Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
List otwarty od świata nauki do młodych polityków: Uczyńmy politykę merytoryczną!

List otwarty od świata nauki do młodych polityków: Uczyńmy politykę merytoryczną!

1,224 podpisało. Niech będzie nas  2,000
1,224 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Dariusz J.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Dariusz J.
kieruje swoją petycję do:
List otwarty od świata nauki do młodych polityków
Nasz kraj od ponad 25 lat cieszy się wolnością, o którą walczyły miliony Polek i Polaków. W tym czasie – jako społeczeństwo – odnieśliśmy wiele sukcesów, ale też popełniliśmy wiele błędów. Ostatnie lata to czas przewlekłego sporu politycznego, który wykracza już poza typowe ramy międzypartyjnych dyskusji. Jego efektem są gwałtowne zmiany zachodzące w instytucjach państwa demokratycznego: sądach, prokuraturze, służbie cywilnej i wojsku, a także publicznych mediach. Utrudnia to pracę nad naprawą służby zdrowia, rynku pracy, emerytur, czy szkolnictwa.

My, przedstawicielki i przedstawiciele świata nauki i edukacji, obserwujemy to ze smutkiem i coraz większym niepokojem. Uważamy, że wobec narastającego problemu postprawdy i teatralizacji polityki, a także wobec odrodzenia ruchów antynaukowych i podważania opinii ekspertów, sytuacja jest szczególnie groźna i może doprowadzić do nieprzewidywalnych dla społeczeństwa skutków.

Uważamy, że – niezależnie od opcji politycznych i światopoglądu – trzeba szukać rozwiązań i projektów, które pomogą uczynić Polskę bardziej solidarną, przyjazną dla wszystkich. Potrzebna jest dyskusja nad takim ustrojem Rzeczypospolitej, który będzie rzeczywiście sprawiedliwy i odporny na zmiany nie mające na celu dobra wspólnego. Wypatrujemy zatem pomysłów, które nie będą jedynie przedłużeniem populistycznej gry o władzę, ale zostaną rzetelnie umocowane w najlepszych praktykach innych krajów i w wiedzy naukowej.

Dzisiejsze elity polityczne obarczone są latami złych nawyków. Młodsi, którzy nie mają cennego doświadczenia obalania komunizmu i tworzenia “Solidarności”, nie znają świata, w którym czegoś zrobić się nie da. Są ludźmi bez fałszywych kompleksów, żyjącymi nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Dlatego zwracamy się przede wszystkim do nich – do młodego pokolenia działaczy i działaczek politycznych i społecznych. Zacznijcie merytoryczną pracę! Lata transformacji ustrojowej nie były łatwe. Naprawa kraju wymagała często pospiesznego wprowadzania zmian. Łatwo przy tym o błędy, o pominięcie rzetelnej wiedzy i fachowych analiz. Teraz czas na politykę mądrą, opartą na wiedzy, faktach i doświadczeniu. Trzeba zacząć od razu, niezależnie od poczynań władzy. Reformy należy przecież przemyśleć, mądrze zaplanować i zaprojektować jako całość, stroniąc od pojedynczych zmian, które mogą być wzajemnie sprzeczne.

Zorganizujcie i przeprowadźcie serię debat, konsultacji społecznych i badań, w których – razem z ekspertami i ekspertkami – przygotujecie swoją wizję dla Polski, konkretne projekty i praktyczne rozwiązania. Chcemy Was w tym wesprzeć, ale inicjatywa musi, siłą rzeczy, wyjść od Was.

Zadania o których piszemy nie są łatwe. Ale w Młodych nadzieja.


Inicjatorzy i inicjatorki listu (w porządku alfabetycznym):

Prof. dr hab. Iwo Białynicki‐Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, czł. rzecz. PAN, fizykaProf. dr hab. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, czł. rzecz. PAN, psychologiaProf. dr hab. Janusz Marek Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, czł. koresp. PAN, bioinformatykaProf. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, biochemiaProf. dr hab. Jacek Fisiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, czł. rzecz. PAN, filologia angielska
Dr Piotr Goldstein, nauczyciel, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, fizykaProf. dr hab. Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski, czł. rzecz. PAN, językoznawstwoProf. dr hab. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN, czł. rzecz. PAN, literaturoznawstwoProf. dr hab. Paweł Golik, Uniwersytet Warszawski, biologiaProf. dr hab. Janusz Grzelak, Uniwersytet Warszawski, psychologiaProf. dr hab. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego, zarządzaniedr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, orientalistykaProf. dr hab. Małgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński, czł. koresp. PAN, psychologiadr hab. inż. Przemysław Kupidura, Politechnika Warszawska, fotogrametria i teledetekcjaProf. dr hab. Jarosław Kuśmierek, Instytut Biochemii i Fizyki PAN, biochemiaProf. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, czł. rzecz. PAN, pedagogika (socjologia edukacji)Prof. dr hab. Maciej Lewenstein, ICREA (Institucio Catalana de Recerca i Estudo Avaneats) w Barcelonie, fizykaProf. dr hab. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski, czł. rzecz. PAN, socjologiadr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, filozofiaProf. dr hab. Stanisław Mossakowski, Instytut Sztuki PAN, czł. rzecz. PAN, historia sztukiProf. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński / Instytut Badań Literackich PAN, czł. rzecz PAN, literaturoznawstwo i kulturoznawstwoProf. dr hab. Hubert Orłowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, czł. rzecz. PAN, literaturoznawstwoProf. dr hab. Piotr Pierański, Politechnika Poznańska, fizykaProf. dr hab. Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. PAN, socjologiaProf. dr hab. Piotr Salwa, Uniwersytet Warszawski, czł. koresp. PAN, literaturoznawstwodr hab. prof. PAN Joanna Schiller‐Walicka, Instytut Historii Nauki PAN, historiaProf. dr hab. Jan Strelau, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, czł. rzecz. PAN, psychologiaProf. dr hab. Jerzy Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, czł. koresp. PAN, historiaProf. dr hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, fizykaProf. dr hab. Michał Tymowski, Uniwersytet Warszawski, czł. koresp. PAN, historiaProf. dr hab. Andrzej Walicki, czł. rzecz. PAN, historia ideiProf. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński, czł. rzecz. PAN, prawoProf. dr hab. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski, czł. rzecz. PAN, biologiaProf. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski, czł. rzecz. PAN, ekonomiaProf. dr hab. Elżbieta Witkowska‐Zaremba, Instytut Sztuki PAN, czł. koresp. PAN, historia muzykiProf. dr hab. Bogdan Wojciszke, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, czł. rzecz. PAN, psychologiaProf. dr hab. Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, czł. koresp. PAN, filozofiadr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW, Politechnika Warszawska, Inżynieria budowlana
Maria Zaborowska‐Kuśmierek, nauczycielka fizyki

Łatwy do zapamiętania adres niniejszego listu: http://bit.ly/nauka‐polityce