Największa na świecie społeczność organizująca kampanie

Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak: solidarni z mieszkańcami Hajnówki

Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak: solidarni z mieszkańcami Hajnówki
  
  

 


Dlaczego ta sprawa jest istotna

Szanowny Pan Jerzy Sirak
Burmistrz Miasta Hajnówka

Za Pana pośrednictwem przekazujemy mieszkańcom Hajnówki i Podlasia wyrazy naszej solidarności w obliczu zagrożenia Waszych wolności organizowanym na Waszych ziemiach marszem o nacjonalistycznym wydźwięku.

Chcemy Was zapewnić, że jeżeli 26 lutego 2017 roku wbrew woli Burmistrza Hajnówki, radnych oraz części mieszkańców grupa nacjonalistów przejdzie ulicami Waszego miasta podczas II Hajnowskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych, będziemy myślami przy Was.

Solidaryzujemy się z Wami, pamiętając, iż to właśnie na ziemiach, które zamieszkujecie, miały miejsce zbrodnie na tle narodowościowym i religijnym, których ofiarami byli Wasi przodkowie, sąsiedzi, znajomi, a ich oprawcy wymieniani są dziś wśród bohaterów przez organizatorów marszu.

Wyrażamy jednocześnie sprzeciw wobec wzmożenia nacjonalistycznych nastrojów, które prowadzą do upadku wizerunku Polski na świecie i przekładają się na wzrost przestępczości na tle rasistowskim, ksenofobicznym, etnicznym oraz religijnym w naszym kraju.

Apelujemy do przedstawicieli władz państwowych i kościelnych każdego szczebla, aby zaprzestały gloryfikacji postaw nacjonalistycznych, lecz z uwagi na zagrożenia, jakich są nośnikami, w duchu odpowiedzialności potępiły takie postawy.

Podkreślamy również, że w naszej ocenie idea, która przyświeca organizatorom marszu, prowadzi do konfliktów i podziałów społecznych, wyrasta z kompleksów, stereotypów i uogólnień, agresji, ksenofobii, rasizmu i braku szacunku wobec innych ludzi, co budzi w nas oburzenie oraz obrzydzenie i – wbrew deklaracjom – nie ma związku z patriotyzmem.

Wstydzimy się za bezwzględną postawę ludzi nazywających się „prawdziwymi Polakami” i wyrażamy jednocześnie nasze uznanie dla zdecydowanego sprzeciwu Burmistrza, Radnych oraz mieszkańców wobec prób siania nienawiści.

Elżbieta Klemka‐Wołkow
Piotr Wołkow
Maciej Wołkow

Poznań, dnia 22 lutego 2017 roku


Opublikowane lutego 22, 2017
Zgłoś tę petycję jako niewłaściwą
Kliknij, aby skopiować: