Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it

ACTA - czas wygrać

Do: Przewodniczący Komisji Europejskiej José-Manuel Barroso:

Jako obywatele świadomi zagrożeń związanych z ACTA wzywamy Cię byś dołożył wszelkich starań by upewnić się, że Trybynał Sprawiedliwości UE dokładnie oceni i przyjrzy się ograniczeniom jakie ACTA nakłada na wolności i prawa obywateli. Cenne wartości zapewnione w traktatach UE nie powinny teraz zostać rozmyte czy zagrożone przez interesy międzynarodowych korporacji.

Enter your email address:
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.

Recent signers

ACTA - czas wygrać

Za parę dni Komisja Europejska podejmie kolejną próbę wskrzeszenia ACTA. Jeśli teraz się nie poddamy i podejmiemy odpowiednie działania, światowy atak na wolność Internetu zostanie zażegnany.

Do zwycięstwa jest już bardzo niedaleko -- nasza petycja licząca ponad 2,4 miliona głosów zaskoczyła polityków w całej Europie i powstrzymała najzagorzalszych cenzorów. Teraz Komisja Europejska czeka na zielone światło od Trybunału Sprawiedliwości, któremu zadała bardzo specjalistyczne pytania, oczekując, że dzięki temu otrzyma pozytywną odpowiedź.

Jeśli ponownie wyrazimy swój wspólny sprzeciw, możemy być pewni, że Trybunał będzie zmuszony przyjrzeć się dokładnie wszystkim prawnym konsekwencjom ACTA i opublikuje rzetelny raport na temat wpływu ACTA na nasze prawa. Podpisz naglącą petycję do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso by wezwać Trybunał do opublikowania całej prawdy:
Posted:

Tell Your Friends