Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Europoslanci ČR: Řekněte NE dohodě TAFTA/TTIP, chraňte naši budoucnost!

Europoslanci ČR: Řekněte NE dohodě TAFTA/TTIP, chraňte naši budoucnost!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Živa D. and may not represent the views of the Avaaz community.
Živa D.
started this petition to
Europoslanci České republiky

DO YOU WANT GMO?
Chcete GMO?
DO YOU WANT MORE POLLUTION AND ANIMAL ABUSE?
Chcete další znečišťování životního prostředí a utrpení zvířat?
DO YOU WANT LOSE YOUR PRIVACY AND RIGHTS?
Chcete přijít o právo na soukromí nebo aby se zhoršily pracovní podmínky?
MORE CORPORATION TERROR?
Více korporátního teroru?
NO! WE WANT FREEDOM, HEALTHY FOOD, AIR, LAND, NO MORE ANIMAL CRUELTY AND DEVASTATION OF ENVIRONMENT! STOP TAFTA/TTIP AND SAVE OUR FUTURE!
Ne! Chceme svobodu nezávislou na zvůli amerických nadnárodních korporací, zdravé jídlo, čisté ovzduší, půdu a nechceme horší podmínky pro zvířata ani další devastaci přírody! Zastavte TAFTA/TTIP a chraňte naši budoucnost!


Vážené europoslankyně, vážení europoslanci,
s velkými obavami sledujeme situaci kolem Transatlantické dohody o volném obchodu (TAFTA) mezi USA a EU, která má údajně za cíl ochránit investice a odstranit zbytečné regulační bariéry. Veřejnost byla z jednání vyloučena, s její účastí se nepočítá, česká média o této důležité dohodě mlčí, a má to svůj důvod. Pokud bude dohoda schválena, bude to znamenat:
- otevření stavidel pro geneticky modifikované organismy (GMO), které mohou nevratně poškodit ekosystém na úrovni celé planety, přinést potravinovou i pěstitelskou nesvobodu a vážná zdravotní rizika pro obyvatele,
- prolomení limitů pro břidlicový plyn (frakování) v EU, což nepochybně povede k další devastaci životního prostředí.
- omezení pracovních a digitálních práv
- omezení cenových kontrol a rozšíření délky a rozsahu patentových monopolů na léky farmaceutických společností, což povede ke zdražení lékařské péče
- beztrestnost pro korporace, které budou moci zcela legálně zpochybnit širokou paletu regulací, které se jim nelíbí a brání jim v neomezených obchodech bez ohledu na lidské zdraví, životní prostředí a welfare zvířat, a to bez právní odpovědnosti za způsobené (a bohužel již nevratné) škody.

Apelujeme na vás jako na své zástupce v Evropském parlamentu, abyste hájili zájmy a blaho všech občanů České republiky, nikoli soukromé zájmy korporací jako je Monsanto, BASF, Kraft, Nestlé a dalších.
Věříme, že zdravá a udržitelná budoucnost nás všech je pro vás na předním místě.

http://www.blisty.cz/art/73260.html

http://a2larm.cz/2014/04/vedeme-zapas-o-svet-rozhovor-s-nadou-johanisovou/

https://www.youtube.com/watch?v=S5cFNbWkxlU
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5994-ttip-prospeje-pouze-korporacim.htm


Komu výzvu směřujeme:

ANO 2011
Pavel Telička: https://www.facebook.com/pavel.telicka
Petr Ježek: petr.jezek@europarl.europa.eu
Dita Charanzová: dita.charanzova@europarl.europa.eu
Martina Dlabajová: predseda@khkzlin.cz, martina.dlabajova@rotary2240.org
TOP 09 a STAN
Luděk Niedermayer: ludek.niedermayer@top09.cz, lniedermayer@deloitte.com
Jiří Pospíšil: pospisilj@psp.cz
Stanislav Polčák: polcaks@psp.cz, stanislav.polcak@starostove-nezavisli.cz
Jaromír Štětina: stetinaj@senat.cz
ČSSD
Jan Keller: Jan.Keller@osu.cz
Olga Sehnalová: olga.sehnalova@europarl.europa.eu
Pavel Poc: pavel.poc@ep.europa.eu, kancelar@pavelpoc.cz
Miroslav Poche: Miroslav.Poche@cityofprague.cz, miroslavpoche@gmail.com,
https://www.facebook.com/miroslavpoche
KSČM
Kateřina Končená: KonecnaK@psp.cz,https://www.facebook.com/konecna.k
Jiří Maštálka: mastalka@mastalka.cz, jiri.mastalka@europarl.europa.eu
Miloslav Ransdorf: miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu
KDU-ČSL
Pavel Svoboda: pavel.svoboda@kdu.cz, pavel. svoboda@europarl.europa.eu
Michaela Šojdrová: sojdrova@kdu.cz,https://www.facebook.com/pages/Michaela-%C5%A0ojdrov%C3%A1/316739641971
Tomáš Zdechovský: zdechovsky@commservis.com,
https://www.facebook.com/zdechovsky
ODS
Jan Zahradil: jan@zahradil.eu, https://www.facebook.com/zahradil
Evžen Tošenovský: evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu
Svobodní
Petr Mach: mach@svobodni.cz, https://www.facebook.com/petrmach.cz
Posted (Updated )