Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Nej til prøveboringer efter skifergas i Nordjylland

Nej til prøveboringer efter skifergas i Nordjylland

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Tannie N. and may not represent the views of the Avaaz community.
Tannie N.
started this petition to
Frederikshavn byråd, Borgmester Lars M. Møller (V), Byrådsmedlem Peter E. Nielsen (C), Byrådsmedlem Erik Sørensen (A), Byrådsmedlem Anders Broholm (V), Byrådsmedlem Bjarne Kvist (A), Byrådsmedlem Paul Rode Andersen (F), Byrådsmedlem Jens Ole Jensen (V), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Pedersen (F), Jørgen Tousgaard (A), Pia Karlsen (V), Erik Kyed Trolle (A), Helle Madsen (V), Søren Visti Jensen (F), Irene Hjortshøj (A), Per Nilsson (V), Ole Rørbæk Jensen (A), Jens Porsborg (C), Carsten Sørensen (O), Christina Lykke Eriksen (F), Bruno Müller (A), Frode Thule Jensen (V), John Christensen (V), Anders Gram Mikkelsen (A), Jette Fabricius Toft (F), Peter Laigaard (LA), Hanne Welander (A), Jeppe Nielsen Kyk (O), Borgmester Lars M. Møller (V), Byrådsmedlem Peter E. Nielsen (C), Byrådsmedlem Erik Sørensen (A), Byrådsmedlem Anders Broholm (V), Byrådsmedlem Bjarne Kvist (A), Byrådsmedlem Paul Rode Andersen (F), Byrådsmedlem Jens Ole Jensen (V), Birgit S. Hansen (A), Jen
Frederikshavns Kommune kan stadig nå at sige nej til Total og Nordsøfondens planer om at prøvebore efter skifergas. Vi opfordrer derfor Frederikshavns Kommune til at tage den rigtige beslutning og sige nej til prøveboringerne.

Skifergas er en form for naturgas, der på trods af sit navn er et klimaskadeligt fossilt brændsel. Prøveboringerne skal vise, om der er gas nok i skiferlagene til, at det er økonomisk rentabelt for de to selskaber at udvinde skifergas af den danske undergrund.

Selve udvindingen af skifergas sker med den stærkt omdiskuterede metode hydraulisk frakturering. Flere undersøgelser har vist, at denne udvindingsmetode medfører så store udslip af metan, at det samlede udslip af drivhusgasser ved forbrænding af skifergas er højere end ved forbrænding af kul.

Derudover kræver metoden enorme mængder af vand, der i processen bliver forurenet med kemikalier. En del af det forurenede vand efterlades i undergrunden, mens den del, der pumpes op igen, efterfølgende skal deponeres. Samtidig medfører metoden risiko for grundvandsforurening, hvilket i Danmark vil betyde forurening af vores eneste kilde til drikkevand.

Fremtidens energi skal komme fra sol og vind, ikke fra flere fossile brændsler. Derfor bør alle planer om boring efter skifergas i Danmark stoppes.

Nej til prøveboringer i Frederikshavn Kommune, nej til udvinding af skifergas i Danmark.

Læs mere på: www.skifergasnejtak.dk
Posted (Updated )