Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Lietuvos Seimui bei atsakingoms institucijoms: Grąžinkite Gabrielių Bumbulį į Lietuvą!

Lietuvos Seimui bei atsakingoms institucijoms: Grąžinkite Gabrielių Bumbulį į Lietuvą!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Meile S. and may not represent the views of the Avaaz community.
Meile S.
started this petition to
Lietuvos Seimui bei atsakingoms institucijoms, Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, Parlamentinei grupei "Už šeimą", Vaiko gerovės parlametinei grupei

Mes, žemiau pasirašiusieji,

reaguodami į viešumoje pasirodžiusią informaciją apie LR pilietį (Gabrielių Bumbulį);
vadovaudamiesi LR Konstitucijos 13 straipsniu: „Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.“;
atsižvelgdami į tai, kad Lietuva su Švedija yra pasirašiusi bendradarbiavimo vaiko teisių apsaugoje sutartis, todėl, jei vaikas bus grąžinamas ne Lietuvai, o laikiniems globėjams Norvegijoje, ši sutartis bus pažeista;

reikalaujame Lietuvos Prezidentės, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Seimo parlamentinių grupių: "Vaiko gerovė" bei "Už šeimą" :
1) nedelsiant išsiaiškinti visas faktines aplinkybes ir dėti visas reikalingas pastangas ginant LR piliečio teises;
2) grąžinti vaiką į Lietuvą ir teikti jam bei jo šeimai reikalingą pagalbą;
3) išsiaiškinti ar vaikas gali ir nori gyventi su savo tėvais. Jei gyvenimas su savo tėvais nekelia realios grėsmės vaiko sveikatai ar gyvybei, prašome leisti jam gyventi su savo šeima.
4) informuoti apie oficialius žingsnius ir jų rezultatus.

Vakarų Lietuvos Tėvų Forumas

Jeigu Lietuva nesugebės apginti savo vaikų, pasitikėjimas mūsų valstybe jos piliečių akyse gali patirti didžiulį smūgį.

In English:

Bring back Gabrielius to Lithuania


We demand to return a child to Lithuania and let him live with his family. Recently the child was stolen from Norway where he was separated from his family. Child was stopped in Sweden and is waiting for Lithuanian Goverment to take a stand.

Lithuanian institutions don't let us down.

Posted (Updated )