Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
СТОП ДЖАМБАЗКИ: ПЕТИЦИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

СТОП ДЖАМБАЗКИ: ПЕТИЦИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Orhan T. and may not represent the views of the Avaaz community.
Orhan T.
started this petition to
Antonio Tajani President of the European Parliament
На основание чл. 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз и дял IX от Правилника за дейността на Европейския парламент, в качеството си на граждани на Европейския съюз, отправяме до Европейския парламент настоящата

ПЕТИЦИЯ

Настояваме Европейският парламент (ЕП) да приложи Резолюцията относно антиромските настроения в Европа и признаването на ромския геноцид 2015/2615(RSP), като санкционира европейския депутат от България Ангел Джамбазки. Смятаме, че неговото поведение е несъвместимо с нормите и ценностите на Европейския съюз. Той нарушава чл. 1 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент, защото в рамките на своя мандат г‐н Джамбазки не зачита приетите резолюции, системно уронва престижа и накърнява репутацията на Европейския парламент.

Петицията се основава на следните аргументи. На 15 април 2015 г. Европейският парламент прие Резолюция за осъждане на антициганизма в Европа и за признаване на ромския геноцид по време на Втората световна война 2015/2615(RSP).

В нея Европейският парламент&colon

„Изразява дълбока загриженост във връзка със засилването на антиромските настроения, демонстрирани, наред с другото, чрез антиромска реторика и прояви на насилие срещу роми в Европа, включително и убийства, които са несъвместими с нормите и ценностите на Европейския съюз и представляват сериозна пречка за успешната социална интеграция на ромите и за гарантирането на пълно зачитане на техните права на човека;

Подчертава необходимостта от борба срещу антициганските нагласи на всяко равнище и чрез всички средства, и изтъква, че това явление е особено трайна, силна, ежедневна и често срещана форма на расизъм;

Призовава държавите членки да засилят още повече борбата срещу антиромските настроения като част от своите национални стратегии за интегриране на ромите, като насърчават прилагането на добри практики;

Решително и безусловно заклеймява всички форми на расизъм и дискриминация спрямо ромите, и подчертава необходимостта от намиране на ефективно решение на проблема с антициганските нагласи, ако се цели постигане на ефективност на мерките в други области“.

Цялостната политическа дейност на г‐н Джамбазки е в остро противоречие с Резолюцията на Европейския парламент за борба срещу антициганизма, която е приета в рамките на неговия мандат като евродепутат.

Изявленията му в публичното пространство засягат пряко Европейския парламент, защото те са направени в качеството му на депутат в Европейския парламент. Още по‐скандално и опасно е неговото поведение, като се има предвид, че той е заместник председател на крайно дясната политическа партия ВМРО. Тази партия в момента е коалиционен партньор в българското правителството и нейният председател е вицепремиер и министър на отбраната. Напомняме, че партиите ВМРО, НФСБ и АТАКА бяха определени като ултранационалистически/фашистки политически партии в доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ECRI), публикуван на 16.09.2014 г. Тези партии днес са на власт в България. Те отговарят в правителството за ромската интеграция и демографската политика. Ангел Джамбазки е заместник председател на именно такъв тип партия.

Следователно, г‐н Джамбазки е представител в ЕП на политическа партия, която проповядва една антидемократична идеология, заклеймена от Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европа.

Конкретни примери в подкрепа на петицията.Считаме, че г‐н Джамбазки използва положението си на член на ЕП по недопустим начин.

1) Европейски парламент – неверни и подвеждащи изказвания от трибуната на ЕП, които представляват антиромска пропаганда.

На 11 април 2016 г. г‐н Джамбазки твърди, че има „пълзяща ислямизация на циганските махали в България… която представлява сериозна опасност за националната ни сигурност и за националната сигурност на останалите държави членки на Европейския съюз“. Според него на територията на Европа се води „истинска война“ и „няма повече време за политически коректно говорене“. https&colon//www.youtube.com/watch&questv&equalsF7PwSQVJtdk.

На 25 юни 2015 г. г‐н Джамбазки твърди, че „по границите на циганските махали все по‐често избухват стълкновения и сблъсъци, породени от арогантното и агресивно поведение на част от обитателите им. България е изправена пред етнически и социален сблъсък“, затова били виновни „европейски институции и колеги, които ги пазят“. https&colon//www.youtube.com/watch&questv&equalsbHzzXqnAxKY. 2)

2) Български медии ‐ изявления пред медиите, с които нагнетява етническо напрежение и подбужда към насилие. Г‐н Джамбазки повтаря думите си за гражданска война и пред българските медии. Това става в период, когато в страната се провеждат антиромски протести с активното участие на членове и симпатизанти на ВМРО и други националистически партии във властта.

На 10 юли 2017 г. пред Нова ТВ г‐н Джамбазки твърди, че Западна Европа е в „гражданска война по улиците“, западният модел на интеграция е провален и България също е на път към гражданска война. http&colon//djambazki.org/media/view/1313/nova‐tv‐djambazki‐krajnoto‐reshenie‐e‐da‐niama‐geta.

На 1 юли 2017 г. – пред bTV той твърди, че в циганските махали „има радикализация по линия на Ислямска държава“. През тях преминавали бойци на Ислямска държава и рано или късно сблъсъкът щял да бъде „очи в очи“. Ромите „не трябва да живеят заедно“, защото „като живеят заедно се събират заедно и размахват коловете“. Интеграцията, според него е „лигавщина“, с която трябва да се спре. Джамбазки не вижда проблем в предложението си за евтаназия на роми от Асеновград и смята, че социалните мрежи са за споделяне. http&colon//www.btv.bg/video/shows/tazi‐nedelia/video‐sabota/angel‐dzhambazki‐prodalzhava‐razpadat‐na‐balgarskoto‐obshtestvo.html.

3) Социални мрежи ‐ използва социалните мрежи за насаждане на нетърпимост и призовава за евтаназия на хора от ромски произход ‐ призив за евтаназия на роми в Асеновград в профила на г‐н Джамбазки във фейсбук http&colon//m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/angel‐dzhambazki‐napisa‐evatnazija‐pod‐snimkata‐na‐zadarzhanite‐romi‐v‐asenovgrad.html.

Агресивна антиромска пропаганда

Предвид изложеното, смятаме, че г‐н Джамбазки провежда една агресивна антиромска пропаганда, целяща предизвикване на етническа и верска „война“, както сам той казва, на територията на Европейския съюз. В този случай Европейският парламент има възможност да даде добър пример за ефективно решаване на проблема с антиромските нагласи в Европа като санкционира г‐н Джамбазки, който е негов член. Такава стъпка би била изцяло в духа на резолюцията за борба с антициганизма, гласувана от Европейския парламент на 15 април 2015 г. Решението зависи изцяло от Европейския парламент и не касае други институции на европейско или национално ниво.

Доверието в Европейския парламент

В случай, че поведението на г‐н Джамбазки остане несанкционирано, това би поставило под съмнение ефективността на Европейския парламент и доверието на европейските граждани в него. Ако в продължение на години един член на Европейския парламент си позволява такова поведение, без за него да настъпват някакви негативни последствия, то това би било ясен знак за крайните националисти в целия Европейския съюз, че това поведение се толерира от самия Европейски съюз. Това не работи в полза на Рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите, приета от Европейската комисия.

Засилване на омразата и опасна радикализация

Ние, подписалите тази петиция, считаме, че изказванията и действията на европейския депутат Ангел Джамбазки представляват реална заплаха за нас и за нашите близки, защото допринасят за засилване на етническата омраза към ромите и за опасно радикализиране на националистическите групи в България и в Европа. Затова искрено се надяваме, че петицията ни ще бъде разгледана с нужното внимание, защото ние сме европейски граждани и нашият глас трябва да бъде чут днес, утре може да е късно.

Прилагане Правилника на Европейския парламент

Настояваме срещу г‐н Джамбазки да бъдат наложени санкциите, предвидени в чл. 166 от Правилника за дейността на Европейския парламент, тъй като не става дума за еднократно деяние. Включително призоваваме за временното му отстраняване или освобождаване от заеманите от него позиции в комисии и делегации към Европейския парламент, като крайна, но необходима мярка, предвид системния характер на нарушенията, извършвани от Ангел Джамбазки в качеството му на член на Европейския парламент. В заключение настояваме Европейският парламент да не допуска занапред подобно поведение на своите членове.

С УВАЖЕНИЕ

Posted (Updated )