i przykry fakt. W wyżej wspomnianym muzeum nie znajduje się nawet najmniejsza wzmianka o rtm. Witoldzie Pileckim i jego roli w walce o prawdę i wolność od totalitaryzmu.

Był on kluczową postacią i jednym z największych bohaterów II wojny światowej. O jego wyjątkowości i szlachetności świadczy fakt, iż z własnej inicjatywy stał się więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie miał przeprowadzić akcje konspiracyjną. Zainicjował i zorganizował tam ruch oporu. Był autorem pierwszych raportów i relacji Holocaustu, tzw. Raportów Pileckiego i przygotował plan wyzwolenia obozu. Jest symbolem honoru i bezinteresownej walki o prawdę historyczną. Niestety prawda, o którą walczył i której poświęcił życie jest przed nami pomijana milczeniem.

Pilecki jest ważny w historii stosunków Polsko-Żydowskich ponieważ; 
-jest jedynym znanym wolontariuszem do Auschwitz
-stworzył w obozie Związek Organizacji Wojskowej.
-Opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz
-przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie, z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do władz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o należyte uczczenie pamięci o rtm. Witoldzie Pileckim, który na nie bezsprzecznie zasłużył i które powinno być wyrazem naszego szacunku wobec jego heroicznej postawy.

ENGLISH:

In the Museum of the History of Polish Jews POLIN in the Holocaust section there are many photos, relations, texts and exhibits regarding the Polish nation and it's role in those tragic events. Putting aside the way Poles have been presented and the museums attitude towards them, we are very worried by one sad fact. There is not even the slightest mention of Rittmeister Witold Pilecki and his role in the struggle for truth and freedom from totalitarianism. 

He was one of the greatest heroes of the Second World War; to his uniqueness testifies the fact that he was the only known volunteer to the Auschwitz concentration camp where he organized. He founded and organized a resistance movement within Auschwitz and was the author of the first reports and relations about the Holocaust, the so-called "Pilecki Report". He also prepared a plan for an Uprising and liberation of the camp. He is a symbol of honor and of a disinterested fight for historical truth. Unfortunately, this truth that here fought for and that he laid his life for is today silenced. 

We turn to you, the people responsible for the Museum of the History of Polish Jews POLIN and ask you to honor the memory as well as the contribution of Rittmeister Witold Pilecki, who without any doubt deserves it and that ought to be our collective display of respect towards his heroic behavior. 

Thank you 
Opublikowane: 8 czerwca 2015